3. fejezet - Az e-learning rendszerek

Tartalom

Egy e-Learning rendszer architektúrája
Tanulásmenedzsment-rendszer (LMS - Learning Managment System)
Tartalomkezelő-rendszer (LCMS- Learning Content Managment System)
A virtuális tanulási környezet
Egy e-learning rendszer kommunikációs modellje
Nyílt forráskódú e-learning keretrendszerek
Együttműködést segítő eszközök
Tananyag készítési folyamatot segítő eszközök
A tanulási és oktatási folyamatot segítő eszközök
Adminisztráció
A felhasználók kényelmét biztosító szolgáltatások és tulajdonságok

Egy e-Learning rendszer architektúrája

A számítógépes hálózatok elterjedésével, és a számítógépes infrastruktúra fejlődése megteremtette annak a lehetőségét, hogy létrejöjjenek olyan valódi rendszerek melyek szervezett formában magukba tömörítik az e-learning megoldásokat, valódi képzésmenedzsmenttel támogatva, kiegészítve kollaborációs eszközökkel. Az e-learning rendszer alatt azokat az alkalmazásokat, illetve azon alkalmazások halmazát értjük melyeken keresztül a felhasználók - valamilyen felhasználó azonosítási eljárás után - hozzáférnek az elektronikus tananyaghoz. Az ilyen rendszerek felépítés minden esetben modularitást mutatnak. Attól függően, hogy melyik modul hangsúlyos egy rendszerben alakul ki a rendszer funkcionalitása. Az egyik legfontosabb komponense a rendszereknek a tanulásmenedzsment- ill. tanulásirányítási-rendszer (LMS- Learning Managment System), ez elsősorban a tanulok és tanulási folyamat menedzselésére szolgál. A másik fontos komponens a tartalommenedzsment-rendszer, ennek nevéből is kitűnik, hogy a rendszer célja a tananyagok menedzselése, ezek létrehozása, tárolása, szűrése, illetve ennek a rendszernek a feladata a megfelelő hozzáférési jogok biztosítása.

Tanulásmenedzsment-rendszer (LMS - Learning Managment System)

A tanulásmenedzsment ill. tanulásirányítási rendszert a magyar terminológiában gyakran emlegetik keretrendszer néven. Az LMS elsődleges feladata a kurzusok összefogása, egyéni tanulmányi utak, vagy tematikus tanfolyamok formájában. A kurzus szinten az LMS feladata, hogy megfelelő hozzáférést biztosítson a felhasználók számára a tananyagokhoz, naplózza a felhasználók tevékenységét. Az LMS tartalmazza a tanfolyamokat, tananyagokat, ugyanakkor integrálja LCMS rendszerrel készült tananyagokat is.

A LMS (3.2. ábra - Az LCMS és LMS)rendszerek struktúrája minden megvalósításban más-más. De egy biztos, hogy minden LMS rendszer adatbázisában a hallgatókról és a kurzusokról tárol információkat.

Az LMS rendszer funkcionalitása több szempontból is vizsgálható:

 • Az LMS adminisztratív funkciói

 • Az LMS kommunikációs és csoportmunka funkciói

 • Az LMS speciális és vizsgafunkciói

Az LMS adminisztratív funkciói

Az LMS adminisztratív funkciói közül a legfontosabb az automatikus hallgatói esemény-követés A rendszer nyilvántartja a hallgatókat, naplózza a bejelentkezéseket. Időszakonként vagy igényeink szerint automatikusan generált listák állnak rendelkezésünkre a felhasználók aktivitásáról, riportokat készít, a teljes körű esemény-naplózás lehetőséget nyújt sokféle statisztika lekérésére. A tutorok teljesítményértékeléséhez például megtudhatjuk, hogy az adott tanár mennyi időt töltött a rendszerben, hány levelet váltott a hallgatókkal, hány házi feladatot adott föl, javított ki. LMS biztosítja a távoli adminisztrációs lehetőséget, és flexibilitást.

Az LMS kommunikációs és csoportmunka funkciói

Az LMS feladata, hogy kommunikációs platformként szolgáljanak a rendszer használói számára. Ez a tiszta e-learning esetében elengedhetetlen, de a blended-learning esetében is szélesíti a felhasználók által használható eszközök tárházát. A kommunikációs eszközök lehetnek aszinkron, és szinkron eszközök. Az aszinkron eszközök nem igénylik, hogy a kommunikáló felek egy időben jelen legyenek bejelentkezve a rendszerbe. Ez által lehetővé válik, hogy a hallgatók a saját lehetőségeikhez és képességeikhez alkalmazkodva haladjanak a képzésben. Az aszinkron modulok lehetnek: üzenetküldés, levelezés, fórum. A szinkron kommunikációs lehetőségek a hagyományos osztálytermi képzést idézik. A szinkron funkciók meglehetősen erőforrás-igényesek, és fejlett infrastruktúra (nagy sávszélesség) meglétét feltételezik mind a kliens, mind a kiszolgáló oldalon. Szinkron modul: a chat; a valós idejű tutorálás (egyirányú); a konferenciahívás (csak audio); a videokonferencia.

