PL/SQL programozás

Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben

Gábor, András

Juhász, István

Tóth, Attila

Ez a könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázat keretében jelent meg.

Új Széchenyi Terv logó.

A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 06 40 638-638

Jelen könyvet, illetve annak részeit tilos reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel - elektronikus úton vagy más módon - közölni a kiadók engedélye nélkül

2007


Tartalom

Előszó
1. Bevezetés
1.1. A könyvben alkalmazott jelölések, konvenciók
1.2. A példákban használt adatbázistáblák
2. Alapelemek
2.1. Karakterkészlet
2.2. Lexikális egységek
2.2.1. Elhatárolók
2.2.2. Szimbolikus nevek
2.2.3. Megjegyzések
2.2.4. Literálok
2.3. Címke
2.4. Nevesített konstans és változó
2.5. Pragmák
3. Adattípusok
3.1. Skalártípusok
3.2. LOB típusok
3.3. A rekordtípus
3.4. Felhasználói altípusok
3.5. Adattípusok konverziója
4. Kifejezések
5. Végrehajtható utasítások
5.1. Az üres utasítás
5.2. Az értékadó utasítás
5.3. Az ugró utasítás
5.4. Elágaztató utasítások
5.4.1. A feltételes utasítás
5.4.2. A CASE utasítás
5.5. Ciklusok
5.5.1. Alapciklus
5.5.2. WHILE ciklus
5.5.3. FOR ciklus
5.5.4. Az EXIT utasítás
5.6. SQL utasítások a PL/SQL-ben
5.6.1. DML utasítások
5.6.2. Tranzakcióvezérlés
6. Programegységek
6.1. A blokk
6.2. Alprogramok
6.3. Beépített függvények
6.4. Hatáskör és élettartam
7. Kivételkezelés
8. Kurzorok és kurzorváltozók
8.1. Kurzorok
8.1.1. Kurzor deklarálása
8.1.2. Kurzor megnyitása
8.1.3. Sorok betöltése
8.1.4. Kurzor lezárása
8.1.5. Az implicit kurzor
8.2. Kurzorváltozók
8.3. Kurzorattribútumok
8.4. Az implicit kurzor attribútumai
8.5. Kurzor FOR ciklus
9. Tárolt alprogramok
10. Csomagok
11. PL/SQL programok fejlesztése és futtatása
11.1. SQL*Plus
11.2. iSQL*Plus
11.3. Oracle SQL Developer
11.4. A DBMS_OUTPUT csomag
12. Kollekciók
12.1. Kollekciók létrehozása
12.2. Kollekciók kezelése
12.3. Kollekciómetódusok
12.4. Együttes hozzárendelés
13. Triggerek
13.1. Triggerek típusai
13.2. Trigger létrehozása
13.3. A triggerek működése
13.4. A trigger törzse
13.5. Triggerek tárolása
13.6. Módosítás alatt álló táblák
14. Objektumrelációs eszközök
14.1. Objektumtípusok és objektumok
14.2. Objektumtáblák
14.3. Objektumnézetek
15. A natív dinamikus SQL
16. Hatékony PL/SQL programok írása
16.1. A fordító beállításai
16.2. Az optimalizáló fordító
16.2.1. Matematikai számítások optimalizálása
16.2.2. Ciklus magjából a ciklusváltozótól független számítás kiemelése
16.2.3. A CONSTANT kulcsszó figyelembevétele
16.2.4. Csomaginicializálás késleltetése
16.2.5. Indexet tartalmazó kifejezések indexelésének gyorsítása
16.2.6. Statikus kurzor FOR ciklusok együttes hozzárendeléssel történő helyettesítése
16.3. Feltételes fordítás
16.4. A fordító figyelmeztetései
16.5. Natív fordítás
16.6. Tanácsok a hangoláshoz és a hatékonyság növeléséhez
A. A PL/SQL foglalt szavai
B. A mellékelt CD használatáról
Irodalomjegyzék

Az ábrák listája

11.1. Az iSQL*Plus munkaterülete
11.2. Az Oracle SQL Developer képernyője

A táblázatok listája

2.1. Egykarakteres elhatárolók
2.2. A PL/SQL többkarakteres szimbólumai
3.1. Előre definiált adattípusok
3.2. Pontosság és skála a NUMBER típusnál
3.3. Implicit konverziók
3.4. Konverziós függvények
4.1. A PL/SQL precedenciatáblázata
4.2. Logikai igazságtáblák
7.1. Hibaüzenetek
7.2. Beépített kivételek tipikus kiváltó okai
8.1. Kurzorattribútumok értékei
12.1. Az adatbázistípusok konverziói
12.2. Kollekciómetódusok
13.1. Eseményattribútum függvények