Irodalomjegyzék

Tímea ANDRÁSINÉ BOROSÁdám HORVÁTH: OSZKDK Az OSZK Új Digitális Könyvtára – Digitális Objektumok Kezelése Új Alapokon . [előadás] Networkshop 2008. Videotórium, http://videotorium.hu/hu/recordings/details/511 Letöltve:(2013.03.11)

W. Y. ARMS: Digital libraries. MIT Press, 2001.

Zsolt BÁNHEGYI: “Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés (Open Access Initiative)”.Kitekintés és körkép. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 50. évf.6-7. sz. 2003. p. 236-249. http://tmt.omikk.bme.hu(Letöltve: 2006. július 24.)

Katalin BÁNKESZI: “Egy Képes(Hon)Lap a Könyvtárból”. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56. évf.9. sz. 2009. p. 403-407.

D. BAWDEN: “Information and digital literacies: a review of concepts”.= Journal of Documentation, vol.57.no. 2. March 2001. p.218-259. [Tömörített formában: Információs és digitális műveltség: a fogalmak áttekintése. = Könyvtári Figyelő, 48. évf. 1–2. sz. 2002. p. 157–163.]

Szabolcs BÍRÓ “A szövegfeldolgozás modern eszközei – az SGML és XML nyelvek”. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf.10. sz. 2004. p. 453-459. http://tmt.omikk.bme.hu(Letöltve: 2006. július 24.)

Szabolcs BÍRÓ: XHTML dokumentum-sablon = Szövegfeldolgozás XML alapokon. [Elektronikus dokumentum.] http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szovegfeldolgozas-xml/ch08s03.html(Letöltve: 2013.01.24.)

B-Ch. BJÖRK: “Open access to scientific publications – an analysis of the barriers to change? ”= Information Research, vol.9.no. 2.2004 http://InformationR.net/ir/9-2/paper170.html(Letöltve: 2004. április 5.) [Tömörített formában: Nyílt hozzáférés a tudományos publikációkhoz és a változások akadályai. = Könyvtári Figyelő, 50. évf. 4. sz. 2004. p. 841–850.]

Ch. BORGMAN: “Digital libraries and the continuum of scholarly communication ”. = Journal of Documentation, vol.56.no. 4.2000. p. 412-430.

Ch. BORGMAN: From Gutenberg to the global information infrastructure. Access to information in the networked world. MIT Press, 2000.

P. Brophy: The library in the twenty-first century. New services for the information age. Library Association Publishing, 2001.

Priscilla CAPLAN: Metadata Fundamentals for all Librarians. American Library Association, 2003.

S. CHAPMAN: “Managing text digitisation ”. = Online Information Review, vol.7.no. 1.2003. p. 17-27.

G.G. CHOWDHURYS. CHOWDHURY: Introduction to digital libraries. Facet, 2003.

Adrienne DÁVIDKata KŐRÖS “Adattármustra”Képgyűjtemények 2. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58. évf.6. sz. 2011. p. 262-274.

DCMI Home: Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). [Honlap.] http://dublincore.org/ (Letöltve: 2013.01.29.)

M. DEEGANS. TANNER: Digital futures. Strategies for the information age. Library Association Publishing, 2002.

DRÓTOSLászló(szerk.): Elektronikus könyvtári értelmező szótár. 1997. http://mek.oszk.hu/00000/00079/(Letöltve: 2006. július 6.)

László DRÓTOS: “Liu, Shu – Zhou, Yongli: Intézményi Repozitórium Fejlesztése a DigiTool Rendszerrel”. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59. évf.4. sz. 2012. p. 166-170.

László DRÓTOS “Egy szegény elektronikus könyvtáros panaszai”. A digitális szövegformátumok problémái = Könyvtári Figyelő, 47. évf.1. sz. 2001. p. 53-57. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00037/drotos.html (Letöltve: 2006. július 6.)

László DRÓTOS: Informatikai jegyzetek. 1993. http://mek.oszk.hu/03100/03122/(Letöltve: 2006. július 6.)

László DRÓTOS: “Két kultúra? A (c) és a (cc)”. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf.4. sz. 2006. p. 159-167. http://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2006/cc.htm (Letöltve: 2006. július 6.)

DSpace. [Honlap.] http://www.dspace.org/ (Letöltve: 2013.01.29.)

