Ráépülő szolgáltatások

Az intézményi repozitóriumok működésének első évtizedében kihasználtságuk elmaradt az elvárásoktól a következő okok miatt:

Az IR-szolgáltatás elismerése és használata érdekében az egyes üzemeltető könyvtárak ráépülő, értéknövelt szolgáltatások kialakítását, valamint a repozitóriumnak a gazdaintézmény informatikai infrastruktúrájába történő integrálását célozták meg. Az értéknövelt szolgáltatások lehetnek automatizáltak vagy kézi vezérlésűek.

Feltöltéshez segítségnyújtás

A hatékonyan működő repozitórium alapvető jellemzője, hogy folyamatosan töltik fel tartalommal. A szerzői archiválás nem egy bonyolult és időigényes folyamat, a szerzők megismerkednek a feltöltés menetével. A személyes feltöltés akadálya lehet a szerzők által vélt feltöltési idő, illetve technikai gyakorlatlanság a feltöltő rendszerekkel. Éppen ezért számos szolgáltatást fejlesztettek már ki a feltöltés megkönnyítése érdekében, mivel az egyszerűbb feltöltési folyamat ösztönzi a kutatókat a rendszeres feltöltésre:

 • Közvetített feltöltés: sok szerző nem hajlandó időt fordítani az intézményi repozitóriumba való tartalom-elhelyezésre, éppen ezért vannak repozitóriumok, amelyek átvállalják ezt a feladatot és az emailben elküldött anyagokat feltöltik a szerzők helyett.

 • SWORD (Simple Web Service Offering Repository Deposit): A SWORD protokoll egy automatizált feltöltési protokoll, amelyet egyre több repozitórium vesz igénybe.

 • Folyóiratpublikálási munkafolyamat. A kutatók által írt anyagok többsége tudományos folyóiratokban kerül publikálásra, és ezek a publikálási folyamatban visszakerülnek a kutatótársak körébe lektorálásra. Számos repozitórium olyan publikálási funkcionalitást igyekszik beépíteni a a szolgáltatásrendszerébe, amley lehetőséget ad a felhasználónak a lektorálásra, cikkek összeválogatására és a folyóirat kiadására közvetlenül a repozitóriumon keresztül.

 • Jogok ellenőrzése: A kiadói szerződések igen összetettek, ezért a szerzőknek segítségre van szükségük jogaik megismerésében. Ez a szolgáltatás tartalmazhatja a szerzői jogi engedélyek ellenőrzését, kiadókkal való tárgyalást, végső kézirat igénylését az oktatóktól, illetve ezen adatok feltöltését az adatbázisba.

 • Tartalombegyűjtés: Számos repozitórium maga gyűjti a tartalmakat, ez a módszer a tartalomtoborzás kezdő fázisában lehet igen célravezető.A Glasgow-i Egyetem repozitóriumánál pl.a könyvtárosok kiválasztották azokat a folyóiratokat és kiadókat, amelyek engedélyezik a repozitóriumba való szerzői archiválást és ha a szerzők másként nem rendelkeztek, feltöltötték és nyíltan elérhetővé tették a cikkeket a repozitóziumon keresztül.

Tartalomkereső szolgáltatások

 • Keresés és böngészés: a tartalmak keresésénél igénybe lehet venni a teljes szöveg vagy metaadat információkeresést, illetve többfajta böngészési lehetőséget, mint pl. böngészés dátum, szerző, tárgyszó szerint. A szélesebb körű keresési és böngészési opciók kínálata több felhasználó igényét elégíti ki.

 • Figyelő (alert) szolgáltatás és RSS: A kutatási újdonságok, hasznos alkalmazások kikeresése igen időigényes folyamat, de a repozitóriumok megkönnyíthetik a felhasználók munkáját, ha lehetőséget biztosítanak automatikus figyelmeztető üzenet beállítására, amely a megadott kritériumok alapján böngészi az új feltöltéseket és értesíti a felhasználót a talált eredményekről.

 • Indexelhetőség: Számos felhasználó nem a repozitórium keresőjén keresztül éri el a tartalmakat, hanem a Google-hoz hasonló általános keresőn keresztül. Éppen ezért érdemes a tartalmakat ilyen keresők által indexelhetővé tenni. A SHERPA projekt felhívja a repozitóriumkezelők és fejlesztők figyelmét azokra a kérdésekre, amelyeket figyelembe kell venni a tartalmak indexelése szempontjából.

