Interoperabilitás

A tudásvagyon széles körben történő fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a digitális adattárunk eleget tegyen a más szolgáltatásokkal való együttműködéshez szükséges feltételeknek.

Így fontos, hogy biztosítani tudja az automatikus módon történő adatcserét, melyhez szabványos kommunikációs csatornákat használ és eleget tesz minden feltételnek, amit a külső szolgáltatások elvárnak. A projektekkel való együttműködések során figyelni kell rá, hogy minden, a fogadófél által elvárt metaadat átadásra kerüljön a megfelelő elemként és a megfelelő formátumban. Továbbá, amennyiben a teljes szövegek akár formai, akár minőségi, akár hozzáférési szintjére vonatkozó kritérium fennáll, azoknak is eleget kell tenni. Az adattáraknak mint adatszolgáltatónak mindig figyelnie kell arra, hogy jogilag helyesen jár el az adatok átadását illetően.

Validátorok

Az együttműködés megteremtése érdekében az adattári szolgáltatásoknak implementálniuk kell kommunikációs szabványokat. Annak érdekében, hogy biztos lehessen benne az adattár üzemeltetője, hogy a protokoll megvalósítása hibamentes, célszerű ellenőrizni annak helyességét. Az OAI-PMH ellenőrzésére léteznek online elérhető validátorok, melyek segítségével könnyedén ellenőrízhetjük, hogy megfelelően működik-e az adattár ezen funkciója.

Regiszterek

A regiszterek célja egy nyílvántartási lista építése a világ különböző pontjairól szolgáltatott adattárakról. A regiszterek segítenek az adattárak népszerűsítésében, láthatóságuk továbbnövelésében. Ezentúl az adattáraktól gyűjtött információk alapján különböző statisztikai adatokat tesznek közzé a nyílvánosság számára, ami segítheti az adattárépítés előtt álló intézményeket az elindulásban.

Adott nemzetközi projektek megkövetelik, hogy a projektben résztvevő adattár regisztrálva legyen valamelyik rendszerben. Ilyen feltételt támaszt a partnereivel szemben az OpenAIRE, ami megköveteli az OpenAIRE kompatibilitás feltételeként, hogy a repozitóriumnak regisztrálva kell lennie az OpenDOAR-ban.

Legismertebb regiszterek:

Nemzetközi vonatkozású projektek

 • DART-Europe

  A DART Europe projekt célja az európai doktori értekezések összegyűjtése és közzététele egy közös platformon keresztül.

  Az egyik ilyen első európai projekt, mely közös adatszolgáltatást célzott meg több repozitórium tartalmára alapozva. A kompatibilitási feltételek itt a legegyszerűbbek, melyek a következők:

  • Az adatokat OAI-PMH protokollon keresztül kell átadni.

  • A metaadat-szerkezetnek a DC sémát kell követnie.

  • A doktori anyagokat egy külön halmazon (set) keresztül kell arathatóvá tenni, ha mást is tartalmaz az adattár.

  • A teljes szövegnek nyíltan elérhetőnek kell lennie.

 • DRIVER

  A DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) projekt célja egy olyan szervezeti és technológiai keretrendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a különböző adatforrások hatékonyabb felhasználását a felsőoktatásban és a kutatásban. Ehhez olyan szolgáltatási és adatinfrastruktúra kerül kialakításra, mely összehangolja a létező adatforrásokat és szolgáltatásokat. Az adatinfrastruktúrát az adatforrások által helyben szolgáltatott tartalmak adják, melyek intézményi repozitóriumokban vannak összegyűjtve. Ezek adatait gyűjti be (aratja) a DRIVER OAI-PMH protokollon keresztül, majd az így összesített tartalmat szolgáltatja európai szinten.

  A minőségi adatszolgáltatás érdekében a DRIVER adatharmonizációt és –érvényesítést igyekszik biztosítani.

  A kutatói igények alapján az ideális tudományos kommunikáció nem jelent mást, mint hogy egy kattintásra elérhető legyen minden adatforrás, ezen felül a tartalom akár automatikus módon is feldolgozható legyen. Más módon megfogalmazva, elvárják az adatok újrafelhasználhatóságának biztosítását.

  Annak érdekében, hogy a repozitóriumok biztosítani tudják az adatok újrafelhasználását és kommunikálni tudjanak egymással, vagyis adatot tudjanak cserélni, a DRIVER megfogalmazott egy ajánlást az adatszolgáltatók számára DRIVER Irányelvek (DRIVER Guidelines) néven.

  Az irányelvekben megfogalmazzák a repozitórium-menedzserek számára, hogy a szöveges tartalmak széleskörű, OAI-PMH protokollon keresztül történő megosztásához milyen helyi adatkezelési szabályok kialakítására van szükség új repozitóriumok kialakításakor, illetve, meglévő repozitóriumok esetén milyen lépésekre van szükség a szolgáltatásfejlesztéshez.

  A DRIVER kompatibilitásnak két lépcsőfoka van:

  • Hitelesített DRIVER szolgáltató (Validated DRIVER provider): Amennyiben minden kötelező feltételnek eleget tesz, a repozitórium ilyen minősítést kap.

  • Időtálló DRIVER szolgáltató (Future-proof DRIVER provider): Amennyiben minden javasolt feltételnek is eleget tesz a repozitórium, ilyen minősítést kap.

  A kompatibilis repozitóriumok (mindkét színtű) a DRIVER szolgáltatóhálozatának részévé válnak.

