2.7. LL(1) elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

A feladatmegoldások során az input végét a $ jellel jelöljük.

 1. Maga a nyelvtan balrekurzív, így biztos nem LL(1) nyelvtan. Ennek ellenére meg tudjuk határozni a megfelelő halmazokat: First(S)={a} és Follow(S)={a,$}. Így a táblázat a következő:

   a$
  Sa, Sa 

 2. A nyelv már nem balrekurzív. Lássuk a halmazokat:

   FirstFollow
  S{c}{$}
  A{c}{a}
  B{c}{b}

  Ennek alapján elkészítve a táblázatot, láthatjuk, hogy miért nem LL(1) nyelvtanról van szó.

   abc$
  S  Aa, Bb 
  A  c, cA 
  B  c, cB 
 3. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{c,d,e,f}{$}
  B{e,λ}{c,d}
  C{f,λ}{c}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   abcdef$
  SaAbBc     
  A  CcBdBdCc 
  B  λλe  
  C  λ  f 
 4. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{b}{$}
  A{b}{$,a}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Az ütközés miatt a nyelvtan nem LL(1).

   ab$
  S A, AaS 
  A b, bcA 
 5. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  E{(,i}{$,)}
  E'{λ,+}{$,)}
  T{(,i}{$,+,)}
  T'{λ,*}{$,+,)}
  F{(,i}{$,+,*,)}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   ()*+i$
  ETE'   TE' 
  E' λ +TE' λ
  TFT'   FT' 
  T' λ*FT'λ λ
  F(E)   i 
 6. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,i}{e,$}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, van ütközés, a nyelvtan nem LL(1). Ez a csellengő else problémája.

   abeit$
  Sa  ibtS, ibtSeS  
 7. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{λ,a}{a,b}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   ab$
  SaAabbAbb 
  Aλ, aλ 
 8. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{λ,a,b,c}{$}
  A{λ,a}{$,a,b,c}
  B{λ,b}{$,a}
  C{a,b}{$}
  D{a}{$,a}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, az [A,a] pozícióban ütközés van.

   abc$
  SABAABAcCABA
  Aλ, aλλλ
  BλbD λ
  CADb  
  DaAc   
 9. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a}{$}
  A{a}{b,$}
  B{λ,b}{c,$}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   abc$
  SAB   
  AaAb, ab   
  B bBcλλ
 10. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b,c}{$}
  A{λ,a,b,c}{a}
  B{λ,a,c}{a}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   abcd$
  SAaAa, bAa  
  ABbdBB  
  Bλ, abB cB  
 11. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{λ,a,b}{$}
  A{λ,a}{$,a,b}
  B{λ,b}{$,a,b}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   ab$
  SABBAABBAABBA
  Aλ, aλλ
  Bλλ, bλ
 12. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a}{$}
  A{a,c}{b}
  B{a,d}{b}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   abcd$
  SaAb, aBbb c  
  AaAb  d 
  BaBbb    
 13. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{a,b}{b,c}
  B{b,c}{$,c}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   abc$
  SABAB  
  AaBbb  
  B bBcc 
 14. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{b}{$}
  A{a,b}{a,b}
  B{b}{a,b}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   ab$
  S Ba 
  Aaabb 
  B BB, bA 
 15. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,c}{$}
  A{a,c}{$,a,b,c}
  B{a,b,c}{$,a,b,c}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   abc$
  SAB AB 
  Aa cB 
  BaAbBc 
 16. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{λ,b}{$,a,b}
  B{a,b}{$}

  Készítsük el az elemző táblázatot!

   ab$
  SaAbB 
  Aλλ, baλ
  BAB, aAB 
 17. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b,c}{$}
  A{a,b}{$,a,b}
  B{b}{c}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   abc$
  SAAAAc 
  AaBc  
  B b, bb  
 18. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{b,c}{$}
  A{λ,b}{c}
  B{c}{c}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   bc$
  SABcABc 
  AbAλ 
  B c 
 19. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{λ,a,b}{}
  B{a,b}{$,a}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   ab$
  SBaBBaB 
  Aabab 
  BabB 
 20. Lássuk először a halmazokat:

   FirstFollow
  S{a,b}{$}
  A{a,b}{b,c}
  B{a,c}{$,b}

  Készítsük el az elemző táblázatot! Mint látjuk, nincs ütközés, így a nyelvtan LL(1).

   abc$
  SAcBAcB  
  AaAbba  
  BaBbcba