4. fejezet - Szabványok az e-learning világában

Tartalom

LO - Learning Object
LOM - Learning Object Metadata
A LOM szerkezete
SCORM - Sharable Content Object Reference Model
A SCORM tartalomhalmozási modellje
Tartalomcsomag

LO - Learning Object

Az e-learning korai szakaszában a hatékony elektronikus oktatásra kidolgozott koncepciók legtöbbje felismerte, hogy a tartalmat el kell választani a vezérléstől, ennek a megvalósítására nélkülözhetetlen szabványosítani, egyértelműsíteni a futtató környezet, és a tartalom közötti kommunikációt. Ezek a szempontok vezettek a e-learning objektum-orientált megközelítéséhez.

A megközelítés lényege, hogy meg kell határozni a tartalom legkisebb önálló jelentéssel bíró egységét, ezt a tananyag dekompozíciójával határozzuk meg. Ennek a folyamatnak az eredményeként áll elő a tananyagelem, LO (Learning Object). A dekompozíció eredményként egy tananyagelem lehet egy kép, egy videó, egy hang fájl, egy szöveg, egy képlet. Érezhető, hogy milyen komoly problémát jelent a szöveg felbontása, hol van az a határ, ami után a szöveg már nem bontható, valamint ennek az ellentéte, hol van az a határ, ahol már struktúrát alkotnak a szövegek. A tananyagelemek nem hivatkozhatnak más tananyagelemekre, nem hivatkozhatnak a környezetükre, hiszen ezzel sérülne az újrahasznosíthatósága, és ennek az objektum-orientált megközelítésnek az egyik nagyobb előnyéről mondanánk el. Ha ezeket a megszorításokat betartjuk, akkor ugyanazok a tananyag elemek felhasználhatók más tananyagokban, esetlegesen teljesen eltérő kontextusban.