2. fejezet - Az e-learning szerepe az oktatásban

Tartalom

Miben több az e-learning?
A tiszta e-learning
6.2 A kevert e-learning
Az e-learning előnyei és hátrányai
Előnyök:
Hátrányok:

Miben több az e-learning?

Gyakran olvashatjuk az álláshirdetésekben, hogy a jelöltnek egyéni munkára és csoportos munkára is fel kell készülnie. Mindkét esetben nagyon fontos az, hogy a jelölt problémamegoldó képessége megfelelő legyen, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő információk megszerzése.

A jelenlegi magyar közoktatásban a tanulókat nem készítik fel megfelelően ezekre a szituációkra, hiszen a legtöbb esetben a diákok ellenőrzése a tanár által leadott tananyag visszamondásából áll és ténylegesen nem abból, hogy mennyire értik a tananyagban rejlő összefüggéseket. Ez a módszer egyértelműen nem biztosítja a csoportos munka lehetőségeit úgy, mint például egy nyelvi tanfolyam kis csoportjaiban lévő együttműködéses feladatmegoldásai, amelyben az oktató figyelemmel kísérheti a diákok munkáját. Pedig közösen megoldandó feladatok kiadásával a tanulók számára érdekesebbé tehetőek a tananyagok és motiváltabbak lehetnek az ismeretek elsajátítására is. A feladatok megoldását így önállóan és kis csoportokban is a szükséges információk megszerzésével tehetik meg. Az internet elterjedésével mérhetetlen mennyiségű információ vált elérhetővé a számunkra. A megfelelő információ megszerzésének képessége elengedhetetlen egy információs társadalomban a felmerülő problémák megoldásához.

Az internet, mint eszköz nemcsak az információk megszerzésére használható, hanem mint kommunikációs csatorna is, amely segíti a tanulók közös munkájának megszervezését. A legfontosabb ilyen lehetőség az aszinkron kommunikációt biztosító levelezés, fórum vagy blog, amelyek jelentősége pontosan abban mutatkozik meg, hogy a résztvevők akármikor kapcsolódhatnak a kommunikációba és nincsenek helyhez és időhöz kötve. Persze ezek mellett a szinkron kommunikációt biztosító eszközök, mint a különböző valós idejű videó-, hang- és szövegátviteli eszközök is rendelkezésre állnak.

A tudást így nem egy előre elkészített anyag bemagolásával nyerik, hanem egy olyan, az információk megosztásán alapuló módszerrel, amit az egész életük során fel tudnak használni. Az információk megtalálásával és azok összeillesztésével alakul ki a tudás, amely segíti a tanulót a fogalmak közötti összefüggések megértésében. Az ilyen képességek megfelelő elsajátításával könnyebben boldogulhatnak az állandóan változó tudást igénylő gazdasági környezetben.

Az ilyen jellegű oktatásra tökéletesen megfelel az e-learning, hiszen egy keretrendszer alkalmazásával központosított helyen találhatóak meg a szükséges információk és a megfelelő kommunikációs eszközök, amelyek biztosítják a közös feladatmegoldásokat. A továbbiakban az e-learning felhasználási módjairól, azok előnyeiről és hátrányairól lesz szó.

A tiszta e-learning

A tiszta e-learning rendszerű oktatásban a hallgató az ismerteket csak az e-learning rendszeren keresztül kaphatja meg, felhasználva az e-learning technikai fegyverzetének teljes eszköztárát. Hagyományos tantermi oktatás, és az e-learning összehasonlítása során számos előny, hátrány sorakoztatható fel mind a két fél számára. Ha igazán objektív módon akarjuk vizsgálni, akkor érdemes az oktatási rendszer hagyományos szereplőinek szempontjából egymás mellé állítani a tiszta e-learninget, és a hagyományos oktatást, megvizsgálni ezen résztvevők szempontjából az e-learninges képzés néhány előnyét és hátrányát. Ha ilyen szempontból vizsgálódunk, akkor kitűnik az e-learninges eszközök integrálásának tanuló és tanulás központú jellege.

