2.11. LR(0) elemzés

 1. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Sa

  • 2: S → a

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .Sa, S → .a}
  H1=V0(S)={S' → S., S → S.a}
  H2=V0(a)={S → a.}
  H3=V0(Sa)={S → Sa.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   a$S
  0s2 1
  1s3acc 
  2r2r2 
  3r1r1 

 2. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Aa

  • 2: S → Bb

  • 3: A → cA

  • 4: A → c

  • 5: B → cB

  • 6: B → c

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .Aa, S → .Bb, A → .cA, A → .c, B → .cB, B → .c}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.a}
  H3=V0(B)={S → B.b}
  H4=V0(c)={A → c.A, A → c., B → c.B, B → c., A → .cA, A → .c, B → .cB, B → .c } =V0(cc)
  H5=V0(Aa)={S → Aa.}
  H6=V0(Bb)={S → Bb.}
  H7=V0(cA)={A → cA.}
  H8=V0(cB)={B → cB.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SAB
  0  s4 123
  1accaccaccacc   
  2s5      
  3 s6     
  4r4/r6r4/r6s4/r4/r6r4/r6 78
  5r1r1r1r1   
  6r2r2r2r2   
  7r3r3r3r3   
  8r5r5r5r5   

 3. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aA

  • 2: S → bec

  • 3: S → bc

  • 4: A → ed

  • 5: A → d

  • 6: A → fc

  • 7: A → c

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .aA, S → .bec, S → .bc}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(a)={S → a.A, A → e.d, A → .d, A → .fc, A → .c}
  H3=V0(b)={S → b.ec, S → b.c}
  H4=V0(aA)={S → aA.}
  H5=V0(ad)={A → ed., A → d.}
  H6=V0(af)={A → f.c}
  H7=V0(ac)={A → c.}
  H8=V0(be)={S → be.c}
  H9=V0(bc)={S → bc.}
  H10=V0(afc)={A → fc.}
  H11=V0(bec)={bec.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abcdef$SA
  0s2s3     1 
  1      acc  
  2  s7s5 s6  4
  3  s9 s8    
  4r1r1r1r1r1r1r1  
  5r4/r5r4/r5r4/r5r4/r5r4/r5r4/r5r4/r5  
  6  s10      
  7r7r7r7r7r7r7r7  
  8  s11      
  9r3r3r3r3r3r3r3  
  10r6r6r6r6r6r6r6  
  11r2r2r2r2r2r2r2  

 4. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AaS

  • 2: S → A

  • 3: A → bcA

  • 4: A → b

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AaS, S → .A, A → .bcA, A → .b}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.aS, S → A.}=V0(AaA)
  H3=V0(b)={A → b.cA, A → b.}=V0(Aab)=V0(bcb)
  H4=V0(Aa)={S → Aa.S, S → .AaS, S → .A, A → .bcA, A → .b}
  H5=V0(bc)={A → bc.A, A → .bcA, A → .b}
  H6=V0(bc)={S → AaS.}
  H7=V0(bcA)={A → bcA.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SA
  0 s3  12
  1   acc  
  2s4/r2r2r2r2  
  3r4r4s5/r4r4  
  4 s3  62
  5 s3   7
  6r1r1r1r1  
  7r3r3r3r3  

 5. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → E

  • 1: E → E+T

  • 2: E → T

  • 3: T → T*F

  • 4: T → F

  • 5: F → (E)

  • 6: F → i

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .E, E → .E+T, E → .T, T → .T*F, T → .F, F → .(E), F → .i}
  H1=V0(E)={S' → E., E → E.+T}
  H2=V0(T)={E → T., T → T.*F}=V0( (T )
  H3=V0(F)={T → F.}=V0( (F )=V0( E+F )
  H4=V0( ( )={F → (.E), E → .E+T, E → .T, T → .T*F, T → .F, F → .(E), F → .i}=V0( E+( )=V0( T*( )
  H5=V0(i)={F → i.}=V0( E+i )=V0( T*i )
  H6=V0(E+)={E → E+.T, T → .T*F, T → .F, F → .(E), F → .i}=V0( (E+ )
  H7=V0(T*)={T → T*.F, F → .(E), F → .i}=V0(E+T*)
  H8=V0( (E )={F → (E.), E → E.+T}
  H9=V0(E+T)={E → E+T., T → T.*F}
  H10=V0(T*F)={T → T*F.}
  H11=V0( (E) )={F → (E).}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   ()*+i$ETF
  0s4   s5 123
  1   s6 acc   
  2r2r2s7/r2r2r2r2   
  3r4r4r4r4r4r4   
  4s4   s5 823
  5r6r6r6r6r6r6   
  6s4   s5  93
  7s4   s5   10
  8 s11 s6     
  9r1r1s7/r1r1r1r1   
  10r3r3r3r3r3r3   
  11r5r5r5r5r5r5   
 6. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → a

