Egy konkrét tantárgy Moodle oldalának bemutatása

A Debreceni Egyetem Fizikai Intézetében már hosszú évek óta sikeresen alkalmazzák a Moodle keretrendszert az egyetemi képzésekben. Kezdetben elsősorban kollaborációs térként alkalmazták, ezzel segítve az oktatók és a hallgatók közötti kommunikációt, illetve a hallgatók egymás közti párbeszédét is segítendő.

Az első néhány év tapasztalatai alapján idővel egyre komplexebb online anyagok kerültek fel a rendszerbe, míg mára már elmondható, hogy akár teljes értékű online anyagként használható segédletek is megtalálhatók. Az egyik legkiválóbb példa erre Dr. Kun Ferenc Számítógépes szimuláció és modellezés című tárgyának Moodle oldala (13.6. ábra - A Számítógépes szimuláció és modellezés tárgy Moodle oldala).

13.6. ábra - A Számítógépes szimuláció és modellezés tárgy Moodle oldala

A Számítógépes szimuláció és modellezés tárgy Moodle oldala

Az oldalon 12 hétre osztva követhetjük az egy félév során feldolgozandó anyagot. A szükséges elmélet feldolgozásához a tárgyhoz készült egy klasszikus pdf formában elérhető anyag is. Az ebben leírtakat azonban az oldalon is nyomon követhetjük. Minden hétre három tevékenységcsoporton kell végigmennünk. Ezek sorban a következők:

  1. "Olvasd el az új anyagot!"

  2. "Feladatok önálló feldolgozásra"

  3. "Programozási feladatok haladóknak"

Az 1. pont alatt található a tananyag szövege többnyire HTML formában. A csatolt HTML dokumentumok rengeteg multimédia elemet tartalmaznak, így segítve az anyag teljes megértését. Ebben a pontban jellemzően Java appletekkel találkozhatunk még, melyek interaktív animációkon keresztül mutatják be a fizikai jelenségeket.

A 2. pontban találhatjuk a papíron megoldható feladatok listáját, melyek ebben a tárgyban nem megkerülhetők. Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy a megfelelő kérdések megválasztásával még a természettudományos tárgyakhoz is készíthető a hallgatók tudását tesztelő teszt is.

A 3. pontban a hallgatóknak programozási feladatokat kell megoldania. A feladatok többsége egyszerű számítógépes szimulációt jelent, azaz egy olyan programot kell írni, ami az órán megismert jelenséget szimulálja. Ezek a feladatok nem opcionálisak. Minden hallgatónak meg kell csinálni. A programok otthon készülnek, majd a Moodle feltöltőfelületén keresztül fel kell tölteniük. A programokat a gyakorlatvezető tanárok ellenőrzik és pontozzák le a megoldás helyességének függvényében. Az év végén a leadott programokból összegyűjtött pontok beleszámítanak a kapott jegybe.

A tárgyat három éve oktatják ebben a formában, s a tapasztalatok azt mutatják, hogy amellett, hogy az oktatóknak is megkönnyíti a dolgát a rendszer, a hallgatók visszajelzései is egyértelműen pozitívak.