Elektronikus oktatási környezetek

Dr. Fazekas, Gábor

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, Információtechnológia Tanszék

Balla, Tibor

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, Információtechnológia Tanszék

Dr. Kocsis, Gergely

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0103 azonosítójú pályázat keretében valósulhatott meg.

2013


Tartalom

I. Az e-Learning elmélete
Bevezetés
Köszönetnyilvánítás
1. Az e-learning meghatározása
A számítógéppel támogatott oktatás (CBT - Computer Based Training)
Webalapú oktatás (WBT - Web Based Training)
Távoktatás
Az e-learning
Tanuló által irányított
Elősegített (facilitated)
Oktató által irányított
Beágyazott e-learning
Telementoring és e-coaching
Az e-learning napjainkban
Az e-learning a közoktatásban
Az e-learning a felnőttoktatásban
Az e-learning a vállalati szférában
A magyar információs társadalom, a hazai e-learning helyzet
A nemzetközi e-learning helyzet - (Az "ősrobbanástól" napjainkig)
2. Az e-learning szerepe az oktatásban
Miben több az e-learning?
A tiszta e-learning
6.2 A kevert e-learning
Az e-learning előnyei és hátrányai
Előnyök:
Hátrányok:
3. Az e-learning rendszerek
Egy e-Learning rendszer architektúrája
Tanulásmenedzsment-rendszer (LMS - Learning Managment System)
Tartalomkezelő-rendszer (LCMS- Learning Content Managment System)
A virtuális tanulási környezet
Egy e-learning rendszer kommunikációs modellje
Nyílt forráskódú e-learning keretrendszerek
Együttműködést segítő eszközök
Tananyag készítési folyamatot segítő eszközök
A tanulási és oktatási folyamatot segítő eszközök
Adminisztráció
A felhasználók kényelmét biztosító szolgáltatások és tulajdonságok
4. Szabványok az e-learning világában
LO - Learning Object
LOM - Learning Object Metadata
A LOM szerkezete
SCORM - Sharable Content Object Reference Model
A SCORM tartalomhalmozási modellje
Tartalomcsomag
5. Tananyagkészítés módszertani alapjai
Az elektronikus tananyagfejlesztésről röviden
A fejlesztés megkezdése előtt
Az anyag szövege
A design és a struktúra
Ellenőrző tesztek, kérdések, feladatok
Közzététel előtt
Tananyag felépítése
Tartalmi tagolás
Tananyagfejlesztési módszertan
A tananyag tartalmának kiválasztása, összeállítása, megformálása - content design
A tananyag szövegének megformálása - text design
A tananyag hipertextes tagolásának megtervezése - hipertext design
A tananyag kép- és hangelemeinek kiválasztása és a szöveges részekhez illesztése - multimédia design
6. Multimédia megoldások az oktatásban
Szerzői rendszerek
A. Feladatok
II. e-Learning a gyakorlatban
Bevezetés
7. A Moodle keretrendszer ismertetése
Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
Moodle tesztrendszer telepítése
BitNami Application Stacks
Moodle szerepkörök és felhasználók
Szerepkörök
Felhasználók hozzáadása
Moodle kurzus
Kurzuskategóriák
Kurzus létrehozása
Moodle tesztek
Moodle bővítmények
Java appletek és flash animációk
Java applet és Flash animáció hozzáadása a kurzushoz
8. SCORM tananyag készítése eXe Learning segítségével
Az eXe telepítése
A kezelőfelület
A szerzői munkaterület
Egyszerű elemek anyagba illesztése
Képek beillesztése
Multimédia, audió és videó beillesztése
Matematikai formulák beillesztése
Exportálás SCORM tananyagként
9. SCORM tananyag készítése RELOAD segítségével
A RELOAD Editor
Telepítés
Tananyag készítés a RELOAD Editorban
A munkaterület
Tananyag összeállítása
10. Moodle alkalmazása különböző tantárgyi környezetekben
11. Moodle alkalmazása az informatika oktatásban
Az informatika tantárgyi sajátosságai
Hasznos bővítmények bemutatása
Virtual Programming Lab for Moodle - Szoftverbeadó,tesztelő és plágium ellenőrző rendszer a Moodleban
Installáció és konfiguráció
Tanároknak
Diákoknak
Egy konkrét tantárgy Moodle oldalának bemutatása
12. Moodle alkalmazása a matematika oktatásban
A matematika tantárgyi sajátosságai
Hasznos bővítmények bemutatása
Geogebra filter
WIRIS math tools
13. Moodle alkalmazása a fizika oktatásban
A fizika tantárgyi sajátosságai
Hasznos bővítmények bemutatása
Open Source Physics
Java applet és flash animáció gyűjtemények - kísérletek interaktív szimulációja
Egy konkrét tantárgy Moodle oldalának bemutatása
14. Moodle alkalmazása az idegennyelv oktatásban
Az idegennyelvek tantárgyi sajátosságai
Hasznos bővítmények bemutatása
OWLL oohoo Web-based Language Lab - MoodLL
Egy konkrét tantárgy Moodle oldalának bemutatása
B. Feladatok
C. Videójegyzék
Irodalomjegyzék