Csaba FÜLÖPLászló KOVÁCSAndrás MICSIK: “A metaadatsémák és a szemantikus web: egységesítés és specializáció a metaadatok világában”. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf.7. sz. 2004. p. 276-284.

Katalin GÉRÓ: “Knowledge management – hóbort avagy a jövőnk? ” = Könyvtári Figyelő, 46. évf.1-2. sz. 2000. p. 104-112.

P. GRAHAM: “Requirements for the digital research library ”. = College and Research Libraries, vol.56. no. 4.1995. p. 331-339.

S. HARNAD: “The Implementation of the Berlin Declaration on Open Access”. Report on the Berlin 3 Meeting Held 28 February – 1 March 2005, Southampton, UK = D-Lib Magazine, vol.11. no. 3.2005. http://www.dlib.org/dlib/march05/harnad/03harnad.html(Letöltve: 2005. március 16.)

S. HARNAD “Electronic Scholarly Publication: Quo Vadis”. = Serials Review, vol.21. no. 1.1995.p. 70-72. http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Papers/Harnad/harnad95.quo.vadis.html(Letöltve: 2006. július 24.)

Dan HAZEN “Lost in the Cloud: Research Library Collections and Community in the Digital Age”. = Library Resources & Technical Services, vol.55. no. 4.2011.p. 195-204.

Ilona HEGYKÖZI: Digitalizálási stratégiák: Szakirodalmi szemle in Digitalizálási stratégiák , 2012 http://mek.oszk.hu/10500/10595/

HIRTLEP.B. “A New Generation of Digital Library Research”. = D-Lib Magazine, vol.5. no. 7-8.July/August 1999. http://www.dlib.org/dlib/july99/07editorial.html(Letöltve: 2006. január 17.)

Péter HORVÁTH: “A digitális (elektronikus) könyvtár ”. = Könyvtárosok kézikönyve: Határterületek 4. kötet Osiris 2003.

Judy JENG: “What is Usability in the Context of the Digital Library and how can it be Measured? ”. = Information Technology & Libraries, vol.24. no. 2.2005. p.47-56.

S. JEPHCOTT: “Why digitise? Principles in planning and managing a successful digitisation project ”. = New Review of Academic Librarianship, vol.4. 1998. p.39-52.

Pete JOHNSTONAndy POWELL: Expressing Dublin Core metadata using HTML/XHTML meta and link elements. [Elektronikus dokumentum.] http://dublincore.org/documents/dc-html/(Letöltve: 2013.01.24.)

Tibor KOLTAYMónika ÖRDÖGNÉ KOVÁCS: “Digitális könyvtári témák a könyvtárosképzésben: a képzés Jászberényben és Szombathelyen ” = Könyvtári Figyelő, 52. évf.2006.

Tibor KOLTAY: “Elektronikus folyóiratok a hálózaton: a jövő útja? ”= Könyvtári Figyelő, 41. évf.3. sz.1995.p.449-452. http://ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1995/3/koltay_h.html

Alex KOOHANGJames ONDRACEK: “Users’ Views about the Usability of Digital Libraries ”. = British Journal of Educational Technology, vol.36. no.3. 2005. p.407-423.

Ágnes KORENY :“Közös Cseh és Szlovák Digitális Parlamenti Könyvtár ” Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf.7. sz.2008.p.346-347.

László KOVÁCS: Ontológia és SPARQL. [Elektronikus dokumentum.] http://www.iit.uni-miskolc.hu/iitweb/export/sites/default/department/labs/iit-szolgaltatasok/www-db/Tantargyak/AB_MSC/ora_12.pdf (Letöltve: 2013.01.29.)

Ágnes KOVÁCSNÉ KORENY “Kaiser, Max: 600000 Könyv Online: Az Osztrák Nemzeti Könyvtár és a Google Közös Digitalizálási Projektje ” = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59. évf.4. sz.2012.p.170-174.

Zsuzsa KÖPÖSDIGabriella HARANGITamás PINTÉR: Bevezetés a digitális gyűjtemények készítésébe. [kézirat], 2009.

Ella KULIK “Digital Musical Libraries: The Patterns of use of Digital Musical Scores ”. = Fontes Artis Musicae, vol.57. no.1. 2010. p.65-75.

