4.5. Turing-gépek összefűzése

Egy konkrét feladat megoldása Turing-gép segítségével a legtöbb esetben nem nyilvánvaló. Megadható azonban néhány művelet a Turing-gépeken, amelyek segítségével Turing-gépek felhasználásával új Turing-gépeket hozhatunk létre. Ezen műveletek hatásának megismerésével egyszerűbbé válik a modell használata, a bizonyítások megértése. Segítségével a jóval hétköznapibb eljáráselvű programozáshoz hasonló megoldásokat és gondolkodásmenetet követhetjük, megtartva a matematikai precizitás lehetőségét.

4.15. Definíció (Turing-gépek összefűzése [kompozíciója])

Legyen és két Turing-gép.
Tegyük fel, hogy .
A (vagy Turing-gépet a következőképpen definiáljuk:
, ahol , , ,
  és .
Itt

ahol
, minden és esetén, valamint
 minden esetén és .

4.16. Megjegyzés

A függvények uniója itt a 2. fejezetben értelmezett módon relációk 
uniójaként tekinthető.

4.17. Tétel

Az előbbi definícióban adott Turing-gépre ,
azaz a Turing-gép lényegében a és Turing-gépek egymás utáni 
"futtatásával" kapható meg.

Bizonyítás

Legyen egy tetszőleges hosszúságú szó, számítása a bemeneten ,

számítása a bemeneten . Ha megáll a bemeneten, legyen

és számítása a bemeneten .

A definíció alapján, mivel , így .

Ugyancsak a definíció szerint, ha , akkor , azaz ameddig , addig

.

Ez alapján, ha nem áll meg -n, akkor az sem áll meg.

Ha , ahol , akkor a Turing-gép megáll. Ebben az esetben

, azaz a szalag tartalma . definíciója alapján ilyenkor továbbszámol, a -nek

megfelelően, azaz először átmegy a $K=(s_t,w_1,a,w_2)$ konfigurációba, majd a következő lépések során

az író olvasó fejet a szalag elejére viszi. Ha azt eléri, átmegy a konfigurációba

- itt -, ami viszont megegyezik a konfigurációval. Mivel , ha ,

ezért innentől kezdve , azaz ha nem áll meg -n, akkor sem fog megállni, egyébként

pedig .

Figure 4.36.  és kompozíciója és és kompozíciója kompozíciója

és kompozíciója

Felismerő Turing-gépek segítségével a feltételes végrehajtás (feltételes eljáráshívás) struktúráját is modellezni tudjuk.

4.18. Definíció (feltételes elágazás)

Legyen , és három Turing-gép.
Tegyük fel, hogy , , ,
 ,  .
A Turing-gépet a következőképpen definiáljuk:
, ahol ,
, ,
  és .
Itt 
, ahol
, minden és esetén,
, minden és esetén,
 minden és esetén valamint
, ahol .

4.19. Megjegyzés

Többszörös elágazás is definiálható, ha -et nem két, hanem 
több részre partícionáljuk, és mindegyiknek megfeleltetünk egy 
új Turing-gépet.

4.20. Tétel

Legyen és és a válaszát jelöljük
 -gyel, ha a bemeneten -beli állapotban, illetve
 -vel, ha a bemeneten -beli állapotban áll meg.
Az előbbi definícióban adott Turing-gépre
, ha válasza a bemeneten , illetve
, ha válasza a bemeneten .

Bizonyítás

Legyen egy tetszőleges hosszúságú szó, számítása a bemeneten ,

számítása a bemeneten . Ha megáll a bemeneten, legyen

és számítása a bemeneten ,

míg számítása a bemeneten .

A definíció alapján, mivel , így .

Ugyancsak a definíció szerint, ha , akkor , azaz ameddig , addig

.

Ez alapján, ha nem áll meg -n, akkor az sem áll meg.

Ha , ahol , akkor a Turing-gép megáll. Ebben az esetben

, azaz a szalag tartalma . definíciója alapján ilyenkor továbbszámol, a -nek

megfelelően.

a.) Ha , akkor először átmegy a konfigurációba, majd a következő lépések során

az író olvasó fejet a szalag elejére viszi. Ha azt eléri, átmegy a konfigurációba

- itt -, ami viszont megegyezik a konfigurációval. Mivel , ha ,

ezért innentől kezdve , azaz ha nem áll meg -n, akkor sem fog megállni, egyébként

pedig

b.) Ha , akkor először átmegy a konfigurációba, majd a következő lépések során

az író olvasó fejet a szalag elejére viszi. Ha azt eléri, átmegy a konfigurációba

- itt -, ami viszont megegyezik a konfigurációval. Mivel , ha

ezért innentől kezdve , azaz ha nem áll meg-n, akkor sem fog megállni, egyébként

pedig .

