1. fejezet - Feladatok

1.1. Reguláris kifejezések

  1. Adjon meg egy {a,b} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavai pontosan két a betűt tartalmaznak! Megoldás

  2. Adjon meg egy {a,b} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavai legalább két a betűt tartalmaznak! Megoldás

  3. Adjon meg egy {a,b} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavai legfeljebb két a betűt tartalmaznak! Megoldás

  4. Adjon meg egy {a,b} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavainak harmadik betűje b! Megoldás

  5. Adjon meg egy {a,b,c} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavainak hossza legalább kettő és második betűje nem b! Megoldás

  6. Adjon meg egy {a,b,c} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavai páros sok mássalhangzót tartalmaznak! Megoldás

  7. Adjon meg egy {a,b} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavaiban a b betű páros hosszú sorozatokban fordul elő! Megoldás

  8. Adjon meg egy {p,k,d,[,]} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv a diszjunktív normálformák nyelve! Jelölje a literálokat a p, a konjunkció és diszjunkció műveletét a k és d! Az elemi konjunkciókat záró zárójeleket szögletes zárójelekkel jelöljük. Megoldás

  9. Adjon meg egy {a,b,c} ábécé feletti reguláris kifejezést, amely által reprezentált nyelv szavai a betűvel kezdődnek és nem tartalmaznak dupla betűt! Megoldás