Az LMS speciális és vizsgafunkciói

Az LMS ezen funkciói a hallgatói teljesítménymérésre irányulnak. Számtalan teszt típus közül választhatunk, A szofisztikáltabb LMS-ek lehetőséget nyújtanak az egyéni és a szervezeti kompetenciák vizsgálatára. Ez az egyéni szinten azt jelenti, hogy a rendszer előre definiált, tudásértékelő teszteket töltet ki a felhasználóval, ami alapján kurzusokat, képzési lehetőségeket ajánl. A szervezeti szinten pedig lehetőség van az alkalmazottak teljes köréről való információszerzés után egy ún. vállalati tudástérkép kiépítésére. Ez alapján a keretrendszer képes a megfelelő tudással, szakismerettel rendelkező alkalmazottak megtalálására.

Tartalomkezelő-rendszer (LCMS- Learning Content Managment System)

Az LCMS (3.1. ábra - Egy LCMS sémája) feladata a tényleges tartalom kezelése, a tartalom elemeit egy központi tárolóhelyen, egy adatbázisban tárolja. Ebből az adatbázisból összeilleszthetőek, engedélyezhetőek az e-learning események. Az LCMS segíti a szerzőnek létrehozni, tárolni, újra definiálni az oktatási egységeket, egyszerűsíteni a tartalom létrehozását, és segít a hallgatóknak kiválasztani a számukra szükséges tananyagokat. Az LCMS segít az adminisztrációban a tanfolyamok, leckék, oldalak engedélyezésében, illetve a tartalom létrehozásában, és megjelenítésében. Az LCMS az LMS-nek adja át a tanfolyamokat illetve a leckéket. Az LCMS rendszerek többsége végez naplózást, de ezeknek a rendszereknek nem faladata a hallgatói tevékenységek követése és a tanulói teljesítmény adatok gyűjtése, sokkal inkább a módosítások nyomon követése az elsődleges cél. Ebből kifolyólag ezek a naplóadatok nem alkalmasak pedagógiailag releváns információk meghatározására.

Az LCMS funkciói:

 • tanfolyam-alapanyagok tárolása

 • oktatási elemek definiálási lehetősége

 • tananyag- és tanfolyam-definíciók

 • templatek és stílus lapok

 • navigációs és felhasználói interfész

3.1. ábra - Egy LCMS sémája

Egy LCMS sémája

3.2. ábra - Az LCMS és LMS

Az LCMS és LMS

A virtuális tanulási környezet

A VLE (Virtual Learning Environment) az e-learning rendszerek másik fontos modulja. Ez egy olyan rendszer, amely megkönnyíti a tanárok munkáját az oktatási ügyek kezelésében, amely főleg a kurzusok adminisztrálását jelenti. Gyakran támogatják a hallgató fejlődésének követését, amit a tanárok és tanulók egyaránt elérhetnek. A legfőbb jellemzője, hogy olyan eszközöket nyújt a tanárok számára, amelyekkel könnyen megtervezhető és összeállítható egy kurzus. A legtöbb rendszer a következő eszközöket nyújtja a felhasználói számára:

 • A kurzus tematikájának leírása.

 • Hirdetőtábla a kurzussal kapcsolatos aktuális információk megjelenítésére.

 • A tanulók regisztrálása és szükség esetén fizetési lehetőségek.

 • A tananyagok megjelenítése.

 • Az elemekhez társított előfeltételek.

 • További anyagok, mint például linkek külső oldalakra.

 • Automatikusan pontozott próbatesztek.

 • Hagyományos vizsgáztatást segítő eszközök.

 • Elektronikus kommunikációt biztosító eszközök, mint e-mail, fórum, chat.

 • Hozzáférési jogosultságok beállítása.

 • Ezek szerkesztéséhez szükséges eszközök.

Ezek segítségével az oktatók olyan virtuális környezetet alakíthat ki a tanulók számára, amelyben a tanuló minden információhoz hozzájut vagy hozzájuthat, amire szüksége van.

Egy e-learning rendszer kommunikációs modellje

Az e-learning rendszerekben az oktatáshoz szükséges tartalom legtöbbször az adott tartalom szakértője, és a szerző együttműködéseként jön létre. A tartalmat a szerző maga, vagy az adminisztrátor tölti fel a rendszerbe, az ő feladata a hozzáférési jogok beállítása is. A tanuló ezek után ha bejelentkezik a rendszerbe és rendelkezik a megfelelő hozzáférési joggal, részt vehet az adott kurzuson, hozzáférhet a létrehozott elektronikus tananyagokhoz (3.3. ábra - Egy e-learning rendszer blokksémája). A kurzus végzése során a hallgató kommunikálhat a többi hallgatóval, vagy a tutorral. A kurzust a rendszer valamilyen hallgatói méréssel zárja.

3.3. ábra - Egy e-learning rendszer blokksémája

Egy e-learning rendszer blokksémája