3.3. Feladatok

 1. Határozzuk meg, hogy mely helyettesítések megengedettek a következő formula számára, majd végezzük el a szabályos helyettesítést.

  Equation 3.. 


  Equation 3.. 


 2. Bizonyítsuk be, hogy

  • ha a

   kifejezésben nincs

   -beli változókat megnevező kvantor, akkor

   megengedett

   számára.

  • ha a

   helyettesítő termekben nincs változó, akkor

   megengedett minden kifejezés számára.

 3. Határozzuk meg az alábbi termhelyettesítések kompozícióját.

  1. és

  2. és

 4. Döntsük el Robinson és Herbrand algoritmusaival, hogy illeszthetők-e a következő halmazok atomi formulái egymáshoz.

 5. Határozzuk meg, hogy amikor a Robinson-algoritmus véget ér, milyen összetettségűek lesznek a

  Equation 3.. 


  halmaz egymáshoz illesztett atomjaiban a termek.

 6. Írjunk programot, amely Herbrand vagy Robinson algoritmusát alkalmazva megkeresi egy atomhalmaz legáltalánosabb illesztő helyettesítését.