A képzés fenntartói számára

A képzés fenntartói számára túlnyomó többségben előnyökről beszélhetünk. A képzések tervezése sokkal dinamikusabban, rugalmasabban történik a hagyományos oktatáshoz képest, a képzés fenntartói számára közel sem jelent olyan bonyolult procedúrát egy-egy új képzés megtervezése, ez által a képzések sokkal jobban alakíthatók az egyes igényekhez. A képzés fenntartói számára nem elengedhetetlen a képzés költsége, az e-learning képzés megfelelő tervezéssel (!) a legtöbb esetben sokkal költséghatékonyabb, mint a hagyományos oktatás - beleszámítva az elektronikus tartalom fejlesztésének költségét is. S minden mellett a legnagyobb hátránya: a kockázat, általában kérdéses az egyébként is nagyobb befektetés megtérülése. Hazánkban ez még betudható annak, hogy a legtöbb esetben fenntartásokkal fogadják az e-learninget.

Az oktatók számára

Jelentős előny, hogy a hagyományos oktatással szemben a legtöbb esetben komoly intézményi támogatás áll a tanítás során a tanár rendelkezésére, ezzel elősegítve azt, hogy egyre több, és több tanár alkalmazza ezt a képzési formát. Ezzel a tanár ténylegesen a tanításra koncentrálhat. E mellett a tanár szemszögéből hátrányt - a fenntartó számára előnyt - jelent a tanári munka átláthatósága, ellenőrizhetősége, és nyomon követhetősége. Hátrány az, hogy a tanároknak teljesen új módszertant kell megismerniük, egy olyan módszertant, melyet eddigi képzéseik során nem ismertek meg, egy egészen új pedagógiai feladatot jelent egy e-learning rendszerben történő oktatás. Olyan készségeket feltételez, melyek a hagyományos tanári szerepben nem jelennek meg.

A tanuló számára

Az e-learning tanuló központúsága vitathatatlan. A rendszerek többsége asszinkron e-learninget valósít meg. Az aszinkronitás abban jelenik meg, hogy nem szükséges a kommunikáló feleknek egy időben bejelentkezni a rendszerbe. Ez az aszinkron kommunikáció lehetővé teszi a közlendők átgondoltságát és a nagyfokú reflexivitást. Az által, hogy a kurzus anyaga tárolható, és szabványos, a hallgató bármikor újra előveheti.

Különféle módokon rendszeres kapcsolatot tarthatnak fenn tanáraikkal, tanuló társaikkal, közösen oldhatnak meg feladatokat, a kollaboratív gyakorlatok révén legalább annyit tanulhatnak egymástól, mint oktatóiktól és a tananyagból.

A tanulók nem csak elsajátítják, együttesen alakítják is a tudást. Új technikai eszközök megismerésére kényszeríti a hallgatókat, ezzel egészen új dimenziókat nyitva meg előttük. Ezek mellett az előnyök mellett a hallgatóknak folyamatosan szembesülniük kell azzal az érzéssel, hogy egyedül maradtak a tanulásban, nincs személyes kapcsolatuk az oktatóval, és a többi hallgatóval, a teljes elszigetelődés érzése rövidtávon is hátráltató tényező lehet a tanulásban. Sokkal nagyobb önállóságra van szükségük a hallgatóknak, ez a rendszer használatának korai szakaszában igen is hátrány, de hosszútávon előny, hiszen önállóságra nevel, fejleszti a kezdeményező készséget. Rengeteg eszköz hivatott ennek a problémának a kiküszöbölésére, ezek túlnyomó többsége kommunikációs eszköz, de ezek sem oldják meg a személyes kapcsolat hiányát. A hallgató szempontjából hátrány lehet az információs túlterheltség, nincs segítsége a hallgatónak a szelekcióban, ezáltal problémát jelent számára a hasznos és haszontalan ismeretek szétválasztása. Persze erre különböző módszertani megoldásokkal könnyen találhatunk megoldást, bár ezt sok esetben nem sorolják a hátrányok közé, hiszen ezzel a diák tanul tanulni, szintén önállóságra, és sok esetben kommunikációra készteti a hallgatót.

6.2 A kevert e-learning

A kevert e-learning esetében teljesen fölösleges az előbbi összehasonlítás, hiszen az e-learning a hagyományos tantervi oktatással párhuzamosan jelenik meg. Ebben az esetben szinte csak és kizárólag előnyökről beszélhetünk. Ez a módszer egy plusz eszköztárat ad a hallgató, és az oktató, és kurzus fenntartói számára, mellyel elősegíthetik az ismeretek sokkal mélyebb elsajátítását, és szélesebb lehetőséget biztosít a saját tudás felmérésére, ellenőrzésére is.