T. KUNYG. CLEVELAND :“The digital library: Myths and challenges ”. = IFLA Journal, vol.24. no.2. 1998. p.107-118.

B. LAVOIEL. DEMPSEY: “Thirteen Ways of Looking at Digital Preservation ”. = D-Lib Magazine, vol.10. no.7-8. 2004. p. http://www.dlib.org/dlib/july04/lavoie/07lavoie.html(Letöltve: 2004. július 27.)

C. LYNCH “The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World ”. = First Monday, vol.6. no.6. 2001. http://firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch/index.html(Letöltve: 2002. február 6.) [Tömörített formában: Harc a könyv jövőjének meghatározásáért a digitális világban. = Könyvtári Figyelő, 48. évf. 4. sz. 2002. p. 701–722.

Béla MÁDER “Információs és kommunikációs technológiák kutatási, fejlesztési és innovációs irányai és a könyvtárak ” = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 48. évf.9-10. sz.2001.p.364-374.

Nina W. MATHESONWilliam H. WELCH: “The Idea of the Library in the Twenty-First Century ”. = Journal of the Medical Library Association, vol.100. 2012. p. 1-7.

Joseph McKENDRICK: “The Rise of the Digital Public Library”. = Computers in Libraries, vol.32. no.6. 2012. p. 17-20.

“MEK 2.0 Verziójára Vonatkozó Fejlesztések Összefoglalása ” = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 50. évf.1. sz.2003.p.3-6.

F.J. MILLER “I = 0 (Information has no intrinsic meaning)”. = Information Research, vol.8. no.1. 2002. http://informationr.net/ir/8-1/paper140.html (Letöltve: 2004. április 5.)

Steven J. MILLER: Metadata for Digital Collections:A how-to-do-it Manual. vol.149. Neal-Schuman Publishers 2011

Minerva Working Group 6. Sikeres Digitalizálás Lépésről Lépésre 1.2 Gyakorlati Útmutató. [Elektronikus dokumentum.] http://www.mek.oszk.hu/minerva/html/dok/goodpractice_hun.htm(Letöltve: 2013.01.29.)

István MOLDOVÁN: “A Magyar Elektronikus Könyvtár Új Fejlesztési Koncepciója 1997-ben, és az Intézményesülés Kérdései” = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 45. évf.1. sz.1998.p.20-28.

Somaira NABI: World Digital Library:A Case Study. vol.8. University of Kashmir 2012

D. NICHOLASI. ROWLANDS: “Open Access Publishing ” :The Evidence from the Authors. = Journal of Academic Librarianship, vol.31. no.3. 2005. p. 179-181.

A. OKERSON: “The LIBLICENSE Project and How it Grows”. = D-Lib Magazine, vol.5. no.9. 1999. http://www.dlib.org/dlib/september99/okerson/09okerson.html (Letöltve: 1999. október 1.)

Éva PÁLFI: “Hogyan hivatkozzunk az elektronikus forrásokra? ” = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 46. évf.8. sz.1999.p.322-327.

S. PINFIELD: “Realizing the hybrid library”. = D-Lib Magazine, October 1998. http://www.dlib.org/dlib/october98/10pinfield.html

Andy POWELL: Encoding DC in (X)HTML, XML and RDF:tutorial at ECDL, 2004 Bath. [Elektronikus dokumentum.] http://en.youscribe.com/catalogue/manuals-and-practical-information-sheets/knowledge/others/encoding-dc-in-x-html-xml-and-rdf-211814(Letöltve: 2013.01.29.

R. POYNDER: “Ten Years After”. = Information Today, vol. 21. no. 9 October 2004. http://www.infotoday.com/it/oct04/poynder.shtml (Letöltve: 2004. november 10.

“Representative Collections of Digital Children's Literature”: Children & Libraries. = The Journal of the Association for Library Service to Children , vol. 9. no. 3 2011. p. 42-45.

T. SARACEVICM. DALBELLO: “A survey of digital library education ”. = Proceedings of the American Society for Information Science and Technology , vol. 38. 2001. p. 209-223. http://www.scils.rutgers.edu/~tefko/articles.htm (Letöltve: 2005.április 26.)

Hanumat G. SASTRYC. Reddy LOKANATHA: “Significance of Web 2.0 in Digital Libraries ”. = International Journal on Computer Science & Engineering , vol. 1. no.6 2010. p. 2209-2212.

