Adatbázis-adminisztráció

Vágner, Anikó

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

Juhász, István

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

Veréb, Krisztián

Lektorálta 

Új Széchenyi Terv logó.

A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház logója.

Magyarország megújul logó.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 06 40 638-638

Az EU logója.

2011


Tartalom

Előszó
1. 1. fejezet - Az adatbázis-adminisztrátor
1.1. Adatbázis – adatbázis-kezelő rendszer – adatbázis-adminisztrátor
1.2. Az adatbázis-adminisztrátor szemlélete
1.3. Az adatbázis-adminisztrátor szerepe az alkalmazásfejlesztésben
1.4. Adatbázis-, adat- és rendszer-adminisztráció
1.4.1. Adatadminisztráció
1.4.2. Adatbázis-adminisztráció
1.4.3. Rendszer-adminisztráció
1.5. Adatbázis-adminisztrátori feladatok
1.5.1. Adatbázisterv
1.5.2. Adatintegritás
1.5.3. Ezermester
1.6. Hány adatbázis-adminisztrátorra van szüksége egy cégnek ?
1.7. Fejlesztő, teszt és termelési rendszer
1.8. Összefoglalás
1.9. Ellenőrző kérdések
2. 2. fejezet - Az adatbázis-környezet létrehozása
2.1. Stratégia az adatbázis-kezelő rendszerek terén
2.1.1. Az adatbázis-kezelő rendszer kiválasztása
2.1.2. Adatbáziskezelőrendszer-architektúrák
2.1.3. Klaszterezés (fürtözés)
2.2. Az adatbázis-kezelő rendszer telepítése
2.2.1. Hardver- és operációsrendszer-követelmények
2.2.2. Tárolási követelmények
2.2.3. Memóriakövetelmények
2.2.4. Adatbázis-kezelő rendszer telepítése
2.2.5. Az adatbázis-kezelő rendszer konfigurálása
2.2.6. A támogató infrastruktúraszoftverek kapcsolása az adatbázis-kezelő rendszerhez
2.2.7. A telepítés felülvizsgálata
2.2.8. Adatbázis-kapcsolódások
2.3. Az adatbázis-kezelő rendszer frissítése
2.4. Összefoglalás
2.5. Ellenőrző kérdések
3. 3. fejezet - Metaadatok kezelése
3.1. Mi a metaadat?
3.1.1. Adat és információ
3.1.2. Metaadat-stratégia
3.1.3. Metaadattípusok
3.2. Rendszerkatalógus
3.3. Repository
3.3.1. A repository előnyei
3.3.2. A repository nehézségei
3.4. Összefoglalás
3.5. Ellenőrző kérdések
4. 4. fejezet - Adat- és tároláskezelés
4.1. A tárolási megoldás kiválasztása
4.2. Helykezelés
4.2.1. Táblaterek
4.2.2. Adatlap – adatrekord
4.2.3. Index fogalma
4.2.4. Indexrekord
4.2.5. Kiterjesztés
4.2.6. Állománykiterjesztés
4.2.7. Táblamódosítások
4.2.8. A táblaméret kiszámítása
4.2.9. Az indexméret számítása
4.3. Adatbázisnapló
4.4. Növekedő tárhelyigény
4.5. Állományok elhelyezése
4.5.1. Állományok elhelyezése a lemezen
4.5.2. Raw partíció és állományrendszer
4.5.3. Ideiglenes vagy munkaállományok
4.5.4. Tömörítés
4.6. Tervezés a jövőre nézve
4.6.1. Kapacitástervezés
4.7. Összefoglalás
4.8. Ellenőrző kérdések
5. 5. fejezet - Adatok mozgatása
5.1. Adatbetöltés és adatkimentés
5.1.1. A LOAD segédprogram
5.1.2. Az UNLOAD segédprogram
5.1.3. Alkalmazás-tesztadatok kezelése
5.2. Export és import
5.3. Nagy mennyiségű adat mozgatása
5.3.1. ETL szoftver
5.3.2. Replikáció és propagáció