  Maga a DRIVER hálózat igyekszik nagyon megengedő infrastruktúrát kialakítani, így azon repozitóriumok tartalmát is megpróbálják begyűjteni, melyek nem felelnek meg a validálásnak. Fontos azonban tisztába lenni vele, hogy a tartalmak nem feltétlenül lesznek elérhetőek a DRIVER által nyújtott szolgáltatásokon keresztül, hiszen ha egy adott szolgáltatás valamelyik hiányzó kötelező elemre épül, akkor azok a rekordok nem lesznek feldolgozhatók a kompatibilitási feltételeket nem teljesítő repozitóriumok esetén.

  A DRIVER a következő három területen nyújt útmutatást:

  • Szöveges tartalom

   Definiálja a szöveges dokumentum ajánlott formátumait, a nyílt hozzáférés szükségességét, az egyedi azonosító és az állandó url fontosságát, kiemelve, hogy utóbbi olyan oldalra kell hogy mutasson, amely összefogja a teljes szöveget és a hozzá tartozó leíró adatokat.

  • Metaadatok

   Meghatározza, hogy nem minősített DC metaadatséma használata az előírt és az elemek közül melyik kötelező, illetve melyik ajánlott és mi az, aminél az ajánlott nyelv az angol. Valamint irányított értékek halmazát definiálja adott elemek esetén.

  • OAI-PMH megvalósítás

  • OAI-2.0 protokoll használatát írja elő és ajánlást ad a halmazok használatára, valamint a különböző, aratás során beállítandó, konfigurációs paraméterek meghatározására.

  Részletes információk a DRIVER Irányelvekről megtalálható a http://www.driver-repository.eu/DRIVER-Guidelines.html címen.

 • OpenAIRE

  Az OpenAIRE projekt célja a nyílt hozzáférés népszerűsítése és a széleskörű közzététel biztosítását elősegítő támogatási és elektronikus infrastruktúra és adatkezelési stratégia kialakítása.

  A projekt keretében a 2007 után aláírt, adott kutatási területhez tartozó FP7-es projekt eredményeként született közleményeket nyíltan elérhetővé kell tenni oly módon, hogy intézményi vagy szakterületi repozítóriumban el kell azokat helyezni. Amennyiben nem áll a kutató rendelkezésére egyik típusú adattár sem, a publikáció feltölthető az OpenAIRE árva repozitóriumába (http://openaire.cern.ch).

  Ezeknek az intézményi és szakterületi repozitóriumoknak az adatait aratja és teszi közzé az OpenAIRE.

  Ahhoz, hogy az adatok begyűjthetők legyenek, a repozítóriumoknak OpenAIRE kompatibilisnek kell lenniük. Ennek feltétele:

  • A repozitóriumot regisztrálni kell az OpenDOAR-ba.

   A repozítóriumnak át kell mennie az OpenAIRE kompatibilitási tesztjén, vagyis megfelelő kimenő adatszerkezetet kell biztosítania.

   • Ehhez a repozitóriumnak OAI-PMH-n keresztül kell tudnia adatokat szolgáltatnia.

   • A metaadatok kialakításánal a DRIVER Irányelveket kell figyelembe venni, néhány kivétellel, mint pl: a dc.relation és a dc.rights mezőket specifikusabb módon kell használni, és más megkötés érvényes a névformátumra.

   • Kötött a halmaz (set) elnevezése, melynek kötelezően ec_fundedresources értékkel kell rendelkezni.

   • Csak az OpenAIRE számára releváns dokumentumok kerüljenek átadásra.

  • A repozitóriumot regisztrálni kell az OpenAIRE projektben.

  A kompatibilitási feltételek biztosításához a nyílt forráskódú repozitórium-szoftverek esetében készültek szabadon elérhető és telepíthető kiegészítések, melyekkel gyorsan és egyszerűen biztosítható az OpenAIRE kompatibilitás. A DSpace legfrissebb verziójának (3.0) pedig már alapból része a kompatibilitásért felelős modul, így kiegészítés telepítésére nincsen szükség ennél a változatnál.A kiegészítések letölthetők a következő címről:

  DSpace:

  DSpace 1.6.2: http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337

  DSpace 1.7.2: http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=select&id=40

  EPrints:

  EPrints 3; 3.2: http://files.eprints.org/649/

  További információk az OpenAIRE kompatibilitásról:

  http://hdl.handle.net/2437/130048

  http://www.openaire.eu:8380/dnet-validator-openaire/

  E-mail:openaire@lib.unideb.hu

 • Europeana

  Az EuropeanaTravel egyike azoknak az Európai Unió által finanszírozott projekteknek,  amelyek európai egyetemi és nemzeti könyvtárak digitális tartalmait teszik elérhetővé az Europeana.eu portálon keresztül. A 2009. május 1-jén indult, kétéves futamidejű EuropeanaTravel több mint egymillió forrás digitalizálását tűzte ki célul az utazás és turizmus témakörében: térképek, kéziratok, fényképek, filmek, könyvek válnak széles körben elérhetővé. A projekt szintén OAI-PMH-n keresztül gyűjti be az adatokat. A megfelelő adatkezelés érdekében kidolgozták az ESE (Europeana Semantic Elements) szabványokat, melyek segítségével a metaadatok tisztítását készítik elő a duplumszűréshez.

  Az ESE adatmodell:

  A Dublin Core szabványos metaadatkészlet alapján kidolgozott XML tábla, mely 49 elemet tartalmaz (26 DC elem + az Europeana portál számára kialakított 23 mező). Cél: a különböző aggregátorokból aratott metaadatok harmonizációja. Részletes, gazdag, de tiszta metaadat-rekordok szükségesek a szemantikai kapcsolatrendszer kialakításához és a duplumszűrés elvégzéséhez.