Információtörténelem   Bényei Miklós

Word jegyzet
 1. Az információ és az információtörténelem fogalma
 2. Az információtörténelmi gondolkodás fejlődése
 3. Az elemi információ és az információs alakzatok, az információáram folyamatmodellje
 4. Az információtechnológia; információ és közösség
 5. Az információk továbbításának és rögzítésének eszközei
 6. Az információk továbbításának, tárolásának és hozzáférhetővé tételének intézményei
 7. Az információáram folyamata és a könyvtárak
 8. Az információáramlás fékezése, cenzúra modellek
 9. Az információtörténelem ágazatai
 10. A történettudomány hagyományos ágazatainak információtörténeti vizsgálata
 11. Az információtörténelem és a történettudomány egyéb ágazatai
 12. Az információtörténelem hagyományos és új témái
 13. Az információs társadalom a történeti vizsgálódás fényében
 14. Tartalomjegyzék

Tájékoztatás, információforrások 2   Bényei Miklós

Word jegyzet
 1. A nemzeti bibliográfia fogalma, funkciói és gyűjtőköre
 2. A teljesség igénye és a közlési effektus viszonya a nemzeti bibliográfia megvalósításában
 3. A retrospektív magyar nemzeti bibliográfiák
 4. A kurrens magyar nemzeti bibliográfia fejlődése
 5. A hungarika bibliográfiák
 6. A könyvtári tájékoztatás fogalma, kialakulása, történeti fejlődése
 7. A tájékoztatási tevékenység tartalma, terjedelme és módszerei
 8. A tájékoztatás szintjei, irányai, formái és forrásai
 9. A tájékoztatás és a kommunikációelmélet összefüggései
 10. A tájékoztató munka gyakorlata. a referensz-kérdés és megoldása
 11. Az általános tájékoztatás forrásai és legfontosabb eszközei
 12. A szaktájékoztatás fontosabb kérdései, szakterületek és tájékozódási szokások
 13. Az egyes tudományterületek hazai információellátásának sajátossága
 14. Syllabus 2009, levelezőknek
 15. Syllabus 2009, nappalisoknak

Írás-, könyv-, könyvtártörténet 1 A kereszténység kora   Bényei Miklós

Word jegyzet

Írás-, könyv-, könyvtártörténet 2 A nyomtatott és az elektronikus könyv kora   Bényei Miklós

Word jegyzet