AML állomány létrehozása adatállomány beolvasásához

Leírás

A folyamat azt szemlélteti, hogy hogyan tudunk létrehozni egy AML állományt egy adatállomány beolvasásához a Read AML operátor segítségével. Az AML állományok XML dokumentumok, melyek attribútumokról szolgáltatnak metaadatokat, mint a neveik, adattípusaik és szerepköreik. Az AML állomány a létrehozást követően felhasználható az alapul szolgáló adatállomány megfelelő beolvasásához.

Bemenet

Pima Indians Diabetes [UCI MLR]

Kimenet

Egy AML állomány az állományrendszerben és egy, az adatállományból az AML állomány segítségével importált adatokat tartalmazó ExampleSet.

3.5. ábra - Az eredményül előálló AML állomány

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<attributeset default_source="pima-indians-diabetes.data" encoding="UTF-8">
 <attribute name="Number of times pregnant " sourcecol="1" valuetype="integer"/>
 <attribute name="Plasma glucose concentration" sourcecol="2" valuetype="integer"/>
 <attribute name="Diastolic blood pressure" sourcecol="3" valuetype="integer"/>
 <attribute name="Triceps skin fold thickness" sourcecol="4" valuetype="integer"/>
 <attribute name="2-Hour serum insulin" sourcecol="5" valuetype="integer"/>
 <attribute name="Body mass index" sourcecol="6" valuetype="real"/>
 <attribute name="Diabetes pedigree function" sourcecol="7" valuetype="real"/>
 <attribute name="Age" sourcecol="8" valuetype="integer"/>
 <label name="Class" sourcecol="9" valuetype="binominal">
  <value>1</value>
  <value>0</value>
 </label>
</attributeset>

Az eredmények értékelése

Az eredményül előálló AML állomány az adatállománnyal együtt terjesztendő.

Videó

Folyamat

import_exp3.rmp

Kulcsszavak

adatok importálása
AML

Operátorok

Read AML