Candy SCHWARTZ: “Digital Libraries ”:An Overview . = Journal of Academic Librarianship , vol. 26. no. 6. 2000. p. 385.

D. SOERGEL: “A Framework for Digital Library Research. Broadening the Vision” . = D-Lib Magazine , vol. 8. no. 12 December 2002. http://www.dlib.org/dlib/december02/soergel/12soergel.html (Letöltve: 2003. január 12.)

Anna STUMPF BENEDEK : “Elektronikus dokumentumok könyvtári kezelése” = Könyvtári Figyelő, 49. évf.4. sz.2003.p.755-772. http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2003/4/stumpf.html Letöltve: 2006. július 24.)

Péter SÜTHEŐ: “Elektronikus, digitális, virtuális könyvtárak ”. = Könyvtárosok kézikönyve: A könyvtárak rendszere 3. kötet Osiris 2003.

Gabriella SZALÓKI : “Digitális kultúra Európában – a Minerva projekt” = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf.1. sz.2005.p.6-11. http://tmt.omikk.bme.hu/ Letöltve: 2006. július 24.)

Péter SZÁNTÓ : “Az EBSCO Felvásárolja a NetLibrary-t – Az EBSCO Új Szolgáltatása: A Discovery Service – Az EBSCO Discovery Service Bővül a British Library ETOC Szolgáltatásával – Az EBSCO Új Jogi Adatbázisai – A Gale És a Newsweek Megállapodása – A Gale Felvásárolta a Questiá-t – Az OCLC Bővíti a Worldcat-Et Google Books És HathiTrust Rekordokkal – A Swets Integrálta eBook Portálját a SwetsWise-Ba – Az Oxford University Press Kiadta a Berg Fashion Library-t. ” = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf.7. sz.2010.p.315-316.

Péter SZEREDY Gergely LUKÁCSY Tamás BENKŐ : A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata. Typotex, 2005.

“Szerzői Jog Elmélete És Az Elektronikus Könyvtár Gyakorlata ”. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 46. évf.11-12. sz.1999.p.449-452.

S. TANNER: “Librarians in the digital age: planning digitisation projects” . = Program: electronic library and information systems , vol. 35. no. 4 2001. p.327-337

Ágnes TAPOLCAI : “Nyílt könyvtári gyűjtemények az interneten. Szabványos metaadatok: átjárhatóság ”. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 50. évf.1. sz.2003.p.7-10.

Ágnes TAPOLCAI : “Hogyan tároljuk digitális dokumentumainkat? Az XML formátum története és szerepe a dokumentumok kezelésében ”. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 14. évf.2. sz.2005.p.25-32.

James Y.L. THONGHong WEIYINTam Kar YAN: “What Leads to User Acceptance of Digital Libraries? ” . = Communications of the ACM , vol. 47. no. 11 2004. p.79-83

Máté TÓTH : “Könyvtárak a szemantikus web világában ”. = Könyvtári Figyelő, 56. évf.3. sz.2010.p.413-438.

“Új Bizottsági Dokumentum Az Európai Kulturális Örökség Digitalizálásával Kapcsolatban – Hamarosan Elérhetővé Válik Az Európai Digitális Könyvtár – Europeana: Digitális Festmények, Könyvek, Filmek És Archívumok – Nemzeti Digitális Projektek Európában – Linkajánló-Digitalizáció Európában – Levéltárak Együttműködése ”. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf.9. sz.2008.p.448-452.

Gary WANLiu ZAO: “Content-Based Information Retrieval and Digital Libraries ” . = Information Technology & Libraries , vol. 27. no. 1 2008. p.41-47

D. J. WATERS: “What are digital libraries? ” . = CLIR Issues , no. 4 July-August 1998. http://www.clir.org/pubs/issues/issues04.html

I. H. WITTENDavid BAINBRIDGE: How to Build a Digital Library. Morgan Kaufmann Publishers 2003

Shea-Tinn YEHLiu YAN: “Integrated Faceted Browser and Direct Search to Enhance Information Retrieval in Text-Based Digital Libraries ” . = International Journal of Human-Computer Interaction , vol. 27. no. 4 2011. p.364-382

A. ZANIN-YOST: “Digital Reference: What the Past Has Taught Us and What the Future Will Hold ” . = Library Philosophy and Practice , vol. 7. no. 1 2004. http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/zanin-yost.pdf (Letöltve: 2004. november 16.)