Nemzetközi repozitórium-infrastruktúra

A felmérések adatai alapján a világ tudományos szakcikkeinek közel 50%-át az Európában található körülbelül 800 kiadó jelenteti meg. Az európai kutatók hasonló arányban, a világon kiadott publikációk 43%-ával járulnak hozzá a tudomány fejlődéséhez. Az Európai Unió tagállamainak kutatástámogatása az utóbbi években a központi pályázati támogatásokra koncentrálódott. Az Unió és egyes testületei (Európai Tanács és Európai Kutatási Tanács) kutatásfinanszírozóként elfogadták a nyílt hozzáférés koncepcióját, és fokozatosan beépítik a támogatás rendszerébe.

Elvi-rendeleti síkon 2008 augusztusában az EU elindított egy kísérleti kezdeményezést, az Open Access Pilot projektet, ami arra kötelezi a 7. Keretprogram hét finanszírozási területén támogatott kutatókat, hogy tudományos eredményeiket közlő munkáikat tegyék nyíltan elérhetővé.

Hetedik keretprogram, támogatási megállapodás – Külön kikötések jegyzéke (Version 6, 18.12.2009) – 39. kikötés:

A II.30. cikk 4. bekezdésében foglaltakon túlmenően a kedvezményezettek a zárójelentés elkészítése előtt vagy után közzétett új információkhoz és jogokhoz kapcsolódó tudományos publikációk publikált változatának vagy publikálásra elfogadott végleges kéziratának elektronikus másolatát a publikálással egyidejűleg letétbe helyezik egy intézményi vagy tematikus adattárban.

A kedvezményezettek mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez az elektronikus változat ezen az adattáron keresztül elektronikus eszközökkel a következők szerint szabadon hozzáférhető legyen bárki számára:

  • azonnal, ha a tudományos publikáció „nyílt hozzáférésűként” jelenik meg, azaz ha a kiadó az elektronikus változatot ingyenesen rendelkezésre bocsátja, illetőleg

  • a publikálástól számítva [x] hónapon belül.

A fenti előírás minden olyan publikált kutatási anyagra vonatkozik a megjelölt finanszírozási területeken, amelyet a 2008. augusztus 20. után aláírt támogatási szerződésekben az Open Accessről szóló 39. cikkely (Special Clause 39) szabályoz. Az Open Access Pilot a 7. Keretprogram végéig tart, s a felsorolt kutatási területek révén az Európa Tanács e Keretprogramban rendelkezésre álló kutatási keretének 20%-át fedi le.

DRIVER és OpenAIRE

Gyakorlati síkon az OA Pilot kötelezvényhez az Európai Tanács 2006-tól támogat egy olyan projekt-családot, melynek feladata a publikációk archiválására alkalmas repozitórium-infrastruktúra, valamint az ezekre épülő aggregátor-szolgáltatás kiépítése. A DRIVER, DRIVERII, valamint az OpenAIRE projektek által kiépített humán- és informatikai infrastruktúra lényegi elemei:

  1. Hálózat: helpdeskhálózat az azonosításhoz, feltöltésekhez és archiváláshoz kapcsolódó információszolgáltatási szerepkörrel. Az egyes tagállamokban létrehozott elektronikus tájékoztatószolgálat, melynek feladata az adott országból érkező kérdések, problémák kezelése, valamint a feladatok és lehetőségek ismertetése, tudatosítása a kutatókkal, kutatóintézetekkel.

  2. Szolgáltatás : európai repozitóriumhálózat, továbbá központi aggregator-szolgáltatás, információs portál és repozitórium az „árva” dokumentumok számára.

  3. Kutatás : kutatási adathalmazok kezelésére alkalmas adatmodellek kialakítása kutatói közösségek bevonásával.

  4. Fenntarthatóság : a kiépített hálózati és szolgáltatási infrastruktúra hosszútávú fenntarthatóságát biztosító stratégia kidolgozása.

Következő lépésként az OpenAIREplus projekt nem csupán a publikációk, hanem a nyers, feldolgozatlan kutatási adatok, adathalmazok archiválására és megosztására alakít ki infrastruktúrát.

COAR

A Coalition of Open Access Repositories (COAR) nevű kezdeményezés az Európában kialakított repozitórium-hálózatot tágítja globális léptékűvé. Az alapvető célkitűzés egy erős szövetség kialakítása: emberi, valamint intézmények közötti együttműködés a nyílt hozzáférés koncepciójának ismertetése és elfogadtatása, a rendelkezésre álló repozitóriumok számának növelése, hatékonyságuk fokozása. Cél a repozitórium-működtetéssel kapcsolatos szakma, különböző munkakörök definiálása és beépítése az intézmények szervezeti és human infrastruktúrájába. A megvalósítás eszközei az információmegosztás, a szabványok és irányelvek megfogalmazása az interoperabilitás érdekében, valamint a repozitóriumokra épülő felhasználói, értéknövelő szolgáltatások kifejlesztése és bevezetése.