9.5. Ellenőrző kérdések

  1. Írja le a formális membrán számítási modellt.

  2. Miért hívhatjuk ezeket a számításokat multihalmaz-számításoknak?

  3. Mit jelent az, hogy egy nyelv szemilineáris? Hogyan kötődik ez a fogalom a klasszikus formális nyelvek elméletéhez?

  4. Mitől „aktívak” az aktív membránok? Hogyan használhatjuk ki őket számítási folyamatokban?

  5. Milyen fajta „uniformitásokról” beszélhetünk a membránrendszerekkel történő probléma megoldások során?

  6. Adja meg a P-automata fogalmát. Hogyan befolyásolhatja az függvény az elfogadott nyelvet?

  7. A segítő és a gátló multihalmazokat hogyan tudjuk használni és mire?