II. rész - SZÁMÍTÁSI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA A DNS MOLEKULÁKKAL - KEZDETI LÉPÉSEK

Tartalom

2. Műveletek a DNS molekulákkal - a DNS számítógépek „utasításai"
2.1. Denaturálás - a kétszálú DNS szálainak szétválasztása
2.2. Renaturálás vagy hibridizáció - kétszálú DNS lánc létrehozása
2.3. Szintetizálás - egyszálú DNS lánc mesterséges előállítása
2.4. Kétszálúvá kiegészítés - a polimeráz enzim
2.5. Sokszorosítás
2.6. Pecázás és szűrés - kiválasztás mintaillesztéssel
2.7. Hosszmérés - a gélelektroforézis
2.8. Szekvenálás - a bázissorrend meghatározása
2.9. Enzimek
2.9.1. A DNS szétvágása
2.9.2. A DNS összelinkelése, összeforrasztása - a ligáz enzim
3. Az első nagyhatású kísérletek
3.1. Adleman kísérlete
3.1.1. Hamilton-út probléma
3.1.2. A gráf kódolása DNS molekulákkal
3.1.3. A probléma megoldása
3.2. Lipton kísérlete
3.2.1. A SAT probléma
3.2.2. A SAT megoldása DNS molekulákkal
3.3. Megjegyzések az in vitro DNS számításokhoz