Tananyag készítés a RELOAD Editorban

A munkaterület

Az alkalmazás indítását követően lehetőségünk van megnyitni a már korábban létrehozott tananyagainkat, vagy létrehozhatunk új tananyagot vagy metaadatot (9.1. ábra - A RELOAD Editor, 9.2. ábra - A RELOAD Editor metaadat szerkesztője). Attól függően, hogy melyiket választjuk eltérő munkaterületen kell dolgoznunk.

9.1. ábra - A RELOAD Editor

A RELOAD Editor

Amennyiben az IMS Metadata-t választottuk, a RELOAD metaadat szerkesztőjével egyszerűen készíthetünk metaadat leíró állományokat.

9.2. ábra - A RELOAD Editor metaadat szerkesztője

A RELOAD Editor metaadat szerkesztője

Amennyiben valamelyik tananyag szabványt választjuk, akkor minden esetben a 9.3. ábra - A RELOAD Editor SCORM szerkesztője ábrán látható munkaterülettel találkozunk. (Ez alól kivételt képez az IMS Learning Design, ennek bemutatása túlmutat a jegyzet keretein, hiszen magát a szabványt sem részletezzük.)

9.3. ábra - A RELOAD Editor SCORM szerkesztője

A RELOAD Editor SCORM szerkesztője

A munkaterület három jól elhatárolható részből áll. A felület bal oldalán található az forrás szerkesztő (Resources pane), jobb oldalon fent található a struktúra kialakítására használható szerkesztő(Manifest pane) SCORM terminológiájával tartalomszervező, és alatta a tulajdonság szerkesztő (Attribute pane).

Tananyag összeállítása

A RELOAD Editornak nem feladata a források szerkesztése. A tananyagunkat már meglévő forrásokból rakhatjuk össze. Egy tananyag előállításának életciklusa az alábbi folyamatokból tevődik össze:

  • Források importálása

  • Struktúra kialakítása

  • Források hozzárendelése a struktúra elemeihez

  • Metaadatok elhelyezése

Vegyük például ezt a jegyzetet. Ha ebből a jegyzetből szeretnénk SCORM tananyagot készíteni, akkor első lépésként a DocBook XML formátumból egy átgondolt dekompozíciós folyamatot követően HTML forrásokat generálnánk, ezek lesznek a tananyag forrásai. Ezt követően a tananyag felépítésének megfelelő struktúrát alakítanánk ki, a RELOAD editorral, és az egyes elemekhez hozzárendelnénk a megfelelő forrást. Végezetül metaadatokkal látnánk el az egyes részeket.

Források importálása

A források kezelése a a bal oldalon található forráskezelő panel segítségével történik. Itt a tananyagot tartalmazó könyvtár teljes tartalmát láthatjuk. Ide importálhatjuk a már kész forrásainkat. Az importálás tulajdonképpen a kijelölt fájlok másolása a tananyag könyvtárába. Lehetőségünk van egyszerre több fájlt és könyvtárat is importálni meggyorsítva ezzel a források hozzáadását. Az importáláshoz a forráskezelő panel gyökér csomópontjára jobb gombbal klikkelve megjelenő menün, az Import Resources... menüpontra kell klikkelni (9.4. ábra - Források importálása).

9.4. ábra - Források importálása

Források importálása

Az importálást követően a forrásokat ténylegesen hozzá kell adni a tananyaghoz (9.5. ábra - Források hozzáadása a tananyaghoz). Ezt több fele módon lehetséges. A legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogy a forrás fájlt a baloldali panelről áthúzzuk a jobb oldali Resources csomópontra. Ha már kialakítottuk a struktúrát, akkor közvetlenül a megfelelő csomópontra is rá húzhatjuk a forrást, ebben az esetben automatikusan hozzáadódik a Resources csomópontra.

9.5. ábra - Források hozzáadása a tananyaghoz

Források hozzáadása a tananyaghoz

A forrásokat akár közvetlenül a Resources csomópontra klikkelve is felvehetjük. Ilyenkor a létrehozott csomóponthoz egy újabb klikkeléssel adhatjuk hozzá a fájlt.

