Szolgáltatás-Orientált Architektúra

Bieberstein,

Bose,

Fiammante,

Jones,

Shah,

A mű eredeti címe: Service-Oriented Architecture (SOA) Compass: Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap.

A kiadásért felel a Panem Könyvkiadó Kft. ügyvezetôje, Budapest, 2009

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet, illetve annak részeit tilos reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – közölni a kiadók engedélye nélkül.

2009


Tartalom

1. A SOA-ról röviden
A megmentő SOA
A SOA fogalma
A „SOA” kifejezés jelentése
A SOA dimenziói
A könyv további részeinek felépítéséről
Összefoglalás
Hivatkozások
2. A SOA üzleti értéke
A változások mozgatórugói
Vállalati rekonstrukció
Ipari dekonstrukció
A vállalati rekonstrukció és az ipari dekonstrukció hatása
Úton az üzleti komponensek és szolgáltatások felé
Gyakran feltett kérdések
Mi a SOA?
Miért van a vállalatoknak szüksége a SOA-ra?
Milyen előnyökkel jár a vállalkozásoknak a SOA megvalósítása?
Miről maradnak le azok, akik nem implementálják a SOA-t?
Miben más a SOA, mint az eddigi megközelítések?
Az üzleti és alkalmazáskomponensek újragondolása
Mikor nem érdemes a SOA-t választani?
SOA értékterv
SOA az üzletemberek nyelvén
Ellenőrző lista az üzleti agilitás eléréséhez
Kilenc SOA ökölszabály
Összefoglalás
Hivatkozások
3. Architekturális elemek
A SOA jellemzőkről részletesen
Platform
Hely
Protokollok
Programozási nyelv
Hívási minták
Biztonság
Szolgáltatások verziókezelése
Szolgáltatásmodell
Információs modell
Adatformátum
A SOA jellemzők alkalmazása
Infrastrukturális szolgáltatások
Erőforrás virtualizációs szolgáltatások
Szolgáltatás-szintű automatizálás és összehangolás
Kisegítő üzleti szolgáltatások
Az Enterprise Service Bus (ESB)
Szállítás
Útvonalválasztás a szolgáltatás minősége alapján
Közvetítés
Webszolgáltatás-átjáró
SOA vállalatiszoftver-modellek
Ipari modellek
Platformfüggetlen megvalósítás
Platformspecifikus megvalósítás
J2EE-alapú megvalósítás
Szolgáltatások integrációja a WebSphere alkalmazásszerveren
Információkezelési terület
IBM ODOE
Összefoglalás
IBM developerWorks
Hivatkozások
4. SOA projektek tervezése
A SOA projekt szervezeti struktúrája
SOA bevezetési ütemterv
A SOA irányítás
A SOA irányítás szükségessége és céljai
SOA irányítási modell
Stratégiai irányvonal és SOA irányítási elvek
Felhatalmazás és finanszírozás
A SOA ütemterv kockázatának kezelése
SOA irányítási folyamatok
Az irányítási modell bevezetése
Tippek és trükkök a sikerhez
SOA technikai irányítás
Modularitás a változások hatásának csökkentéséért
Pontos folyamatállapotok a köztesréteg önállóságáért
Üzleti kivételek figyelése és kezelése
SOA projekt szerepkörök
A szerepkörök funkciója
Szerepkörök és készségek
A projekt fázisai
A szerepkörök vizsgálata és adaptálása
Hagyományos szerepkörök
Új szerepkörök
A hagyományos és az új szerepkörök összevonása
Összefoglalás
IBM developerWorks
Hivatkozások
5. Elemzés és tervezés
Szolgáltatásorientált elemzés és tervezés
A modellezésről általánosan
Absztrakciós rétegek
Újrafelhasználás
A szolgáltatások egységbezárása
Laza csatolás
Erős kohézió
A szolgáltatások granularitása
Jól tervezett szolgáltatások
Szolgáltatásorientált elemzési és tervezési tevékenységek
A szolgáltatások felismerése
Taxonómia építés
Szolgáltatások csoportosítása
Szolgáltatások specifikálása
A szolgáltatások megvalósítása
Összefoglalás
IBM developerWorks
Hivatkozások
6. Vállalati megoldásminták
A tervező szemszögéből
A megfelelő architekturális módszertan kiválasztása
Az architekturális döntések formalizálása
A legjobb gyakorlatok felismerése
Termék- és csomagleképezések
A vállalati megoldásminták fogalma
A vállalati megoldásminták katalógusa
Hogyan működnek a vállalati megoldásminták?
A megfelelő minta kiválasztása
A vállalati megoldásminta felhasználása
Többrétegű, kapcsolat nélküli működés
Probléma áttekintése
Környezet
Indoklás
Megoldás
Következmények
Kérés-válasz sablon
Probléma áttekintése
Környezet
Indoklás
Megoldás
Következmények
Összefoglalás
IBM developerWorks
Hivatkozások
7. A nem funkcionális követelmények meghatározása
Üzleti megszorítások
Működési tartomány
Jogi korlátok
Ipari üzleti szabványok
Technológiai megszorítások
A működési környezet megszorításai
A technikai modell megszorításai
Hozzáférési megszorítások
Szakértelmi megszorítások
Futásidejű tulajdonságok
A teljesítményre vonatkozó nem funkcionális követelmények
A skálázhatóságra vonatkozó nem funkcionális követelmények
A tranzakciók integritására vonatkozó nem funkcionális követelmények
A biztonságra vonatkozó nem funkcionális követelmények
Nem futásidejű tulajdonságok
A kezelhetőség nem funkcionális követelményei
A verziókezelés nem funkcionális követelményei
A katasztrófa utáni helyreállítás nem funkcionális követelményei
Összefoglalás
IBM developerWorks
Hivatkozások
8. A SOA környezet biztonsága
Egy SOA biztonsági modell architekturális megfontolásai
A biztonsági fogalmak és összetevők
Integritás
Bizalmasság
Azonosság és hitelesítés
Üzenethitelesítés
Munkamenet-kezelés
Jogosultságkezelés
Adatvédelem
Letagadhatatlanság
Kriptográfia
Bizalom
Szövetség
A SOA biztonság implementációs követelményei
A biztonsági irányelvek kezelése
A szállítási biztonság alapelvei
Az üzenetréteg biztonsági alapelvei
Adatvédelmi irányelvek
A biztonsági tokenek irányelvei
A kriptográfiai kulcsok irányelvei
Az irányelvek koordinálása a partnerek között
A SOA biztonság szabványai és mechanizmusai
Az alapvető biztonsági szabvány: WS-Security
Bizalmi tartományok: WS-Trust
Szövetségi biztonság: WS-Federation
Munkamenet-kezelés: WS-SecureConversation
Hitelesítés és irányelvek: WS-Policy
Biztonsági implementáció a SOA rendszerekben
Alapvető biztonsági szolgáltatások implementációja
A kapcsolópont szolgáltatás implementációja
Üzenetréteg-beli biztonsági szolgáltatások implementációja
Bizalmi szolgáltatások implementációja
A szövetség implementációja
A biztonságra vonatkozó nem-funkcionális követelmények
A biztonság hatása a teljesítményre
Biztonságkezelés
Technológiai és termékleképezések
Szállítási réteg kapcsolópont
Webszolgáltatás réteg kapcsolópont
Bizalmi szolgáltatások
Szövetségi szolgáltatások
Összefoglalás
IBM developerWorks
Hivatkozások
9. A SOA környezet kezelése
Elosztott szolgáltatások kezelése és monitorozása
Eseményvezérelt kezelés
A SOA-vezérelt kezelés szintjei
Szolgáltatáskezelési fogalmak
A vállalati szerviz busz kezelése
Feltörekvő szabványok
Kezelési kihívások
Kezelési kihívások különféle nézőpontokból
Bevezetési szakaszok
Szolgáltatásszintű egyezmények kezelése
SOA kezelési termékek
Az üzleti teljesítmény és az üzleti szolgáltatások kezelése
Informatikai alkalmazások és erőforrások kezelése
A kezelés további területei
Külső termékkapcsolatok
Összefoglalás
IBM developerWorks
Hivatkozások
10. SOA esettanulmányok
Esettanulmány: SOA a biztosítási iparban
Informatikai és üzleti kihívások
Implementáció
A projekt hatása
Tanulságok
Esettanulmány: kormányzati SOA szolgáltatások
Informatikai és üzleti kihívások
Implementáció
A projekt hatása
Tanulságok
Összefoglalás
11. Bepillantás a jövőbe
Amit megtanultunk
Vezérelvek
Várható irányzatok
Technológiai szabványok
Webszolgáltatások monitorozása és vizualizációja
Szemantikus webszolgáltatások
Nyílt fejlesztési platformok
Szolgáltatásminták
SOA programozási modellek
Virtuális szolgáltatás platform
Eseményvezérelt architektúrák
Modellvezérelt architektúrák
Kisegítő szolgáltatások
Ipari bevezetés
Összefoglalás
IBM developerWorks
A. Szószedet