 • Metaadatexport: Az OAI-PMH protokoll alapján feltöltött metaadatokat be tudják gyűjteni az OAI betakarító- vagy aratószolgáltatások. Ezt a protokollt követve egyre több repozitórium válik kompatibilissé, ezzel is hozzájárulva egy globális repozitóriumi hálózat kialakulásához.

 • Repozitóriumközi szolgáltatások: Növekvő számban jelennek meg az olyan szolgáltatások, amelyek egyszerre több repozitóriumot is kiszolgálnak és így növelik az adattárak tartalmainak láthatóságát. Ezek főleg nemzeti kezdeményezések, mint pl. a CASSIR, egy átfogó repozitóriumi szolgáltatás Indiában, vagy a NARCIS, amely az összes holland repozitórium tartalmát aratja.

Hozzáférést biztosító szolgáltatások

 • Embargómenedzsment: A tartalmak nyílt hozzáférését különféle törvények, szerződési kötelezettségek, politikák korlátozzák. A repozitóriumok vállalják ezeknek a kötelezettségeknek a betartását és feltöltés után csak a szerző engedélyével teszik nyíltan elérhetővé a dokumentumokat.

 • Megőrzés: A repozitórium létrehozásakor az intézmény vállalja a tárolt dokumentumok hosszútávú megőrzését.

Egyéb szolgáltatások

 • Felhasználói statisztikák: Több szinten is fel lehet használni ezeket az adatokat. Egyrészről a kutatókat érdekli, hogy milyen a láthatósága a cikkeiknek, hányan töltötték le azokat felhasználásra. Másrészről, a népszerűsítési kampány is hasznát veheti ezeknek a statisztikáknak, mivel így számadatokkal is alá lehet támasztani a repozitórium növekvő népszerűségét.

 • Kutatói profilok: Az online láthatóság jelentőségének növekedésével egyre több kutató hoz létre személyes weboldalt, ahol önéletrajzát és munkásságát is megjelenítheti. Az intézményi egységek is mellékelik a munkatársak tudományos munkásságát publikációs listák formájában. Mivel a repozitóriumok elsődleges feladata az intézmény tudományos eredményeinek a terjesztése, így felkészültek a személyes és intézményi publikációs listák elkészítésére és megkívánt esetekben a listák hitelesítésére is.

Extra szolgáltatások

Szervezeti szolgáltatások

A gazdaintézmény egyes szervezeti egységeit célozzák meg. A szervezeti szolgáltatások közé sorolhatók a feltöltéshez nyújtott adminisztratív és technikai segítség, felhasználó- és rendszeradminisztrátori képzések, kutatásfinanszírozói előíráshoz kapcsolódó szolgáltatások (adatáttöltés finanszírozó adatbázisába), a repozitóriumi tartalmak alapján generált publikációs listák, illetve a teljesszöveges elérés integrálása személyes kutatói és/vagy intézeti, tanszéki weblapokra.

Elektronikus dolgozattár

Tárhely és hozzáférés biztosítása a gazdaintézményben keletkező szak- és diplomadolgozatok, illetve doktori dolgozatok számára olyan mikroszolgáltatásokkal, mint automatikus jogosultságkiosztás a tanulmányi rendszerből, a feltöltési és ellenőrzési folyamat konfigurálása, automatikus embargófeloldás, publikálási lehetőség, stb. Lehetőség van arra, hogy a központi dolgozattár egyes szegmenseit dolgozattípusonként és/vagy iskolánként, karonként önálló digitális gyűjteményként jelenítsék meg, a karok, doktori iskolák honlapjaira belinkelhető módon.

Kollaborációs tér

Az intézményi repozitóriumok népszerű szolgáltatása lehet az interaktív kollaborációs tér, ahol tudományterület-specifikus eszközök, adatok és metaadatok érhetők el a tanszékek, karok számára.

Tudományos adatok

Integratív törekvések

A repozitórium hatékonysága és életképessége jelentősen megnő, amennyiben integrálódik az intézmény adatszolgáltatási rendszerébe. Az integrált adathálózat elsődleges célja az adatkezelési módszerek fejlesztése, a szabványok kiterjesztése az intézmény információszolgáltatásaira és a duplumok kiszűrése adattárolás tekintetében. A fokozott adatcsere és egy biztonságos adatkezelési rendszer kiépítése elősegíti a felhasználók körében a közvetlen információelérést.