5.3.3. Üzenetküldő szoftverek
5.3.4. Más módszerek
5.4. Összefoglalás
5.5. Ellenőrző kérdések
6. 6. fejezet - Adatok elosztása
6.1. Elosztott adatbázisok
6.2. Elosztott rendszer tervezése és létrehozása
6.3. Adatelosztási szabványok
6.4. Elosztott adatok elérése
6.5. Kétfázisú COMMIT
6.6. Elosztott rendszerek teljesítmény problémái
6.7. Összefoglalás
6.8. Ellenőrző kérdések
7. 7. fejezet - Adatbázis-biztonság
7.1. Az adatbázis-biztonság alapjai
7.2. Jogok adása és visszavonása
7.2.1. A jogok típusai
7.2.2. Jogok adása PUBLIC-nak
7.2.3. Jogok visszavonása
7.2.4. Biztonsági riportok
7.3. Szerepkörök és csoportok feljogosítása
7.3.1. Szerepkörök
7.3.2. Csoportok
7.4. Más adatbázis-biztonsági mechanizmusok
7.4.1. Nézetek használata a biztonsághoz
7.4.2. Tárolt eljárások használata a biztonsághoz
7.5. Audit
7.6. Külső biztonság
7.6.1. Feladatütemezés és biztonság
7.6.2. Az adatbázis-adminisztrátor operációs-rendszer szintű jogai
7.7. Összefoglalás
7.8. Ellenőrző kérdések
8. 8. fejezet - Adatbázismentés
8.1. Lehetséges problémák feltérképezése
8.2. Képmásolati mentés
8.2.1. Teljes vagy inkrementális mentés
8.2.2. Adatbázis-objektumok és mentések
8.2.3. Párhuzamos elérés
8.2.4. Naplóarchiválás és mentés
8.2.5. A mentési ütemezés meghatározása
8.2.6. Adatbázis-kezelő rendszer állományainak a mentése
8.2.7. Az adatbázismentés más megközelítései
8.2.8. A mentési-helyreállítási stratégia dokumentálása
8.2.9. Vezérelvek a helyreállítható környezet biztosításához
8.3. Alternatívák a mentésre és a helyreállításra
8.3.1. Tartalék (Standby) adatbázisok
8.3.2. Másolatok (Replication)
8.3.3. Lemeztükrözés
8.4. Összefoglalás
8.5. Ellenőrző kérdések
9. 9. fejezet - Adatbázis-helyreállítás
9.1. A helyreállítási opciók meghatározása
9.2. Általános lépések az adatbázis-objektum helyreállításához
9.3. A helyreállítás típusai
9.3.1. Optimális helyreállítási stratégia választása
9.3.2. A különböző hibákhoz megfelelő típusú helyreállítás használata
9.4. Indexek helyreállítása
9.5. A helyreállítási terv
9.6. A helyreállítási terv tesztelése
9.7. Eldobott adatbázis-objektum helyreállítása
9.8. Tesztadatbázis létrehozása
9.9. Összefoglalás
9.10. Ellenőrző kérdések
10. 10. fejezet - Katasztrófa-helyreállítási terv
10.1. Kockázat és helyreállítás
10.2. Általános katasztrófa-helyreállítási irányelvek
10.2.1. A távoli oldal
10.2.2. Az írott terv
10.2.3. A katasztrófa-helyreállítási terv tesztelése
10.2.4. Személyzet
10.3. Az adatbázismentés a katasztrófa helyreállításhoz
10.3.1. Képmásolati mentés
10.3.2. Mentés tároláskezelő szoftver segítségével
10.3.3. Más megközelítések a katasztrófa utáni helyreállításra
10.3.4. Néhány irányelv a katasztrófa utáni helyreállításhoz
10.4. Katasztrófák okozta károk megelőzése
10.5. Összefoglalás
10.6. Ellenőrző kérdések
11. 11. fejezet - Adatok elérhetősége
11.1. Az elérhetőség meghatározása
11.1.1. Megnövekedett elérhetőségi követelmények
11.2. Az állásidő költsége
