Távoktatás

Az oktatás e fajtájának alapja a térbeli és időbeli függetlenség, hiszen a tanulók nem egy közös tanteremben jelennek meg rendszeresen. A tanulóknak nagy szabadságot ad a tanulásban, hiszen nincsenek kötelezve a folyamatos készülésre, így akkor és ott tanulhatnak, ahol akarnak.

Ebben az esetben is fontos kérdés, hogyan jut el a tanulókhoz a tananyag. A távoktatás a technológiával fejlődött, minden technikai vívmányt felhasznál, amit érdemes felhasználni. Az egyik legrégebb óta távoktatást alkalmazó intézmény a Dél-Afrikai Egyetem, amely 1946-ban indította el első távoktatási kurzusát. Angliában és Németországban is több évtizedet átölelő hagyományai vannak a távoktatásnak, hiszen Angliában 1969-ben, míg Németországban 1974-ben alkalmaztak először távoktatást.

Kezdetekben a fő eszköz a levél volt, amelyben az írott anyagokat juttatták el a tanulókhoz. A későbbiekben szintén a hagyományos postát alkalmazva már kép, hang és videofelvételeket is továbbítottak. Ma még mindig használhatják a hagyományos postai szolgáltatást, de megjelentek és elterjedtek azok a technológiák, amelyek ki tudják váltani a posta szerepét. Ilyen lehet a televíziós és rádiós megoldás, amelyre példa lehet az indiai FM rádiócsatorna, amelyet a helyi egyetemek használnak arra, hogy agrár, tudományos, irodalmi vagy üzleti programokat sugározzanak.

A számítógéppel segített oktatást és a webalapú oktatást sokszor tekintik a távoktatás jövőjének. Ez nem véletlen, mert minden olyan jó tulajdonsággal rendelkeznek, amellyel a hagyományos távoktatás is biztosít, sőt olyan további kedvező tulajdonságaik is vannak, amelyek még jobban elősegítik a tanulók előrejutását.

A két módszer közül a webalapú oktatás játssza ma a nagyobb szerepet, hiszen ebben nem kell minden egyes anyagot adattárolón eljuttatni a tanulókhoz, hanem mindegyik felhasználó internetes kapcsolatot felhasználva akármikor megtekintheti azt.

A távoktatás legjobb tulajdonsága a legfőbb problémája is. Az időbeli és térbeli függetlenség sok gondot okoz a tudás számonkérésében, hiszen probléma lehet a tanulók felügyelete. Valószínűleg nincsen mód a tanulók egy helyre gyűjtésére és így megoldani a felügyeletet. Egyik gyakorlati megoldása ennek a problémának az, hogy a vizsgák hosszabbak és átfogóbbak lettek, így kiderül az, ha valaki nem ért az adott témához. Egy másik megoldás a közkedvelt tesztek íratása, amelyben a tesztkérdések megválaszolására időhatárt szabnak, így a tanulónak nincs ideje kikeresni a helyes választ a tananyagból, hanem azt fejből kell tudnia. Számítógépes környezetben egy harmadik megoldás lehet egy olyan program alkalmazása a vizsgáknál, amely megakadályozza a számítógépeken futó más böngésző, szövegszerkesztő futtatását.