Feladatok

  1. A Prolog feladatgyűjteményben (http://www.inf.unideb.hu/~aszalos/diak/prolog/ch01s09.html) szereplő feladatokat oldja meg önállóan, majd hasonlítsa össze az ott szereplő megoldásokkal!

  2. Ezt és a soron következő feladatokat fogalmazza meg kényszerkielégítési probléma formájában, majd oldassa meg egy megfelelő keretprogrammal!

    Adottak raktárak lehetséges telepítési helyei: 1, ..., m, és konkrét fi értékek, mely az i helyen felépítendő raktár költségét jelzi. Adottak továbbá még az 1, ..., n felhasználók, és cij értékek, melyek adják az i raktárból a j-dik felhasználó ellátásának költségét. Határozza meg, hogy hol kell felépíteni a raktárakat, és ezekből mely felhasználókat kell ellátni, hogy a teljes költség minimális legyen!

  3. Adott egy raktár, és n vásárló, ahol az i. vásárló igénye qi. Egy-egy teherautó kapacitása Q. Az i. és j. vásárlók közti út költsége cij, míg az út megtételéhez szükséges idő tij. Határozza meg a teherautók útvonalait úgy, hogy azok a raktárból indulhatnak, és oda érkezhetnek vissza, a kapacitásukat nem léphetik túl, és legyen a költség minimális!

  4. Az előbbi feladat feltételeihez vegyünk hozzá [ti,t'i] időablakokat, amikor az i. vásárló hajlandó átvenni az árút. Határozza meg úgy a minimális költségű útvonalakat, hogy minden jármű a kívánt időben érkezzen meg a vásárlókhoz! (Az egyszerűség kedvéért feltesszük az árú átvétele nem kerül időbe. A jármű érkezhet idő előtt, de az időablak kezdete előtt nem folytathatja az útját.)

  5. Adottak vizsgázók, vizsgáztatók, termek időpontokkal és vizsgák. A vizsgázók és vizsgák, valamint a vizsgáztatók és vizsgák relációja adott. A feladat a vizsgákhoz termet és időpontot rendelni, hogy minden vizsgázó levizsgázhasson. Se a vizsgázó, se a vizsgáztató nem lehet egyszerre több helyen, a termek kapacitását nem lehet túllépni!

  6. g*s golfozó egy w hétig tartó versenyt rendez. A játékosokat minden héten g darab, s méretű csoportokra kell osztani. Minden játékos bármely héten csak egyszer játszik, és bármely két játékos csak egyetlen egyszer játszik együtt. A feladat a heti csoportok megadása! (A g, s, w bizonyos kombinációi mellett van megoldás, más kombinációk esetén pedig nincs.)

  7. Tervezzen meg egy bajnokságot! Adott n csapat, és meg kell határozni, hogy a melyik héten mely csapatok játszanak egymás ellen, és melyik csapat otthonában. Nem fordulhat elő, hogy egy csapat valamely héten nem játszik, és minimalizálni kívánjuk azt, hogy egy csapat egymás után többször is otthon játsszon, vagy többször egymás után idegenben.

  8. Fogalmazza meg a Sudoku rejtvényt kényszerkielégítési probléma formájában!