Figure 4.37.  , és feltételes kompozíciója, , és feltételes kompozíciója és , és feltételes kompozíciójafeltételes kompozíciója

, és feltételes kompozíciója

Amennyiben egy Turing-gépet előre megadott számban többször egymás után szeretnénk végrehajtani, egy kicsit pontosítani kell a definíción, mivel az egyszerű kompozíciónál feltettük, hogy az összefűzendő Turing-gépek állapothalmazai diszjunktak.

4.21. Definíció (rögzített ismétlésű ciklus)

Legyen egy Turing-gép. A Turing-gépet
definiáljuk úgy, hogy a megfelelő komponenseit helyettesítjük egy 
megfelelő, -vel ellátott komponenssel. (Azaz átjelöljük az összetevőit.)
Ezzel a jelöléssel legyen .
Általánosan:
Legyen és
, ha .

4.22. Megjegyzés

Az egyszerű összefűzés definíciója utáni tétel alapján . 
Iteratív módon alkalmazva , ahol az egymásba ágyazás 
mélysége . ( jelölése pontosan megegyezik a függvénykompozíciónál 
hagyományosan elfogadottal.)

A -nel jelölt Turing-gép a Turing-gép -szer egymás után történő
végrehajtásaként értelmezhető. 

A programozásnál megszokott utasítások közül már csak a feltételes (végtelen) ciklus konstrukciója hiányzik.

4.23. Definíció (iteráció)

Legyen és , .
A Turing-gépet a következőképpen definiáljuk:
, ahol , , , és
.
Itt

, ahol
, minden , esetén,
, és . 

4.24. Megjegyzés

Ha , akkor semmilyen bemeneten nem áll meg 
(= végtelen ciklus).

4.25. Tétel

      ,
azaz tekinthető a Turing-gép iteratív végrehajtásának.

Bizonyítás

Legyen egy tetszőleges hosszúságú szó, számítása a bemeneten ,

számítása a bemeneten . Ha megáll a bemeneten, legyen

és számítása a bemeneten

A definíció alapján, mivel , így .

Ugyancsak a definíció szerint, ha , akkor , azaz ameddig , addig

Ez alapján, ha nem áll meg -n, akkor az sem áll meg.

Ha , ahol , akkor a Turing-gép megáll. Ebben az esetben

, azaz a szalag tartalma .

definíciója alapján, ha , akkor továbbszámol, a -nek

megfelelően, ha , akkor megáll.

Ha tehát , akkor először átmegy a konfigurációba, majd a következő lépések során

az író olvasó fejet a szalag elejére viszi. Ha azt eléri, átmegy a konfigurációba

- itt -, ami viszont kezdőkonfigurációja a bemenőszóval.

Innentől kezdve , azaz pontosan úgy viselkedik, mintha -t a bemeneten

indítottuk volna..

Figure 4.38.  iterációja iterációja

iterációja

4.26. Megjegyzés

A különböző típusú összefűzések definíciójából elhagyhatjuk az 
író-olvasó fej előremozgatását. Ebben az esetben a következő 
Turing-gép végrehajtása a szalag azon pozíciójából folytatódik,
ahol az előző abbahagyta a számolást. A legtöbb esetben ez a 
változat könnyebben használható, így viszont a függvények 
kompozíciójaként való értelmezés nem lenne helytálló.

Ezen összefűzések segítségével, ahogy a definíciók előtt is említettük, egyszerűbb Turing-gépekből komplikáltabb és komplikáltabb gépeket építhetünk, úgy tekintve az építőelemekre, mintha eljárások lennének.

Ilyen egyszerűbb gépek (a teljesség igénye nélkül) a következők lehetnek:

Összetett Turing-gépek

Példa:

Legyen a lehetséges bemenő szavak halmaza és legyenek adottak a következő egyszerű Turing-gépek:

1. : megvizsgálja az író-olvasó fej alatti jelet; ha az , akkor "igen", ellenkező esetben "nem" választ ad.

2. : megvizsgálja az író-olvasó fej alatti jelet; ha az , akkor "igen", ellenkező esetben "nem" választ ad.

3. : megvizsgálja az író-olvasó fej alatti jelet; ha az , akkor "igen", ellenkező esetben "nem" választ ad.

4. : egy cellát balra lép

5. : egy cellát jobbra lép

6. : -t ír a szalagra

7. : -et ír a szalagra

8. : -et ír a szalagra

Konstruáljuk meg belőlük az összefűzési műveletek segítségével azt a Turing-gépet, amelyik a bemenő szóból elkészíti a szót!

Először készítsük el azt a Turing-gépet, amelyik a szalagon levő szó (jobboldali) végére áll:

.

Hasonlóan adható meg a szó elejére álló is:

Az a Turing-gép, amelyik jobbra haladva megkeresi az első jelet, a következőképpen adható meg:

.

Az a Turing-gép, amelyik balra haladva megkeresi az első jelet, a következőképpen adható meg:

.