A forrásaink tananyag részletek, melyek legtöbbször képeket és egyéb forrásokat tartalmazó HTML oldalak. A RELOAD a HTML tartalmak hozzáadásakor felismeri az abban hivatkozott további forrásokat (képeket, stíluslapokat, állományokat), és a forráshoz rendelt csomópont alászervezve újabb csomópontokat hoz létre számukra (9.6. ábra - A HTML oldalon hivatkozott források). Ezzel megkönnyítve a hivatkozott források metaadatokkal történő ellátását.

9.6. ábra - A HTML oldalon hivatkozott források

A HTML oldalon hivatkozott források

A tananyag struktúrájának kialakítása

A tananyagban szereplő tartalmak struktúráját az Organization (elrendezés) csomópont segítségével alakíthatjuk ki. Az új tananyag létrehozásakor nem szerepel egyetlen elrendezés sem a csomópont alatt, a források struktúrába szervezéséhez legalább egyet hozzá kell adnunk (9.7. ábra - Elrendezés hozzáadása).

9.7. ábra - Elrendezés hozzáadása

Elrendezés hozzáadása

Az Organizations csomópontra jobb egérgombbal klikkelve megjelenő menün az Add Organization menüponttal adhatjuk hozzá az első elrendezésünket (9.8. ábra - Struktúra kialakítása). A tulajdonságokat tartalmazó panelen adhatjuk meg a nevét és állíthatunk be néhány további tulajdonságot (láthatóság). Ezt követően az új csomópontra jobb gombbal klikkelve az Add Item menüpont segítségével finomíthatjuk a struktúrát, illetve a források ráhúzásával adhatunk hozzá újabb és újabb csomópontokat.

9.8. ábra - Struktúra kialakítása

Struktúra kialakítása

Fontos tudni, hogy a források nem egyetlen elrendezésben szerepelhetnek a tananyagban. Lehetőségünk van több alternatív struktúrát, "tanulási utat" kialakítani, ám ennek a lehetőségnek az adekvát használata komoly didaktikai ismereteket igényel. Ezekkel van lehetőség többek között a különböző lépességek, előképzettséggel rendelkező hallgatók számára különböző bejárási utakat és feltételeket biztosítani a tananyagban.

Metaadat hozzáadása

A források és a struktúra kialakítását követően bármely csomóponthoz rendelhetünk metaadatokat (9.9. ábra - Metadat hozzáadása). Függetlenül attól, hogy az az Organizations vagy Resources alatt található. A jobb egérgombbal megjeleníthető menü Add Metadata menüpontjával tehetjük meg.

9.9. ábra - Metadat hozzáadása

Metadat hozzáadása

Ennek hatására az adott csomópont alatt megjelenik egy Metadat csomópont, melyet az Edit Metadata menüponttal szerkeszthetünk (9.10. ábra - Metadat szerkesztése, 9.11. ábra - Metadat szerkesztő). A metaadatok szerkesztésére a RELOAD metaadat szerkesztője használható, mely relevánsan megkönnyíti a folyamatot. Ezek mellett lehetőségünk van már korábban létrehozott metaadat fájlokat hozzárendelni a csomópontokhoz.

9.10. ábra - Metadat szerkesztése

Metadat szerkesztése

9.11. ábra - Metadat szerkesztő

Metadat szerkesztő

A tananyag megtekintése

A szerkesztési folyamat során egyetlen gombnyomással ellenőrizhetjük a tananyagunk állapotát (9.12. ábra - Tananyag megtekintése a böngészőben). Az eszköztáron található ikon segítségével a kiválasztott böngészőben megtekinthetjük a tananyagot. Természetesen ilyen módon nem férünk hozzá a SCORM tananyag teljes funkcionalitásához, ez csak egy előnézeti lehetőség. Ez relevánsan leegyszerűsíti az ellenőrzés folyamatát, hiszen így nem kell minden egyes megtekintéshez csomagolni és SCORM lejátszóban megnyitni a tananyagot.

9.12. ábra - Tananyag megtekintése a böngészőben

Tananyag megtekintése a böngészőben

A tananyag csomagolása

A tananyag előnézeti lehetősége nem biztosítja a SCORM tananyagok által biztosított teljes funkcionalitást. Ehhez be kell csomagolni a tananyagot. Erre a File > Zip Content Package... menüponttal van lehetőség.