Az ábrák listája

1.1. Az e-learning összetevői
3.1. Egy LCMS sémája
3.2. Az LCMS és LMS
3.3. Egy e-learning rendszer blokksémája
4.1. SCO
4.2. Tartalomhalmozás, tartalomszervezés
7.1. Felhasználó hozzáadása.
7.2. Felhasználó hozzáadása egy kurzushoz.
7.3. Az újonnan telepített plugin észlelése.
8.1. Az eXe kezelőfelülete
8.2. Kép beillesztése a szövegbe
8.3. Matematikai formulák beillesztése a szövegbe
9.1. A RELOAD Editor
9.2. A RELOAD Editor metaadat szerkesztője
9.3. A RELOAD Editor SCORM szerkesztője
9.4. Források importálása
9.5. Források hozzáadása a tananyaghoz
9.6. A HTML oldalon hivatkozott források
9.7. Elrendezés hozzáadása
9.8. Struktúra kialakítása
9.9. Metadat hozzáadása
9.10. Metadat szerkesztése
9.11. Metadat szerkesztő
9.12. Tananyag megtekintése a böngészőben
11.1. Program futtatása a Virtual Programming Lab bővítmény segítségével
11.2. Feladat felvétele
11.3. Beállítások
11.4. A vpl_evaluate.cases állomány szerkesztése a böngészőben
11.5. Szintaxis kiemelést támogató "fejlesztő eszköz" a böngészőben
11.6. A konzolon megjelenő eredmények a böngészőben
11.7. Debugger használata a böngészőben.
11.8. A Programozás 1 tárgy Moodle oldala a félév elején. Az oldalra hétről hétre kerülnek fel az újabb és újabb anyagok.
12.1. Szűrők bekapcsolása.
12.2. A GeoGebra filter kurzus specifikus beállításai.
12.3. A beágyazott Geogebra állomány.
12.4. WIRIS bekapcsolása.
12.5. TinyMCE szerkesztő új elemekkel bővült.
12.6. Egyenlet szerkesztő.
12.7. Mátrixok kezelése.
12.8. Latex kódok használata a szerkesztőben.
13.1. EJSApp tevékenység hozzáadása.
13.2. A gyűjtemény.
13.3. A beillesztett EJS alkalmazás.
13.4. Játékos megközelítés.
13.5. Beágyazás.
13.6. A Számítógépes szimuláció és modellezés tárgy Moodle oldala
14.1. Language Lab-OWLL tevékenység hozzáadása a kurzushoz.
14.2. Hozzáférés engedélyezése.
14.3. Feladat megoldása.