Egy elektronikus kiadó – a Bepress

A Berkeley University Press (Bepress) elektronikus folyóirat-kiadót a University of California gazdaságtudományi és jogtudományi professzorai alapították 1999-ben abból a célból, hogy a tudományos kommunikáció számára termékeket és szolgáltatásokat fejlesszen ki. A hagyományos folyóirat-kiadással leginkább a következő három dolog miatt voltak elégedetlenek: hosszú idő telik el a kézirat-leadástól a publikáció megjelenéséig (gazdaságtudományi cikkeknél akár két év!), korlátozott hozzáférési lehetőség, illetve a folyóiratok igen magas ára. A kiadó alapelvei éppen ezért a következőképpen fogalmazták meg: a hagyományos folyóirat-kiadással nem szakítani kell, hanem fejleszteni; az előfizetéssel nem rendelkezőknek is hozzáférést kell biztosítani a folyóiratcikkekhez „vendég-olvasói” státuszban; a könyvtárak felé méltányos és fenntartható előfizetési díjakat kell megállapítani.

A Bepress által kidolgozott kiadói modell a terjedőben lévő, nyílt hozzáférést propagáló egyetemi kiadói modellek mellett is tartós fejlődést ért el az innovatív szolgáltatásoknak, a hagyományos bírálati eljárással minőségbiztosított tartalom és elfogadható előfizetési díjai révén.

Jelenleg 59 folyóiratot adnak ki a gazdaságtudomány, jog, politikatudomány, egészség- és orvostudomány és neveléstudomány témakörében, ezek közül kettő szabadon hozzáférhető, a többi előfizetéses (az alapelvekben megfogalmazott méltányos ármegállapítás azonban könnyen ellenőrizhető a nyilvánossá tett előfizetési díjtáblázatból: az akadémiai/felsőoktatási és kormányzati intézmények számára az előfizetések 1/3-át teszik ki az egy munkaállomáshoz kötődő egyéb intézményi előfizetéseknek).

Bepress termékek és szolgáltatások

A Bepress termékek három csoportba sorolhatók: nyílt hozzáférésű publikációs eszközök, kézirat-menedzselő eszközök és tematikus portálok. A nyílt hozzáférésű publikációs eszközök között találjuk a Digital Commons repozitórium-szoftvert, amelyet 119 intézmény használ saját weboldalként, többek között 177 tudományos folyóirat kiadására.

A Selected Works a kutatók saját weboldalának szerkesztésére, publikációik nyilvánossá tételére szolgáló eszköz, archiválással.

A Working Papers and Pre-prints repozitóriumot publikálás előtt álló dokumentumoknak tartják fenn, 102 repozitóriumot tartalmaz, a jogi és a biostatisztikai közleményeket külön portálokon szolgáltatják.

Kézirat-menedzsmentre három különböző eszközt is fejlesztettek: az ExpressO jogi dokumentumok többféle laphoz való beküldését szolgálja, a Lawkit jogi folyóiratok számára kifejlesztett kézirat-továbbító rendszer, az Edikit a bírálati rendszert is tartalmazó legteljesebb formája a kéziratmenedzsment eszközeinek a Bepressnél. Mit tud az Edikit? Lehetővé teszi a kézirat online benyújtását, automatikusan PDF-fé konvertálja a feltöltött Word vagy Word Perfect dokumentumokat; leegyszerűsíti és átláthatóvá teszi a szerkesztői feladatok közül a bírálókkal való levelezést és a kézirat útjának követését; javítja a bírálat folyamatát azzal, hogy követi a bíráló aktivitását, automatikus emlékeztető leveleket küld a bírálóknak a határidő közeledtével, anonim levelezést tesz lehetővé bíráló és szerző között; egyéni vagy csoportos cikktovábbküldést tesz lehetővé a kiadók felé.

Az Edikit rugalmas rendszer, könnyűszerrel személyre szabható a folyóiratok egyéni igénye (a bevált szerkesztési gyakorlat) szerint, például különböző publikációs díjak kezelése; hány bíráló egybehangzó véleménye szükséges egy cikk publikációra való elfogadásához; a cikkfeltöltés oldalának személyre szabása.

A Bepress a kiadói folyamatok online környezetben történő menedzselése mellett teljes publikációs szolgáltatást is nyújt folyóiratoknak: teljes megjelenítést/weboldal tervezést, az informatikai háttér biztosítását (tárolás, archiválás), felhasználók képzését, támogatását, a teljes dokumentáció elkészítését, olyan opcionális szolgáltatásokkal kiegészítve, mint az előfizetések függvényében történő hozzáférések kezelése és a letöltések előfizetéssé konvertálást elősegítő automatizált vendégolvasói értesítések.

A „vendégolvasói” státusz

A Bepress ötlete abban áll, hogy elérhetővé teszi azokat az előfizetéses folyóiratokban megjelenő cikkeket is, amelyekre az egyéni olvasók igényt tartanak, és ennek kifejezésére kitöltenek egy rövid kérdőívet. A kiadó a kérdőívet arra használja, hogy az olvasó könyvtárát értesíti minden ilyen egyénileg beérkezett igényről, remélve, hogy eléri azt a kritikus mennyiségű értesítést, amellyel a könyvtárat rá tudja venni, hogy előfizesse olvasói számára a folyóiratot. Az előfizetés megtörténte után az olvasókat mentesítik a kérdőív kitöltésétől.

A tapasztalatok szerint a kérdőívet kitöltők csupán 1/10 – 1/4-ét képviselik azoknak egy-egy akadémiai közösségből, akik a folyóiratot olvasni fogják, ha a könyvtár előfizet rá.

Az elképzelés azon a meggyőződésen alapul, hogy a könyvtárosok elfogadják, hogy ha valamilyen szolgáltatásra olvasóiknak szükségük van, akkor a legtermészetesebb feladatuk azt szolgáltatni, illetve felismerik, hogy 4–10-szer több olvasónak tudnak új szolgáltatást nyújtani egy olyan felmérés eredményeképpen, amelybe nem is kellett befektetniük.

Figure 3.8. Bepress http://www.bepress.com/

Bepress http://www.bepress.com/