  • 2: S → ibtS

  • 3: S → ibtSeS

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .a, S → .ibtS, S → .ibtSeS}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(a)={S → a.}=V0(ibta)=V0(ibtSea)
  H3=V0(i)={S → i.btS, S → i.btSeS}=V0(ibti)=V0(ibtSei)
  H4=V0(ib)={S → ib.tS, S → ib.tSeS}
  H5=V0(ibt)={S → ibt.S, S → ibt.SeS, S → .a, S → .ibtS, S → .ibtSeS}
  H6=V0(ibtS)={S → ibtS., S → ibtS.eS}
  H7=V0(ibtSe)={S → ibtSe.S, S → .a, S → .ibtS, S → .ibtSeS}
  H8=V0(a)={S → ibtSeS.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abeit$S
  0s2  s3  1
  1     acc 
  2r1r1r1r1r1r1 
  3 s4     
  4    s5  
  5s2  s3  6
  6r2r2s7/r2r2r2r2 
  7s2  s3  8
  8r3r3r3r3r3r3 

 7. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AA

  • 2: A → b

  • 3: A → aA

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AA, A → .b, A → .aA}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.A, A → .b, A → .aA}
  H3=V0(b)={A → b.}=V0(ab)
  H4=V0(a)={A → a.A, A → .b, A → .aA}=V0(aa)
  H5=V0(A)={S → AA.}
  H6=V0(aA)={A → aA.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   ab$SA
  0s4s3 12
  1  acc  
  2s4s3  5
  3r2r2r2  
  4s4s3  6
  5r1r1r1  
  6r3r3r3  
 8. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aBa

  • 2: S → cC

  • 3: B → b

  • 4: B → bD

  • 5: C → aD

  • 6: C → b

  • 7: D → ac

  • 8: D → aac

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .aBa, S → .cC}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(a)={S → a.Ba, B → .b, B → .bD}
  H3=V0(c)={S → c.C, C → .aD, C → .b}
  H4=V0(aB)={S → aB.a}
  H5=V0(ab)={B → b., B → b.D, D → .ac, D → .aac}
  H6=V0(cC)={S → cC.}
  H7=V0(ca)={C → a.D, D → .ac, D → .aac}
  H8=V0(cb)={C → b.}
  H9=V0(aBa)={S → aBa.}
  H10=V0(abD)={B → bD.}
  H11=V0(aba)={D → a.c, D → a.ac}
  H12=V0(caD)={C → aD.}
  H13=V0(abac)={D → ac.}
  H14=V0(abaa)={D → aa.c}
  H15=V0(abaac)={D → aac.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SBCD
  0s2 s3 1   
  1   acc    
  2 s5   4  
  3s7s8    6 
  4s9       
  5r3/s11r3r3r3   10
  6r2r2r2r2    
  7s11      12
  8r6r6r6r6    
  9r1r1r1r1    
  10r4r4r4r4    
  11s14 s13     
  12r5r5r5r5    
  13r7r7r7r7    
  14  s15     
  15r8r8r8r8    
 9. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → A

  • 2: S → AB

  • 3: A → aAb

  • 4: A → ab

  • 5: B → bBc

  • 6: B → bc

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .A, S → .AB, A → .aAb, A → .ab}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A., S → A.B, B → .bBc, B → .bc}
  H3=V0(a)={A → a.Ab, A → a.b, A → .aAb, A → .ab}=V0(aa)
  H4=V0(AB)={S → AB.}
  H5=V0(Ab)={B → b.Bc, B → b.c, B → .bBc, B → .bc}=V0(Abb)
  H6=V0(aA)={A → aA.b}
  H7=V0(ab)={A → ab.}
  H8=V0(AbB)={B → bB.c}
  H9=V0(Abc)={B → bc.}
  H10=V0(aAb)={A → aAb.}
  H11=V0(AaBc)={B → bBc.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abc$SAB
  0s3   12 
  1   acc   
  2r1s5/r1r1r1  4
  3s3s7   6 
  4r2r2r2r2   
  5 s5s9   8
  6 s10     
  7r4r4r4r4   
  8  s11    
  9r6r6r6r6   
  10r3r3r3r3   
  11r5r5r5r5   
 10. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Aa

