2. fejezet - Adatszerkezetek

Tartalom

Jelölések
State osztály
StateR osztály
StateRC osztály
Keresztezés
Közelítés
SolvingMethod osztály
Feladatok

Jelölések

A keresési tér minden egyes x pontjához adott egy környezet, melyre N(x) névvel hivatkozunk.

Bizonyos esetekben az N(x) környezet felépítése könnyedén adja a lehetőséget, hogy ebben szűkített környezeteket definiálhassunk. Jellemzően egy ilyen szűkített környezet irányt ad meg, így adott pont szűkített környezeteinek száma valamilyen módon egy dimenzió-fogalmat határoz meg. A szűkített környezetekre a következő jelölést használjuk: Ri(x), melyre xRi(x)N(x) teljesül.

Ha definiálható egy d(x,y) távolság a keresési téren, akkor az N(x) megadható az x ponttól maximum konstans távolságra lévő pontok halmazaként: { y | d(x,y) c }.

2.1. ábra - Egy pont és környezete

Egy pont és környezete


2.2. ábra - Egy pont és szűkített környezetei

Egy pont és szűkített környezetei