13. fejezet - Moodle alkalmazása a fizika oktatásban

Tartalom

A fizika tantárgyi sajátosságai
Hasznos bővítmények bemutatása
Open Source Physics
Java applet és flash animáció gyűjtemények - kísérletek interaktív szimulációja
Egy konkrét tantárgy Moodle oldalának bemutatása

A fizika tantárgyi sajátosságai

A fizika tanulásakor a tárgy jellegéből fakadóan nagyon fontos szempont az illusztrációk használata. A legmegfelelőbb eszköz erre a valós világ beli kísérletek elvégzése, mivel azonban erre online környezetben nincs lehetőség, kiemelten fontossá válik az animációk, videók, interaktív feladatok beépítésének lehetősége.