III. rész - A DNS-számítások Alapjai

Tartalom

Bevezetés a DNS-számítások elméletébe
4. A DNS felépítése és vele végezhető műveletek
4.1. A DNS szerkezete
4.1.1. A nukleotidok felépítése
4.1.2. Az egyszálú DNS
4.1.3. Watson-Crick párok – a kétszálú DNS
4.2. Műveletek a DNS-sel
4.2.1. Denaturálás
4.2.2. Renaturálás vagy hibridizáció
4.2.3. Szintetizálás
4.2.4. Sokszorozás
4.2.5. Pecázás
4.2.6. Hosszmérés
4.2.7. Bázissorend meghatározása - a szekvenálás
4.2.8. Enzimek
5. DNS-számítások a gyakorlatban
5.1. Adleman kísérlete — a Hamilton-út probléma megoldása
5.2. Lipton megoldása a SAT-ra
6. Betekintés a sejten belüli számításokba
6.1. A csillós egysejtűek
6.2. A génképzési feladat
6.3. A génképzés műveletei
6.3.1. Az ld művelet
6.3.2. A hi művelet
6.3.3. A dlad művelet
6.4. A génképzés modellezése
6.5. Irodalmi és egyéb megjegyzések
6.6. Ellenőrző kérdések
6.7. Feladatok