Az e-learning

Az elektronikus oktatás elsődleges tulajdonsága az, hogy az elérhető technológiákat alkalmazzák, sőt azokat céltudatosan építik bele az oktatásba. Ez különbözik attól, hogy a technológiát csak eszközként használnák a meglévő oktatás mellett. Ez a fajta oktatás megmutatta, hogy az oktatási módszereket kell átgondolni, az új oktatási szerepeket kell tisztázni. Mostantól a tanulók szempontjából mutatjuk be az e-learninget.

Az e-learning az előzőleg említett összes oktatási kategória előnyeit egyesíti magában (1.1. ábra - Az e-learning összetevői). A hallgatóknak lehetőségük van saját ütemterv szerint haladniuk a tanároktól függetlenül. Ezt nevezzük aszinkron tanulásnak. Ez a módszer nem zárja ki a tanulók és a tanárok kommunikációját, hiszen egy aszinkron kommunikációs formát választva minden kérdés megválaszolásra kerülhet.

A szinkron tanulási forma egy olyan eset, amikor a tanuló és a tanár egyszerre van jelen a képzés során. A képzés az oktató irányításával történik. Ez az eset csak időbeli szinkronizációt követel meg, az oktatás nincs helyhez kötve. A tanulók saját számítógépük mellett tudnak részt venni az oktatásban. Ez a tanulási forma sokszor kihasználja a szinkron kommunikációs eszközöket, mint például a csevej, internettelefon vagy a videokonferencia.

Az elektronikus oktatás teljesen alkalmas a távoktatás megvalósítására, amelyben mind a szinkron és aszinkron tanulási formát is használhatják, de fel lehet használni a tantermi oktatás kiegészítésére is. Ezt nevezzük blended vagy vegyes típusú tanulásnak. Elemei a hagyományos tantermi foglalkozások, a virtuális együttműködés és az elektronikusan elérhető tananyagok. Attól függően, hogy tiszta vagy vegyes e-learninget szeretnénk alkalmazni, más-más hozzáállással kell készíteni a tananyagokat. Nem mindegy, hogy a tananyag csak az élőszóban elhangzott anyag kiegészítése, vagy teljes egészében, részletesen tartalmaz minden információt, amely a kurzushoz tartozik.

Az e-learningre jellemző az integrált webes rendszerek használata, amelyek támogatják a didaktikailag tervezett tananyagok létrehozását, így javítja a tanulás menedzselését és emeli az oktatási színvonalat. A modern rendszerekre jellemző a moduláris felépítés, amelynek köszönhetően gyorsan tudnak fejlődni, a legújabb szokásokhoz és technológiákhoz könnyen igazodnak. Így a felhasználók (tanulók és oktatók is) egyre több funkcióját érhetik el.

További szempontokat figyelembe véve az e-learning alábbi típusait definiáljuk:

Tanuló által irányított

Az előre elkészített tananyagokat a tanuló a saját ütemében dolgozza fel, ebben nem nyújt neki segítséget az oktató (tanár). A tanulók között nincs lehetőség kommunikációra. Arra sincs lehetőség, hogy a tanár ellenőrizze, befolyásolja, szabályozza a tanulót.

Elősegített (facilitated)

Ebben az estben a tanulónak rendelkezésre állnak az együttműködési lehetőségek. Olyan esetben hasznos, amikor a tanulóra bízzuk, hogy milyen ütemben dolgozza fel a tananyagot, de lehetőséget biztosítunk arra, hogy kihasználja a vita, megbeszélés által nyújtott lehetőségeket más tanulókkal vagy a tutorral. A tutor nem tanít, nem vezet, nem oktat, hanem segít a tanulók által feltett kérdések megválaszolásában, problémák megoldásában. Osztályozhat, kiértékelhet feladatokat, dolgozatokat.

Oktató által irányított

Ez a típusú e-learning felhasználja a webtechnológiát, hogy a hagyományos távoktatási módszereket kiegészítse vagy felváltsa az e-learninggel, ugyanazon tartalommal és módszertannal. Az ilyen oktatások során általában a valós idejű kommunikációs technológiákat használják, mint például a videó - és audiokonferencia, a chat, képernyő- vagy alkalmazásmegosztás, jegyzetelő (whiteboard), hagyományos telefonbeszélgetések. Ennek a módnak gátat szabhat a hálózat sávszélessége, ugyanakkor ez a módszer, mely a legjobban közelíti a szokásos oktatást, hiszen elég csak rögzíteni a tanítást és máris kész a tananyagunk.

Beágyazott e-learning

A "just-in-time" oktatás lehetősége: a számítógépes programba beágyazott oktatás (vagy segítségnyújtás). Ez akkor használatos, ha a felhasználónak azonnal szüksége van az adott ismeretanyag elsajátítására. Itt a legfontosabb paraméter a méret, hiszen, ha nagy az segédállomány mérete, akkor a felhasználók gyakran mellőzik a telepítését. Ugyanakkor ennek a módnak elképzelhető a webes formája is.

Telementoring és e-coaching

Legrégebbi tanítási forma alkalmazása a legmodernebb eszközökkel. Videokonferencia, chat, internettelefon és más együttműködési szoftverek használata segíti a mentort a hallgató fejlesztésében. A mentori kapcsolat általában hosszabb idejű, karrierfejlesztésre fókuszál. A mentor inkább egy kialakult tudást ad át, mint sem könyvből oktat. Az on-line coaching estében egy rövid, nagyon jól definiált problémát oldanak meg.