4.4. Szűrés Memóriával

A szűrő modellnek, több más formája mellett, Adleman bevezette a memóriával rendelkező változatát is, ebben a V = {b1, ..., bn} ∪ {c1, ..., cn} ábécé feletti sztringeket használhatunk (a gráf alapján) amiben az ún. átvált művelettel egy adott sztring megadott, i-edik betűjét, bi-ről ci-re cseréljük, illetve egy másik hasonló művelettel pont fordítva, a ci-t cserélhetjük bi-re (bármely megadott 1 ≤ in esetére). Ezen műveletek segítségével n bites regiszterek könnyen szimulálhatók. E könyvben e modell részletes taglalása helyett egy hasonló jellegű és felhasználhatóságú modellt mutatunk be a következő fejezetben.