3.6. Ellenőrző kérdések

  1. Adja meg az intervallum-értékeken értelmezett műveleteket! Mutassa meg egy kiválasztott többértékű/fuzzy rendszer operátorainak működését az intervallum-értékek segítségével!

  2. Az intervallum-értékeken értelmezett műveletek közül melyikeket hol használtuk fel a számítások során (SAT, q-SAT, prímfaktorizáció, diszkrét logaritmus)?

  3. Miben rejlik az intervallum-értékű paradigma titka? Hogyan és miért lehet pl. lineáris számú lépésben akár PSPACE-teljes problémát megoldani benne?

  4. Hogyan tudná a prímfaktorizáció és a diszkrét logaritmus probléma intervallum-értékekkel történő megoldását közös keretbe helyezni, melyik algoritmus milyen részekből épül fel?

  5. Mire szolgál az intervallumok szorzása az intervallum-értékű algoritmusokban?

  6. Az eltolási műveleteket mutassa be, hol tudjuk kihasználni, hogy nem „szimmetrikus” a definíciójuk?