Chapter 6. Nemdeterminisztikus Turing-gépek

Az eddigiek során megismerkedtünk a Turing-gép alapvető modelljeivel. Ebben a fejezetben a modellek egy általánosításával a nemdeterminisztikus üzemelés bevezetésével foglalkozunk.

6.1. Nemdeterminisztikus Turing-gépek definíciója

Az egyszerűség kedvéért csak az szalagos nemdetreminisztikus Turing-gép definícióját adjuk meg, de természetesen a determinisztikus Turing-gépekhez hasonló módon a többszalagos modell is precízen leírható. A későbbiekben látni fogjuk, hogy nem feltétlenül szükséges, de amennyiben egyértelműen nemdeterminisztikus Turing-géppel dolgozunk, a jobb megkülönböztethetőség érdekében helyett jelölést fogunk használni.

6.1. Definíció

A ötöst 
        
nemdeterminisztikus 
        Turing-gépnek
       nevezzük, ha
 véges, nem üres halmaz; állapotok halmaza

       véges, legalább elemű halmaz, ; 
  szalag ábécé

      ; kezdő állapot

      , nem üres; végállapotok halmaza

      ; átmenetfüggvény
     

Az előbbi definícióban használt jelölés a az halmaz hatványhalmazát jelöli. A hatványhalmaz az adott halmaz részhalmazaiból álló halmaz:

. A definíció értelmében a függvény az argumentumaihoz nem egy konkrét értéket, hanem értékek egy halmazát rendeli.

Az eddigi Turing-gépeket, megkülönböztetésül az új nemdeterminisztikus modelltől, determinisztikus Turing-gépeknek fogjuk nevezni.

Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az új modellt, hasonló fogalmakat kell bevezetnünk, mint a determinisztikus Turing-gépek esetén.

A determinisztikus modellhez teljesen hasonló módon definiálhatjuk a nemdeterminisztikus Turing-gépek konfigurációját.

6.2. Definíció

A nemdeterminisztikus Turing-gép egy konfigurációja
 
      .

6.3. Megjegyzés

Itt is igaz a determinisztikus Turing-gépeknél megfigyelt szabály, 
miszerint egy nemdeterminisztikus Turing-gépnek csak akkor 
létezik alakú konfigurációja, ha vagy .
Észrevehetjük még, hogy a nemdeterminisztikus Turing-gépek 
konfigurációit semmi sem különbözteti meg a determinisztikus 
Turing-gépekétől. 

Az igazán fontos és érdekes különbség a determinisztikus és nemdeterminisztikus Turing-gépek között a működésükben található.

6.4. Definíció

Azt mondjuk, hogy a nemdeterminisztikus Turing-gép egy lépésben 
(vagy közvetlenül) átmehet 
      -ból a konfigurációba 
(jelekben ), ha 
  
  
      
és a következők közül pontosan egy teljesül:
1) 
  
      
  
      , 
    ahol , és .
  --- felülírási üzemmód
2) 
  
      
  
      , ahol , és .
  --- jobbra lépési üzemmód
3) 
  
      
  
      , ahol , és .
  --- balra lépési üzemmód

A definíció alapján azt mondhatjuk tehát, hogy a nemdeterminisztikus Turing-gépek nem átmennek egy konkrét, hanem átmehetnek egy lehetséges konfigurációba. Hogy még pontosabban megértsük a definíciók közötti eltérést nézzük meg hogyan változik a számítás fogalma.

6.5. Definíció

A nemdeterminisztikus Turing-gép egy lehetséges számítása 
konfigurációk egy sorozata amelyekre

1. , ahol ; 
2. , ha létezik -ből közvetlenül elérhető konfiguráció
3. , ha nem létezik -ből közvetlenül elérhető konfiguráció. 

A szót a 
        bemenetének nevezzük.

A konfigurációról azt mondjuk, hogy elérhető a konfigurációból, 
  ha a Turing-gépnek van számítása. 

Ha elérhető -ból, és , 
akkor azt mondjuk, hogy a számítás -hez tartozó ága véges, a 
Turing-gép ezen az ágon a végállapotban megáll. 
Ekkor a szót 
        egy kimenetének nevezzük.

A nemdeterminisztikus Turing-gépek kimenete a következőképpen 
megadott halmaz:
.

A helyes értelmezéshez hozzá tartozik, hogy a lehetséges konfigurációváltások között nincs kiemelt, nincs valószínűsége az egyes lépéseknek (mint sztochasztikus automaták esetén), hanem úgy tekintendő, mintha a lehetséges irányok mindegyikében folytatódna a számítás. (A Turing-gép az egyes konfigurációk után továbblépésnél "osztódik".)

Példák

1. Legyen , ahol , , és

:

.

A Turing-gép kimenete az üres szón: .

A Turing-gép lehetséges számításai egy végtelen fastruktúrával írhatók le:

Az ábrán zöld színnel a kezdőkonfigurációt, pirossal a megálló konfigurációkat jelöltük.

2. Legyen , ahol , , és

:

.

A Turing-gép kimenete az üres szón: .

3. Legyen , ahol , , és

:

.

A Turing-gép kimenete az üres szón: .

Hasonlóan a determinisztikus Turing-gépekhez, itt is definiálhatjuk a felismerő Turing-gép fogalmát. A nemdeterminisztikus Turing-gépek működéséből adódóan azonban ez kicsit másképp értelmezhető mint a determinisztikus esetben.

6.6. Definíció

Legyen egy nemdeterminisztikus Turing-gép, 
 és . 
Ekkor nemdeterminisztikus elfogadó Turing-gépnek nevezzük, 
a -beli állapotokat pedig elfogadó állapotoknak. 

6.7. Definíció

Legyen egy nemdeterminisztikus elfogadó Turing-gép, 
 a elfogadó állapotainak halmaza. 
Azt mondjuk, hogy elfogadja a szót, hogy ha van -nek 
olyan véges számítása a bemeneten, amelyik végén megálláskor 
-beli állapotban van.

6.8. Definíció

Legyen egy nemdeterminisztikus elfogadó Turing-gép.
Az nyelvet a által felismert 
nyelvnek nevezzük.

Azt mondhatjuk tehát, hogy egy nemdeterminisztikus Turing-gép elfogad egy szót, ha van olyan számítása, amely elfogadja. Mindeközben azonban lehet olyan számítása is, amely elutasítja, ez nem befolyásolja azt, hogy elfogadja-e a Turing-gép. Egy szót akkor nem fogad el egy Turing-gép, ha nincs olyan számítása amelyik elfogadja. Látható, hogy ez általános esetben lényegesen bonyolultabb kérdés, mint determinisztikus esetben, hiszen itt akár végtelen sok számítás is indulhat egy kezdőkonfigurációból.

A determinisztikus Turing-gépek összefűzéséhez hasonlóan nemdeterminisztikus Turing-gépek esetén is lehetőségünk van egyszerűbb gépekből bonyolultabbak felépítésére.

6.9. Definíció (nemdeterminisztikus Turing-gépek összefűzése)

Legyen és 
két nemdeterminisztikus Turing-gép. 
Tegyük fel, hogy . 
A (vagy Turing-gépet a következőképpen 
definiáljuk:
, ahol 
 , , , 
  és . 
Itt
 
ahol 
, minden esetén, valamint 
 esetén és .

Észrevehetjük, hogy a definícióban az egyik Turing-gépről a másikra való átugrás ugyanúgy egyértelmű mint a determinisztikus Turing-gépeknél, hiszen az ugrást megvalósító állapotokon az átmenetfüggvény értéke egyelemű halmaz.