2.10. Egyszerű precedencia elemzés

[Megjegyzés]Megjegyzés

Az előző fejezethez hasonlóan itt is használjuk a First és Last halmazokat nemterminális szimbólumok esetén, viszont más jelentéssel. A First jelöli az adott nemterminálisból (legalább egy lépésben) levezethető szimbólumsorozatok kezdő szimbólumainak halmazát. Itt a szimbólumok lehetnek terminálisok és nemterminálisok is. A Last az adott nemterminálisból levezethető szimbólumsorozatok utolsó szimbólumainak halmazát jelenti. Itt is megengedjük mind a terminálisokat, mind a nemterminálisokat.

A terminálisok között következő relációkat definiáljuk:

 1. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{S,a}{a}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #aS
  # <<<<
  a>>>> 
  S == 
 2. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,B,c}{a,b}
  A{c}{A,c}
  B{c}{B,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  #   << <<<<
  a>>      
  b>>      
  c >>>><< ====
  S       
  A ==,>>     
  B  ==,>>    

  A nyelvtanban két szabálynak is ugyaz a jobb oldala, sőt ütközéseket is tartalmaz a táblázat, így nem alkalmazhatjuk!

 3. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{A,d,c}
  A{c,d,e,f}{c,d}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdefSA
  # <<<<      
  a   <<<<<<<< ==
  b   == ==   
  c>>        
  d>>        
  e   ====    
  f   ==     
  S         
  A>>        
 4. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{b,A}{b,S,A}
  A{b}{b,A}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSA
  #  <<  <<
  a  << ==<<
  b>>>> ==  
  c  <<  ==
  S>>     
  A>>==,>>    
 5. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  E{E,T,F,),i}{T,F,),i}
  T{T,F,(,i}{F,),i}
  F{(,i}{),i}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #+*()iETF
  #   << <<<<<<<<
  +   << << <<,==<<
  *   << <<  ==
  (   << <<<<,==<<<<
  )>>>>>> >>    
  i>>>>>> >>    
  E ==  ==    
  T>>>>== >>    
  F>>>>>> >>    
 6. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{i,a}{a,S}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abiteS
  # << <<   
  a>>    >> 
  b    ==  
  i  ==    
  t << <<  ==
  e << <<  ==
  S>>    ==,>> 
 7. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a,b}{A,b}
  A{a,b}{A,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abSA
  # <<<< <<
  a <<<< ==
  b>>>>>>  
  S     
  A>><<,>><<,>> ==
 8. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,c}{C,D,a,b,c}
  B{b}{D,b,c}
  C{a,b}{D,b,c}
  D{a}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSBCD
  # << <<    
  a>><<,==<<== == ==
  b>><<,>>     ==
  c>><<,>><<   == 
  S        
  B ==      
  C>>       
  D>>>>      
 9. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a}{A,B,b,c}
  A{a}{b}
  B{b}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  # <<   << 
  a <<==  == 
  b>> <<,>>==  ==
  c>>  >>   
  S       
  A>> <<,==   ==
  B>>  ==   
 10. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,B,a,b,c}{a,b}
  A{B,a,b,c}{B,b,c}
  B{a,c}{B,b,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdSAB
  # <<<<<<  <<<<
  a>> ==     
  b>><<,>> <<==  ==
  c <<,>> <<   ==
  d << <<   ==
  S        
  A ==      
  B >>      
 11. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a,b}{b,c,d}
  A{f}{f}
  B{f}{f}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdfSAB
  # <<<<      
  a     << ====
  b>>    << ====
  c>>        
  d>>        
  f  >>>>>>    
  S         
  A  == ==    
  B   ====    
 12. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{a}{b}
  A{a,c}{b,c}
  B{a,d}{b,d}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcdSAB
  # <<      
  a << <<<< ====
  b>> ==,>>     
  c  >>     
  d  >>     
  S        
  A  ==     
  B  ==     

  Az ütközés mellett egyes szabályok jobb oldalai is egybeesnek, így nem egyszerű precedencia nyelvtan a feladatban szereplő nyelvtan.

 13. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a,b}{B,c}
  A{a,b}{b}
  B{b,c}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  # <<<<  << 
  a <<<<  == 
  b  <<,>><<,>>  ==
  c>>  >>   
  S       
  A  ==   ==
  B>>  ==   
 14. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{B,b}{a}
  A{a,b}{a,b}
  B{B,b}{A,B,a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abSAB
  #  <<  <<
  a>>==,>>>>   
  b <<,>><<,==,>> == 
  S      
  A >>>>   
  B ==,>><<,>>  <<,==
 15. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a,c}{A,B,a,c}
  A{a,c}{A,B,a,c}
  B{a,b,c}{A,B,a,c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  # << << << 
  a>><<,>>>><<,>> == 
  b <<<<<<  ==
  c>><<,>><<,>><<,>>  ==
  S       
  A>><<,>><<,>><<,>>  ==
  B>>>>>>>>   
 16. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a,b}{A,B,a}
  A{a,b}{a}
  B{A,a,b}{B,a}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abSAB
  # <<<< << 
  a>>>>>>   
  b <<,==<< <<==
  S      
  A>><<<< <<==
  B>>     
 17. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,B,a,b,c}{A,a,c}
  A{B,a,b}{a,c}
  B{b}{b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  # <<<<<< <<<<
  a>>>>>>    
  b  ==>>   
  c>>>>>>    
  S       
  A>><<<<  ==<<
  B   ==   
 18. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,b}{c}
  A{b}{A,b}
  B{c}{c}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #bcSAB
  # <<  << 
  b <<>> == 
  c>> >>   
  S      
  A  <<,>>  ==
  B  ==   
 19. Az eredeti nyelvtanban az A felesleges szimbólum, így most is kihagyjuk. A First és Last halmaz a megmaradt nyelvtanban a következő lesz:

   FirstLast
  S{B,a,b}{B,a}
  B{a,b}{B,a}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abSB
  # <<<< <<
  a>><<,>><< ==
  b <<<< ==
  S     
  B>>==,>>   
 20. A First és Last halmaz a következő lesz:

   FirstLast
  S{A,a,b}{B,a,b}
  A{a,b}{a,b}
  B{a,c}{a,b}

  Ez alapján az elemző táblázat:

   #abcSAB
  # <<<<  << 
  a>><<<<,>><<,>> ====
  b>>==>>    
  c <<==<<  ==
  S       
  A  ====   
  B>> ==