V. rész - Kvantumszámítások

Tartalom

Bevezetés – a kvantumjelenségek és a kvantumszámítógépek
10. A kvantumszámítások szempontjából fontos fizikai jelenségek
10.1. Kvantumoptika – szuperpozíció
10.2. A kvantum-összefonódás
10.3. Az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet
10.4. A mérés
10.4.1. Heisenberg-féle határozatlansági elv
10.4.2. A Schrödinger macskája
10.4.3. Oldjuk meg egy méréssel
10.5. „Megfordítható” számítások
11. A kvantumszámítások alapjai
11.1. A kubit
11.2. Kubit-transzformációk
11.3. A kvantumregiszter
12. Kvantumkapuk
12.1. Elméleti leírás és eredmények
12.1.1. Ismeretlen kvantumállapot nem másolható
12.1.2. Összefonódott állapotok leírása
12.2. Egykubites kapuk
12.2.1. A Hadamard-transzformáció megadása
12.2.2. Forgató operátorok
12.2.3. Negáció kvantumkapukkal
12.2.4. Fáziseltoló operátorok
12.3. Kétkubites kapuk
12.3.1. A vezérelt NOT kapu
12.3.2. Vezérelt fáziseltolás
12.3.3. Kubit csere
12.4. Nagyobb kapuk
12.5. Univerzális kapuhalmazok
13. Kvantumalgoritmusok
13.1. Az első kvantumalgoritmusok
13.1.1. A Deutsch algoritmus
13.1.2. A Deutsch-Jozsa algoritmus
13.1.3. Simon algoritmusa
13.1.4. Grover (kereső) algoritmusai
13.2. Kommunikációs és kriptográfiai kvantumalgoritmusok
13.2.1. Shor algoritmusa – prímfaktorizáció
13.2.2. Kvantumkommunikáció
13.2.3. Kvantumkriptográfia
13.2.4. Kvantumteleportáció
13.3. Fizikai megvalósítások
13.3.1. Adiabatikus kvantumszámítógép és a D-Wave
13.3.2. Az NMR kvantumszámítógép
13.3.3. Optikai kvantumszámítógép
13.4. Kvantumszámítógépek – összefoglalás és irodalom
13.5. Ellenőrző kérdések
13.6. Feladatok