6.3. A génképzés műveletei

Nézzük most mi az a három művelet, aminek segítségével a mikronukleuszból a makronukleusz kialakul.

6.3.1. Az ld művelet

Az első ilyen művelet az ld , aminek neve a loop, direct-repeat szavak rövidítése.

Ez a művelet olyan mutatópárnál mehet végbe, amikor egy mutató kétszer jön egymás után, és mindkétszer ugyanolyan formában (vagy mindkettőben invertálva, vagy egyikben sem invertálva), vagyis direkt ismétléssel. Ekkor előfordulhat, hogy a lánc egy kör alakú hurkot ír le, ahol egymás mellé kerül a mutató két előfordulása. Ekkor azokat ragadós véggel elvágva, és újra egyesítve a lánc két részre esik szét: egy körre és egy láncra ( 6.2. ábra).

6.2. ábra - Az ld operátor.

Az ld operátor.

Az operátor alkalmazásánál azért fontos, hogy a mutatók előfordulása egymás melletti legyen, mert a genetikai információnak együtt kell maradnia. Ha a mutató két előfordulása közt más mutató, így más MDS is lenne, akkor a genetikai információ szétszakadna. Márpedig olyan műveletünk, amely két DNS molekulát kapcsol össze nincs, ezért általában feltételezzük, hogy az ld művelete(ke)t a génképzés utolsó szakaszában hajtjuk végre. Valójában ezzel a művelettel az egymáshoz képest helyes sorrendben levő MDS szakaszokat tudjuk fizikailag is egymás mellé tenni kivágva a köztük levő IES részt a láncból. A következő két művelet a lánc hosszát nem változtatja meg, de a benne levő MDS-eket átrendezi.

6.3.2. A hi művelet

A ( hi ) művelet a hairpin és az inverted-repeat szavak rövidítéséből kapta nevét. Ez a művelet akkor hajtható végre, ha egy mutató egyik előfordulása invertált, vagyis inverzen ismétlődik. Ekkor a láncot hajtűalakba hajtva, és a mutatónál elvágva az összeillesztés úgy is létrejöhet, hogy a lánc középső szakasza megfordul (invertálva kerül vissza a láncba, lásd a 6.3. ábrán).

6.3. ábra - A hi operátor.

A hi operátor.

Ezzel a művelettel szintén fizikailag egymás mellé kerül az adott mutató által összekötött két MDS rész. Fontos „mellékhatása” a műveletnek, hogy a mutató két előfordulása között levő láncszakasz invertálódik, vagyis fordított sorrendű, és elemenként invertált lesz. (Az elemenkénti invertálás egy mutatót -re alakít, illetve egy mutatót -ra.)

6.3.3. A dlad művelet

A dlad művelet a double loop és alternating direct-repeat szavakból kapta nevét. Ennek megfelelően a művelet akkor hajtható végre, ha két mutató felváltott sorrendben fordul elő, és az azonos mutatók azonos formában (direkt ismétlődéssel). Ekkor a dupla hurok alakban (lásd 6.4. ábra) az operátor hatására a lánc két része felcserélődik.

6.4. ábra - A dlad szétvágás és újraillesztés operátor.

A dlad szétvágás és újraillesztés operátor.

Az operátor hatására mindkét mutató által indukált összeköttetés létrejön az MDS részeket tekintve. Fontos mellékhatás, hogy felcserélődik a művelet négy mutató előfordulását tekintve az első két és az utolsó két mutató előfordulás közti szakasz.

Az előbbi három művelet univerzális abban az értelemben, hogy bármilyen mikronukleuszból előállítható vele a helyes MDS sorrendű makronukleusz.