  • 2: S → b

  • 3: A → bdB

  • 4: A → B

  • 5: B → abB

  • 6: B → cB

  • 7: B → ab

  • 8: B → c

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .Aa, S → .b, A → .bdB, A → .B, B → .abB, B → .cB, B → .ab, B → .c}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.a}
  H3=V0(b)={S → b., A → b.dB}
  H4=V0(B)={A → B.}
  H5=V0(a)={B → a.bB, B → a.b}=V0(bda)
  H6=V0(c)={B → c.B, B → c., B → .abB, B → .cB, B → .ab, B → .c}=V0(cc)=V0(bdc)=V0(abc)
  H7=V0(Aa)={S → Aa.}
  H8=V0(bd)={A → bd.B, B → .abB, B → .cB, B → .ab, B → .c}
  H9=V0(ab)={B → ab.B, B → ab., B → .abB, B → .cB, B → .ab, B → .c}
  H10=V0(cB)={B → cB.}
  H11=V0(bdB)={A → bdB.}
  H12=V0(abB)={B → abB.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abcd$SAB
  0s5s3s6  124
  1    acc   
  2s7       
  3r2r2r2s8/r2r2   
  4r4r4r4r4r4   
  5 s9      
  6s5/r8r8s6/r8r8r8  10
  7r1r1r1r1r1   
  8s5 s6    11
  9s5/r7r7s6/r7r7r7  12
  10r6r6r6r6r6   
  11r3r3r3r3r3   
  12r5r5r5r5r5   
 11. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aAb

  • 2: S → bBc

  • 3: S → aBd

  • 4: S → bAd

  • 5: A → f

  • 6: B → f

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .aAb, S → .bBc, S → .aBd, S → .bAd}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(a)={S → a.Ab, S → a.Bd, A → .f, B → .f}
  H3=V0(b)={S → b.Bc, S → b.Ad, B → .f, A → .f}
  H4=V0(aA)={S → aA.b}
  H5=V0(aB)={S → aB.d}
  H6=V0(af)={A → f., B → f.}
  H7=V0(bB)={S → bB.c}
  H8=V0(bA)={S → bA.d}
  H9=V0(aAb)={S → aAb.}
  H10=V0(aBd)={S → aBd.}
  H11=V0(bBc)={S → bBc.}
  H12=V0(bAd)={S → bAd.}

  Ennek megfelelően a táblázat a következő:

   abcdf$SAB
  0s2s3    1  
  1     acc   
  2    s6  45
  3    s6  87
  4 s9       
  5   s10     
  6r5/r6r5/r6r5/r6r5/r6     
  7  s11      
  8   s12     
  9r1r1r1r1r1    
  10r3r3r3r3r3    
  11r2r2r2r2r2    
  12r4r4r4r4r4    
 12. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → aAb

  • 2: S → aBbb

  • 3: A → aAb

  • 4: A → c

  • 5: B → aBbb

  • 6: B → d

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .aAb, S → .aBbb}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(a)={S → a.Ab, S → a.Bbb, A → .aAb, A → .c, B → .aBbb, B → .d}
  H3=V0(aA)={S → aA.b}
  H4=V0(aB)={S → aB.bb}
  H5=V0(aa)={A → a.Ab, B → a.Bbb, A → .aAb, A → .c, B → .aBbb, B → .d}=V0(aaa)
  H6=V0(ac)={A → c.}
  H7=V0(ad)={B → d.}
  H8=V0(aAb)={S → aAb.}
  H9=V0(aAb)={S → aBb.b}
  H10=V0(aaA)={A → aA.b}
  H11=V0(aaB)={B → aB.bb}
  H12=V0(aAbb)={S → aBbb.}
  H13=V0(aaAb)={A → aAb.}
  H14=V0(aaBb)={B → aBb.b}
  H15=V0(aaBbb)={B → aBbb.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abcd$SAB
  0s2    1  
  1    acc   
  2s5 s6s7  34
  3 s8      
  4 s9      
  5s5 s6s7  1011
  6r4r4r4r4r4   
  7r6r6r6r6r6   
  8r1r1r1r1r1   
  9 s12      
  10 s13      
  11 s14      
  12r2r2r2r2r2   
  13r3r3r3r3r3   
  14 s15      
  15r5r5r5r5r5   
 13. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AB

