Moodle szerepkörök és felhasználók

Szerepkörök

A felhasználók a Moodle rendszerben előre definiált szerepkörökbe tartozhatnak. Egy felhasználó egyszerre több szerepkörbe is tartozhat. A szerepköröket a Portáladminisztráció / Felhasználók / Engedélyek / Szerepek meghatározása menüpont alatt érhetjük el. A Moodle következő szerepköröket definiálja:

  • Adminisztrátor: A legmagasabb jogosultsági szint a rendszerben. Elsődleges feladata a rendszer karbantartása, és a helyes működés felügyelete.

  • Igazgató: Az igazgatók elérhetik és módosíthatják a kurzusokat, de rendszerint nem vesznek részt bennük. Elsődleges feladatuk az oktatásszervezés és menedzsment.

  • Kurzuskészítő: Az oktatásszervezés egy alacsonyabb szintje a kurzuskészítő. A kurzuskészítők olyan tanárok akik új kurzusokat hozhatnak létre. Minden általa létrehozott kurzust lát, és képes szerkeszteni, oktatókat rendelhet a kurzushoz.

  • Tanár: A tanárok egy adott kurzuson belül bármit megtehetnek, beleértve a tevékenységek módosítását és a tanulók pontozását.

  • Nem szerkesztő tanár: A nem szerkesztő tanárok taníthatnak kurzusokat és osztályozhatnak tanulókat, de a tevékenységeket nem módosíthatják.

  • Tanuló: A tanulók részt vehetnek a kurzusokon, az egyes feladatokat és tevékenységeket teljesíthetik.

  • Vendég: A vendégek látogatók a rendszerben, akik semmilyen különleges joggal nem rendelkeznek, bizonyos kurzusokat megtekinthetnek.

A szerepkörök közül rendszerszerepeknek nevezzük az adminisztrátort, az igazgatót és a kurzuskészítőt, ezeket rendszerszinten adminisztrálhatjuk. Kurzusszerepeknek nevezzük a tanárt, a nem szerkesztő tanárt valamint a tanulót és a vendéget, ezeket egy-egy kurzus esetében definiálhatjuk.

Felhasználók hozzáadása

Új felhasználókat a Portáladminisztráció / Felhasználók / Fiókok / Új felhasználó hozzáadása menüpont alatt adhatunk a rendszerhez (7.1. ábra - Felhasználó hozzáadása.).

7.1. ábra - Felhasználó hozzáadása.

Felhasználó hozzáadása.

Az újonnan létrehozott felhasználókhoz szerepeket rendelhetünk. Portáladminisztráció / Felhasználók / Engedélyek / Rendszerszerepek hozzárendelése menüpontban rendelhetjük valamelyik rendszerszerephez (7.2. ábra - Felhasználó hozzáadása egy kurzushoz.). A Kurzusszerepeket a kurzus menüjében adminisztrálhatjuk, itt a beiratkozásnál kell megadni, hogy a beíratott felhasználó a kurzusban milyen szerepkörben van jelen. Egy kurzusban egy felhasználó csak egy szerepkört tölthet be.

7.2. ábra - Felhasználó hozzáadása egy kurzushoz.

Felhasználó hozzáadása egy kurzushoz.

A felhasználók létrehozását és a szerepkörök alapszintű kezelését a következő videó szemlélteti röviden:

) (Leírás)