Webalapú oktatás (WBT - Web Based Training)

A webalapú oktatásban a világháló kulcsfontosságú szerepet tölt be. Ez nem csak a tananyagok elérését jelenti, hanem azt is, hogy az oktatás eszköztára kibővül a hálózati kommunikációval. Ez a kommunikáció nemcsak az oktatók és tanulók közötti információáramlást oldja meg, hanem a tanulók egymással is megoszthatják tapasztalataikat. A tananyagok itt is strukturált formában jelennek meg, vagy letölthető állományokként, vagy böngészhető weblapokként. Minden eszköz használható, amit a világháló megenged. Ezek a hagyományos fájlok letöltésétől és a HTML oldalak nézegetésétől a multimédia folyamokig terjedhetnek. A web 2.0 segítségével a jelenlegi megoldások könnyen használható alkalmazásokként érhetőek el.

A számítógéppel segített oktatástól annyiban tér el, hogy eszközt kínál az interaktív kommunikációra, amely szinkron és aszinkron üzenetek váltását is jelenti. Szinte mindegyik megoldás tartalmaz csevej, fórum, üzenőfal lehetőséget. Sokkal kevesebb olyan megoldás látott napvilágot, amely támogat valamilyen valós idejű hangátviteli vagy videokonferencia eszközt vagy protokollt.

Másik nagy előnye a számítógéppel támogatott oktatáshoz képest, hogy a világháló, mint nyílt információforrás a rendelkezésre áll. Ennek folytán a tananyagban elhelyezhetőek olyan hivatkozások, amelyek nem csak az adott tananyagban hivatkoznak elemekre, hanem más informatív weboldalakra mutatnak. Ez segíti a tanulókat az anyag elsajátítására és a különböző forrásból szerzett információk feldolgozására.