  • 2: S → aAb

  • 3: A → aAb

  • 4: A → b

  • 5: B → bBc

  • 6: B → c

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AB, S → .aAb, A → .b}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.B, B → .bBc, B → .c}
  H3=V0(a)={A → a.Ab, A → .aAb, A → .b}=V0(aa)
  H4=V0(b)={A → b.}
  H5=V0(AB)={S → AB.}
  H6=V0(Ab)={B → b.Bc, B → .bBc, B → .c}=V0(Abb)
  H7=V0(Ac)={B → c.}
  H8=V0(aA)={A → aA.b}
  H9=V0(AbB)={B → bB.c}
  H10=V0(aAb)={A → aAb.}
  H11=V0(AbBc)={B → bBc.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3s4  12 
  1   acc   
  2 s6s7   5
  3s3s4   8 
  4r3r3r3r3   
  5r1r1r1r1   
  6 s6s7   9
  7r5r5r5r5   
  8 s10     
  9  s11    
  10r2r2r2r2   
  11r4r4r4r4   
 14. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → Ba

  • 2: A → aa

  • 3: A → bb

  • 4: B → BB

  • 5: B → bA

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .Ba, B → .BB, B → .bA}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(B)={S → B.a, B → B.B, B → .BB, B → .bA}
  H3=V0(b)={B → b.A, A → .aa, A → .bb}=V0(Bb)=V0(BBb)
  H4=V0(Ba)={S → Ba.}
  H5=V0(BB)={ B → BB., B → B.B, B → .BB, B → .bA}=V0(BBB)
  H6=V0(bA)={B → bA.}
  H7=V0(ba)={A → a.a}
  H8=V0(bb)={A → b.b}
  H9=V0(baa)={A → aa.}
  H10=V0(bbb)={A → bb.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SAB
  0 s3 1 2
  1  acc   
  2s5s3   4
  3s7s8  6 
  4r4r4r4  4
  5r1r1r1   
  6r5r5r5   
  7s9     
  8 s10    
  9r2r2r2   
  10r3r3r3   
 15. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AB

  • 2: A → a

  • 3: A → cB

  • 4: B → c

  • 5: B → aA

  • 6: B → bB

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AB, A → .a, A → .cB}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.B, B → .c, B → .aA, B → .bB}
  H3=V0(a)={A → a.}=V0(Aaa)
  H4=V0(c)={A → c.B, B → .c, B → .aA, B → .bB}=V0(Aac)
  H5=V0(AB)={S → AB.}
  H6=V0(Aa)={B → a.A, A → .a, A → .cB}=V0(Aba)
  H7=V0(Ab)={B → b.B, B → .c, B → .aA, B → .bB}=V0(Abb)
  H8=V0(Ac)={B → c.}=V0(Abc)
  H9=V0(cB)={A → cB.}
  H10=V0(AaA)={B → aA.}
  H11=V0(AbB)={B → bB.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3 s4 12 
  1   acc   
  2s6s7s8   5
  3r2r2r2r2   
  4s6s7s8   9
  5r1r1r1r1   
  6s3 s4  10 
  7s6s7s8   11
  8r4r4r4r4   
  9r3r3r3r3   
  10r5r5r5r5   
  11r6r6r6r6   
 16. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → A

  • 2: S → bB

  • 3: A → a

  • 4: A → ba

  • 5: B → AB

  • 6: B → a

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .A, S → .bB, A → .a, A → .ba}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.}
  H3=V0(b)={S → b.B, A → b.a, B → .AB, B → .a, A → .a, A → .ba}
  H4=V0(a)={A → a.}
  H5=V0(bB)={S → bB.}
  H6=V0(ba)={A → ba., B → a., A → a.}
  H7=V0(bA)={B → A.B, B → .AB, B → .a, A → .a, A → .ba}=V0(bAA)
  H8=V0(bb)={A → b.a}
  H9=V0(bAB)={B → AB.}
  H10=V0(bAa)={B → a., A → a.}
  H11=V0(bba)={A → ba.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SAB
  0s4s3 12 
  1  acc   
  2r1r1r1   
  3s6s8  75
  4r3r3r3   
  5r2r2r2   
  6r3/r4/r6r3/r4/r6r3/r4/r6   
  7s10s8  79
  8s11     
  9r5r5r5   
  10r3/r6r3/r6r3/r6   
  11r4r4r4   
 17. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AA

