11.3. A DNS számítások biológiai alkalmazásai

A DNS számítások és a bioinformatika kapcsolatában is fontos szerepet játszanak azok a gyakorlati irányban történő alkalmazásai a DNS számításoknak, amik nem matematikai problémák megoldására használnák a DNS számítógépet, hanem speciális gépként, ami pl. a nano mérete miatt olyan helyeken is tud működni, ahol más nem, pl. élő szervezetben.

Ebben az irányban történő fejlesztések a nanotechnológia (amit a 9. fejezetben mutattunk be) biológiai alkalmazásai: nemcsak kétdimenziós, de háromdimenziós alakzat is létrehozható, sőt olyan is ami lukas belül, vagyis olyan háromdimenziós alakzat, ami kétdimenziós lapokkal rendelkezik. Orvosi alkalmazások lehetnek azok az „okos gyógyszerek'', amikben valamilyen raktározott (bezárt) gyógyító molekulát szállítanak az ilyen speciális molekulák, majd adott helyen (mintát felismerve) kinyílnak és kiengedik az odaküldött molekulát, hogy az ott helyben fejtse ki hatását. Hasonló jellegű utazó molekulákkal tesztelni is lehet adott DNS mintákat, ami pl. orvosi munkában, különböző betegségek diganosztizálásban nyújhat segítséget.

Hasonlóképpen molekula szállítására használhatók olyan lépegető robotok, amelyek speciálisan kialakított rövid elágazásokkal rendelkező DNS molekula egyik szálán tudnak lépkedni, minden lépésben a következő elágazásra átlépve.

A nanotechnológiának ugyancsak vannak strukturális biológiai és biofizikai alkalmazásai.

Hasonlóan biológiai alkalmazási szempontból érdekes az intelligens vírustervezés. A vírusok a genetikus információjukat DNS-ben, vagy RNS-ben tárolják, ami mindkét esetben lehet egyszálú, vagy kétszálú. Ez a genetikai információ egy fehérje héjba van beágyazva, és az adott fehérje kódja ebben a genetikai információban. A vírusok alakja szabályos, és jellemző az adott vírusra. A vírustervezés során általában olyan rövid (akár alig 100 bázis) méretű RNS molekulák előállítását tűzik ki célul, melyek adott struktúrával rendelkeznek és így csak speciális sejteket (pl. ráksejteket) támadnak meg, vagy amelyek pl. védőoltásként szolgálhatnak valamely hasonló szerkezetű vírusok ellen.

Bár nagyon érdekesek ezen irányok, itt ezeket a kutatásokat nem ismertetjük részletesebben.