Az ábrák listája

2.1. A Forrester Research 2004. januári felmérése
2.2. Az informatika és az üzleti erők dinamikusabbá teszik a vállalkozásokat
2.3. Informatikai komponensekkel együttműködő üzleti komponensek
3.1. SOA területek
3.2. Az ESB fogalmi felépítése
3.3. Egy busz–egy szerver topológia
3.4. Egy busz–több szerver topológia
3.5. Több busz–több szerver topológia
3.6. A SOA információkezelési verme
3.7. Az IBM igény szerinti működési környezet (ODOE)
4.1. Egy tipikus szolgáltatásorientált architektúra ütemterve
4.2. Készenléti és kockázati elemzés
4.3. Az irányítási modell bevezetése
5.1. A SOA absztrakciós rétegei
5.2. Szolgáltatások bezárása: interfész és implementációk
5.3. A csatolás dimenziói SOA-ban
5.4. Kohéziós dimenziók SOA-ban
5.5. Csatolás és kohézió
6.1. Egy kiskereskedelmi cég többrétegű környezete
6.2. Szolgáltatásmeghatározás egy klasszikus SOA modellben
6.3. Leválasztható (szétkapcsolható) szolgáltatásmeghatározás
6.4. Egyszerű szolgáltatás-alapú megoldás
6.5. Intelligens csonk-alapú megoldás
6.6. Intelligens szolgáltatás-alapú megoldás
6.7. A válaszsablonhoz tartozó osztálydiagram
6.8. A válaszsablonhoz tartozó szekvenciadiagram
8.1. Alapvető biztonsági architektúra
8.2. Alapvető biztonsági architektúra protokollszolgáltatásokkal kiegészítve
9.1. A SOA kezelés legfontosabb területei
9.2. SOA kezelési területek részletesen
9.3. Bevezetési szakaszok és SOA kihívások
10.1. A Standard Life infrastruktúrájának fejlődése
10.2. Elosztóközpontú SOA a Standard Life-nál
10.3. Elosztóközpontú tervezési minták a Standard Life szolgáltatásorientált architektúrájában
10.4. Általános szolgáltatás a HCA modellben
10.5. A Standard Life üzleti szolgáltatásai és csatornái
10.6. Webszolgáltatások az osztrák igazságügyi minisztérium projektjében

A táblázatok listája

4.1. Néhány új SOA szerep felelősségköre
6.1. A megoldások összehasonlítása