  • 2: S → c

  • 3: A → Bc

  • 4: A → a

  • 5: B → b

  • 6: B → bb

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AA, S → .c, A → .Bc, A → .a, B → .b, B → .bb}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.A, A → .Bc, A → .a, B → .b, B → .bb}
  H3=V0(c)={S → c.}
  H4=V0(B)={A → B.c}
  H5=V0(a)={A → a.}
  H6=V0(b)={B → b., B → b.b}
  H7=V0(AA)={S → AA.}
  H8=V0(Bb)={A → Bc.}
  H9=V0(bb)={B → bb.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s5s6s3 124
  1   acc   
  2s5s6   74
  3r2r2r2r2   
  4  s8    
  5r4r4r4r4   
  6r5s9/r5r5r5   
  7r1r1r1r1   
  8r3r3r3r3   
  9r6r6r6r6   
 18. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → ABc

  • 2: A → bA

  • 3: A → b

  • 4: B → c

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .ABc, A → .bA, A → .b}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.Bc, B → .c}
  H3=V0(b)={A → b.A, A → b., A → .bA, A → .b}=V0(bb)
  H4=V0(AB)={S → AB.c}
  H5=V0(Ac)={B → c.}
  H6=V0(bA)={A → bA.}
  H7=V0(ABc)={S → ABc.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   bc$SAB
  0s3  12 
  1  acc   
  2 s5   4
  3s3/r3r3r3 6 
  4 s7    
  5r4r4r4   
  6r2r2r2   
  7r1r1r1   
 19. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → BaB

  • 2: A → a

  • 3: A → bab

  • 4: B → bB

  • 5: B → a

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .BaB, B → .bB, B → .a}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(B)={S → B.aB}
  H3=V0(b)={B → b.B, B → .bB, B → .a}=V0(bb)=V0(Bab)
  H4=V0(a)={B → a.}=V0(ab)=V0(Bab)
  H5=V0(Ba)={S → Ba.B, B → .bB, B → .a}
  H6=V0(bB)={B → bB.}
  H7=V0(BaB)={S → BaB.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   ab$SAB
  0s4s3 1 2
  1  acc   
  2s5     
  3s4s3   6
  4r5r5r5   
  5s4s3   7
  6r4r4r4   
  7r1r1r1   
 20. Tekintsük a kiegészített nyelvtant!

  • 0: S' → S

  • 1: S → AcB

  • 2: A → aAb

  • 3: A → ba

  • 4: B → aBb

  • 5: B → cba

  Az LR(0) elemek a következőek lesznek:

  H0=V0(λ)={S' → .S, S → .AcB, A → .aAb, A → .ba}
  H1=V0(S)={S' → S.}
  H2=V0(A)={S → A.cB}
  H3=V0(a)={A → a.Ab, A → .aAb, A → .ba}=V0(aa)
  H4=V0(b)={A → b.a}=V0(ab)
  H5=V0(Ac)={S → Ac.B, B → .aBb, B → .cba}
  H6=V0(aA)={A → aA.b}
  H7=V0(ba)={A → ba.}
  H8=V0(AcB)={S → AcB.}
  H9=V0(Aca)={B → a.Bb, B → .aBb, B → .cba}
  H10=V0(Acc)={B → c.ba}
  H11=V0(aAb)={A → aAb.}
  H12=V0(AcaB)={B → aB.b}
  H13=V0(Accb)={B → cb.a}
  H14=V0(AcaBb)={B → aBb.}
  H15=V0(Accba)={B → cba.}

  Ennek megfelelően az elemző táblázat a következő lesz:

   abc$SAB
  0s3s4  12 
  1   acc   
  2  s5    
  3s3s4   6 
  4s7      
  5s9 s10   8
  6 s11     
  7r3r3r3r3   
  8r1r1r1r1   
  9s9 s10   12
  10 s13     
  11r2r2r2r2   
  12 s14     
  13s15      
  14r4r4r4r4   
  15r5r5r5r5