11.2.1. Mennyi elérhetőség elegendő?
11.3. Elérhetőségi problémák
11.4. Az elérhetőség biztosítása
11.4.1. Rutinkarbantartás működő rendszereken
11.4.2. Adatbázis-adminisztrátori feladatok automatizálása
11.4.3. A magas elérhetőségű eszközök kihasználása
11.4.4. Klasztertechnológia kihasználása
11.5. Összefoglalás
11.6. Ellenőrző kérdések
12. 12. fejezet - Teljesítmény
12.1. A teljesítmény definíciója
12.2. Az adatbázis-teljesítmény feltérképezése
12.3. Monitorozás és kezelés
12.3.1. Reaktív és proaktív teljesítménykezelés
12.3.2. A teljesítmény becslése a termelési rendszerbe kerülés előtt
12.3.3. Történeti információk összegyűjtése
12.4. Szolgáltatási szint kezelése
12.5. A teljesítményhangolás típusai
12.5.1. Rendszerhangolás
12.5.2. Adatbázis-hangolás
12.5.3. Alkalmazáshangolás
12.6. Teljesítményhangoló eszközök
12.7. Összefoglalás
12.8. Ellenőrző kérdések
13. 13. fejezet - Rendszerteljesítmény
13.1. A nagyobb környezet
13.1.1. Hardverkonfiguráció
13.1.2. Kapcsolat az operációs rendszerrel
13.1.3. Más szoftvererek
13.1.4. Az adatbázis-kezelő rendszer komponensei
13.2. Az adatbázis-kezelő rendszer telepítése és konfigurálása
13.2.1. A konfigurációk típusai
13.2.2. Memóriahasználat
13.2.3. A memória további területei
13.2.4. Mennyi memória elég?
13.3. Az adatgyorsító részei
13.3.1. Az adatgyorsító monitorozása és hangolása
13.3.2. Az eljárásgyorsító monitorozása és hangolása
13.4. Adatbázisnapló
13.4.1. Az adatbázisnapló konfigurációja
13.4.2. Minden adatbázis-művelet naplózva van?
13.5. Megnyitott adatbázis-objektumok
13.6. Zárolás és versengés
13.7. Rendszerkatalógus
13.8. Más konfigurációs opciók
13.9. Rendszer-monitorozás
13.10. Összefoglalás
13.11. Ellenőrző kérdések
14. 14. fejezet - Adatbázis-teljesítmény
14.1. Az adatbázisok optimalizálásának technikái
14.2. Particionálás
14.3. Raw partíció vagy állományrendszer
14.4. Indexelés
14.4.1. Mikor kerüljük az indexelést?
14.4.2. Index túlterhelés
14.5. Denormalizálás
14.6. Szabad hely
14.7. Tömörítés
14.8. Állomány elhelyezés
14.8.1. Adatbázisnapló elhelyezése
14.8.2. Elosztott adatok elhelyezés
14.8.3. Adatlapméret
14.8.4. Újraszervezés
14.9. Összefoglalás
14.10. Ellenőrző kérdések
15. 15. fejezet - Adatbázis-változáskezelés
15.1. Szükséges követelmények a változás sikeres megvalósításához
15.2. A változáskezelés az adatbázis-adminisztrátor szemszögéből
15.3. A változások típusai
15.3.1. Adatbázis-kezelő rendszer szoftvere
15.3.2. Hardver konfiguráció
15.3.3. Logikai és fizikai terv
15.3.4. Alkalmazások
15.3.5. Fizikai adatbázis-struktúra
15.4. Az adatbázis-struktúra változásának hatása
15.4.1. Az adatbázis-változás forgatókönyve
15.4.2. Néhány adatbázis-változás példa
15.4.3. Az adatbázis-struktúrák összehasonlítása
15.4.4. Adatbázis-változások kérése
15.4.5. A változáskérések szabványosítása
15.4.6. Az ellenőrző listák
15.4.7. Kommunikáció
15.5. Összefoglalás
15.6. Ellenőrző kérdések
Irodalomjegyzék