2.2. Renaturálás vagy hibridizáció - kétszálú DNS lánc létrehozása

Az előző művelet fordítottja: az egyszeres láncok a hűtés (vagy egyszerűen a visszahűlés) hatására újra összekapcsolód(hat)nak (rekombinálódnak), vagy más egyszálú DNS-el új kétszálú (vagy részben kétszálú) DNS láncot hozhatnak létre természetesen a Watson-Crick komplementaritás figyelembevételével. Hasonlóképpen hozhatunk létre olyan molekulát is aminek egyik szála DNS, a másik pedig RNS. Eredetileg a renaturálás a szétvált láncok újbóli összetapadását, a hibridizáció pedig a különböző eredetű láncokból létrejött új molekula létrejöttének folyamata, viszont napjainkban inkább összemosódva találkozhatunk velük, leginkább szinonimaként. Az angol nyelvű szakirodalomban az annealing és a reannealing kifejezéseket is rokon értelemeben használják arra, amikor komplementer láncok összetapadnak hidrogénkötéssel.

Tehát az egyszeres láncok duplaszálú DNS-sé állhatnak össze ha a leves hőmérséklete nem túl magas. Mint később látni fogjuk ebben a hibridizáció során fontos szerepet játszhat a ligáz enzim (lásd az 2.9.2. alfejezetet is).

Az előző két művelet implicit részművelet, valójában összetettebb műveletekben fogjuk őket általában használni.