Tudás reprezentálása a világhálón

Görögh, Edit

Harangi, Gabriella

Karácsony, Gyöngyi

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár


                    4032
                    Egyetem tér 1.
                    Debrecen
                    Magyarország
                

Bánhegyi, Zsolt

Lektor 

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0103 azonosítójú pályázat keretében valósulhatott meg.


Tartalom

Bevezetés
A tudományos könyvtárak szerepe a publikációs folyamatban
Könyvtárak változó szerepben
Könyvtáros 2.0
1. Open Access
A tudományos kommunikáció folyamata
A tudományos tevékenység mérése
A tudományos kommunikáció hagyományos modelljének válsága
A nyílt hozzáférés (open access)
A nyílt hozzáférés definíciója
Az open access története
A nyílt hozzáférés módjai, stratégiái
Szerzői jogok
A tudományos kommunikáció szereplői és az open access
Kutatók
Kiadók
Intézmények: egyetemek, kutatóintézetek
Kutatásfinanszírozók
Könyvtárak, könyvtárosok
Az open access tartalmak elérése, kereshetősége
Aggregátor-szolgáltatások
Nemzetközi repozitórium-infrastruktúra
DRIVER és OpenAIRE
COAR
Művészetek, humán- és társadalomtudomány: kimaradnak?
Hitek és tévhitek a nyílt hozzáférésről
A tudományos kommunikáció jövője
Lektorálás
A tudományos hatásvizsgálat alternatív módszerei
2. Intézményi repozitóriumok
Digitális könyvtárak, archívumok, repozitóriumok
Intézményi repozitóriumok
Érdekelt felek
Az információfelhasználók
Az információszolgáltatók
Információközvetítők
Metainformáció-kezelők
Szervezeti és fejlesztési kérdések
Infrastruktúra és fenntarthatóság
Tartalomkezelés
Felhasználók bevonása és képzése
Népszerűsítés
Innovációs jellemzők
Közösségi háttér
Időzítés
Kommunikációs csatornák
Népszerűsítési stratégiák
Alapok felmérése
Kezdeti tudatosítás
Célzott tartalomtoborzás
Közvetített feltöltés
Próbatanulmány
Visszajelzés
Intézményi támogatás
Mandátumok, feltöltési kötelezettség
Munkafolyamat és adminisztráció
Feltöltés
Feltöltés utáni munkafázis
Megőrzés
Szervezeti adminisztráció
Ráépülő szolgáltatások
Feltöltéshez segítségnyújtás
Tartalomkereső szolgáltatások
Hozzáférést biztosító szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Extra szolgáltatások
Integratív törekvések
Követhető példák
CDS: CERN Document Server
TARDis: University of Southampton e-Prints
NARCIS
3. Intézményi repozitóriumok technológiája
Szabványok
Metaadatok
Azonosítás
Láthatóság növelése
Metaadat-struktúra
Interoperabilitás
Validátorok
Regiszterek
Nemzetközi vonatkozású projektek
Aggregátorok, Keresők
Állandó azonosítók
Egyedi azonosítók:
Adattár által biztosított stabil link mint egyedi azonosító
Adatgondozás (Curation)
Intézményi repozitóriumok alapelemei
Adattár alkjalmazások
Hardverigény
4. Összefoglalás
Irodalomjegyzék