13.6. Feladatok

  1. Számolja ki a Hadamard-transzformációt az , a , a , és a vektorokkal leírt kubitekre.

  2. Adja meg az , , és tenzorszorzatokkal előálló unitér operátorok mátrixát.

  3. Ellenőrizze, hogy az 12.1. ábrán látható kapcsolás eredménye tényleg a kapu kubitek felcserélése transzformációját valósítja meg.

  4. A Deutsch probléma kvantumalgoritmussal történő megoldásához adja meg az unitér transzformációt a maradék két esetre, amiket nem részleteztünk.

  5. (kutatási feladat) Hogyan lehet ötvözni az intervallum-értékű és a kvantum paradigmákat (ötlet: fraktál-szorzás és tenzor-szorzás párhuzama).