Chapter 1. Előszó

Informatikus hallgatók számára megkerülhetetlen a matematikai logika tanulmányozása. A felsőoktatási intézmények tantervei tartalmazzák is a logika informatikában fontos fejezeteinek oktatását. A Debreceni Egyetem Informatikai Karán már az alapképzés során tanítjuk (a logika nyelvészeti tárgyalásmódja keretei között) a logikai nyelvek szintaxisát, klasszikus szemantikáját. Mesterképzésben pedig sort kerítünk a logikai kalkulusok és a logikai programozás alapjainak megtanítására.

Logika könyvek és tankönyvek sora segíti a tanulást, mégsincs könnyű dolga a hallgatónak. A tanulási folyamat során (tapasztalataink szerint) zavarja a hallgatót a különböző könyvek szóhasználatában és jelölésrendszerében való lényeges eltérés és a példák hiánya.

Jelen munkában a logikai kalkulusokról a mesterképzésben elsajátítandó ismereteket foglaltuk össze. A tananyag a DE IK programtervező informatikus hallgatóinak képzése során szerzett tapasztalatokat felhasználva alakult ki. A gyökerek Dragálin Albert professzor (1941-1998) matematikai logikából és mesterséges intelligenciából az 1990-es években tartott debreceni előadásaiból indulnak. Felhasználtuk Pásztorné Varga Katalin (ELTE, egyetemi docens) 1998 és 2010 között Debrecenben tartott előadásait és a 2003-ban a jelen tankönyvírók egyikével írt monográfiáját. A példák és feladatok egy része a szerzőknek Robu Judittal (Babes-Bolyai Egyetem, egyetemi docens) 2010-ben írt feladatgyűjteményéből való. Természetesen felhasználtunk más, az irodalomban felsorolt forrást is.

Az olvasótól elvárjuk az alapképzés során elsajátított logikai tananyag ismeretét, a logikai nyelvek szintaxisával és klasszikus szemantikájával kapcsolatos fontos fogalmak és tételek tudását. Témánkat tanulmányozhatja kizárólag ebből az anyagból, ugyanakkor erősen ajánljuk előadások látogatását, vagy az irodalomban felsorolt könyvek forgatását.

Észrevételeiket szívesen vesszük a varteresz.magda@inf.unideb.hu címen.

Debrecen, 2014. március 15.

A tananyag összeállítói