Művészetek, humán- és társadalomtudomány: kimaradnak?

A művészetekben, valamint a humán területeken és a társadalomtudományban a kisebb számú cikkek megjelentetése mellett a monográfiák publikálása uralkodik. A könyvkiadásban a szerzői jogi szerződések és feltételek hagyományosan eltérnek a cikkpublikálási szokásoktól. A kiadó a könyv megírásáért fix összeget vagy az eladott példányok után jutalékot fizet a szerzőnek. Mára azonban nagymértékben csökkent a kereslet a tudományos monográfiák iránt, így a szerzők nehezen jutnak publikálási lehetőséghez. A profitorientált kiadók kizárólag a kifizetődőnek ígérkező, eladhatónak tűnő kéziratokat fogadják be.

A nyílt hozzáférésű könyvkiadás térnyerése oldhatja a reménybeli szerzők problémáját. Az open access monográfiák szélesebb közönséghez eljutnak, mint a hagyományos nyomtatott könyvek, sőt a nagyobb láthatóság a nyomtatott eladások emelkedésével is járhat. A nyílt hozzáférésű könyvkiadás módjai:

A humán- és társadalomtudományi területen az OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) együttműködés igyekszik az akadémiai közösség számára nyílt hozzáférésű publikálási szolgáltatást nyújtani. A hálózat lényege, hogy az érintett tudományterületeken a kommunikáció átalakulásának folyamatát kontrollálja, és hatékony információ- és tapasztalatcserével, szabványokkal, üzleti modellek kidolgozásával a kutatóközösség javára fordítsa.