2.9. Operátorprecedencia elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

Az operátorprecedencia elemzés igen közismert, és szinte annyi megközelítése van, ahány szerző. Vannak irányzatok, ahol a precedencia az egyedüli vezérfonal, máshol kiemelik az operátorokat, és azok kapcsolata lényeges. Mivel a precedencia a feladatokban szereplő nyelvtanokban van elrejtve, így azt nem adjuk meg külön, hanem az elemzés során a Csörnyei Zoltán könyvében [Csörnyei06] szereplő módszert alkalmazzuk (amely Grune és Jacobs ötletén [Grune90] alapul). Az előbb említett szerzők jelöléseitől eltérően, az egyszerűség kedvéért ebben a fejezetben First(A)jelöli az A-ból levezethető (terminális és nemterminális) szimbólumok sorozatai első terminálisainak halmazát. (Az operátornyelvtan feltevései alapján egy ilyen szimbólum a szimbólumsorozat első vagy második karaktere lehet csak). Hasonlóan Last(A) jelöli az A-ból levezethető szimbólumsorozatok utolsó terminális karaktereinek halmazát. Mint a későbbiekben, itt is bevezetünk egy új S' mondatszimbólumot. Ha S az eredeti mondatszimbólum, a helyettesítési szabályokat kiegészítjük az S' → #S# szabállyal, ahol # jelöli az input elejét és végét.

A különböző fejezetekben rendszerint ugyanazokat a nyelvtanokat vizsgáljuk meg, többek között a módszerek összehasonlíthatósága érdekében. Ilyen módon igen sok feladat található a fejezetben, melyben nem operátornyelvtan szerepel. Ennek ellenére az elemző táblázat elkészíthető a nyelvtan minimális átalakításával.

A terminálisok között a következő relációkat definiáljuk:

 1. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a}{a}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #a
  #acc<<
  a>>>>
 2. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b,c}{a,b}
  A{c}{c}
  B{c}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc  <<
  a>>   
  b>>   
  c >>>><<

  Noha a táblázat nem tartalmaz ellentmondást, az nyelvtanban két szabálynak is ugyaz a jobb oldala, így nem lehet egyértelmű az elemzés!

 3. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a,c,d}
  A{c,d,e,f}{c,d}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdef
  #acc<<<<    
  a>>  <<<<<<<<
  b   == == 
  c>>      
  d>>      
  e   ====  
  f   ==   
 4. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a,b,c}
  A{b}{b,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<< 
  a>><<<< 
  b>>>> ==
  c>>>><< 
 5. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  E{+,*,(,i}{+,*,),i}
  T{*,(,i}{*,),i}
  F{(,i}{),i}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #+*()i
  #acc<<<<<< <<
  +>>>><<<<>><<
  *>>>><<<<>><<
  ( <<<<<<==<<
  )>>>>>> >> 
  i>>>>>> >> 
 6. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,i}{a,t,e}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abite
  #acc<< <<  
  a>>    >>
  b    == 
  i  ==   
  t>><< << >>, ==
  e>><< << >>

  A [t,e] mezőben szereplő ütközés a csellengő else problémára utal.

 7. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért a balrekurzió megszüntetése feladatainál szereplő módon átalakíthatjuk a nyelvtant: S → Ab|AaA, A → b|aA. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a,b}
  A{a,b}{a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #ab
  #acc<<<<
  a>><<,>><<,>>
  b>>>>>>
 8. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,c}{a,b,c}
  B{b}{b,c}
  C{a,b}{a,b,c}
  D{a}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<< <<
  a>><<,==<<==
  b>><<,>>  
  c>><<,>><< 
 9. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért az alábbi alakra hozzuk:

  S → A|AbBc|Abc, A → aAb|ab, B → bBc|bc.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{b,c}
  A{a}{b}
  B{b}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<< 
  a <<== 
  b>> <<,>>==
  c>>  >>
 10. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b,c}{a,b}
  A{a,b,c}{b,c,d}
  B{a,c}{b,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcd
  #acc<<<<<< 
  a>> ==  
  b>><<,>> <<==
  c <<,>> << 
  d <<,>> << 
 11. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{b,c,d}
  A{f}{f}
  B{f}{f}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdf
  #acc<<<<   
  a     <<
  b>>    <<
  c>>     
  d>>     
  f  >>>>>> 
 12. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a}{b}
  A{a,c}{b,c}
  B{a,d}{b,d}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcd
  #acc<<   
  a << <<<<
  b>> ==,>>  
  c  >>  
  d  >>  

  Az ütközésen kívül még vannak olyan szabályok is, melynek a jobb oldalai megegyeznek.

 13. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért az alábbi alakra hozzuk:

  S → aAbB|bB, A → aAb|b, B → bBc|c.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{b,c}
  A{a,b}{b}
  B{b,c}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<< 
  a <<<<,== 
  b>> <<,>><<
  c>>  >>
 14. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért az alábbi alakra hozzuk:

  S → Ba, A → aa|bb, B → baaB|bbbB|bA.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a}
  A{a,b}{a,b}
  B{b}{a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #ab
  #acc<<<<
  a>>==,>><<
  b <<,==,>><<,==
 15. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért az alábbi alakra hozzuk:

  S → Ac|AaA|AbB, A → a|cB, B → c|aA|bB.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b,c}{a,b,c}
  A{a,c}{a,b,c}
  B{a,b,c}{a,b,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<<<<
  a>><<,>>>><<,>>
  b>><<,>><<,>><<,>>
  c>><<,>><<,>><<,>>
 16. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, az alábbi alakra hozzuk:

  S → A|bB, A → a|ba, B → aB|baB|a.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a,b}
  A{a,b}{a}
  B{a,b}{a}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #ab
  #acc<<<<
  a>><<<<
  b>><<,==<<
 17. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért a következő alakra hozzuk:

  S → BcA|aA|c, A → Bc|a, B → b|bb.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b,c}{a,c}
  A{a,b}{a,c}
  B{b}{b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<<<<
  a>><<<<<<
  b  ==>>
  c>><<<<<<
 18. Az eredeti nyelvtan nem operátor nyelvtan, ezért az alábbi alakra hozzuk:

  S → Acc, A → bA|b.

  A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{b,c}{c}
  A{b}{b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #bc
  #acc<<<<
  b <<>>
  c>> ==
 19. Az eredeti nyelvtanban az A felesleges szimbólum, így kihagyjuk a hozzá tartozó szabályokat. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{a,b}
  B{a,b}{a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #ab
  #acc<<<<
  a>><<,>><<,==
  b>><<,>><<
 20. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b,c}{a,b,c}
  A{a,b}{a,b}
  B{a,c}{a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abc
  #acc<<<<<<
  a>><<<<,>>>>
  b>>==>>>>
  c>><<==<<