Fejlett Adatbázis Technológiák - Jegyzet

Dr. Adamkó, Attila

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Copyright 2013

2013


Tartalom

I. Fejlett Adatbázis Technológiák - Jegyzet
1. Bevezetés
2. XML alapok
A névterek és az újrafelhasználhatóság
Érvényes XML dokumentumok
XML dialektusok: DTD és XML séma
Információtartalom és feldolgozási stratégiák
Nyelvfüggetlen feldolgozási stratégiák: DOM és SAX
A dokumentumtervezés alapjai
Leíró- és adat-orientált dokumentum struktúrák
Építőelemek: attribútumok, elemek és karakteradatok
Buktatók
3. XML adatbázisok
Natív XML adatbázisok
Sémamentes natív XML adatbázis kollekciók
Indexelés
Natív XML adatbázisok osztályozása tartalom alapján
Natív XML adatbázisok használata
Hibrid rendszerek
A tisztán XML alapú tárolási rétegek problémái
Relációs repozitorik XML csomagoló réteggel
Hibrid repozitorik
További megfontolások
4. XDM: az XPath és XQuery adatmodellje
5. XPath
Kifejezések
Útkifejezések
Csomópontszekvenciák összefűzése
Rövidítések
Az XPath 2.0 funkciói kategóriákra osztva
6. XQuery
XQuery alapszabályok
Dinamikus konstruktorok
Iteráció: FLWOR
A rendezés sajátosságai
Változók használata
Kvantált kifejezések
Függvények
XML dokumentumok módosítása
7. Feladatok
Irodalomjegyzék

Az ábrák listája

2.1. A DOM architektúrája
2.2. A DOM moduljai (részlet)
4.1. Az XDM típushierarchiája
5.1. Az XPath feldolgozási modellje
5.2. XPath tengelyek

A táblázatok listája

5.1. XPath rövidítések