Előszó

Az elmúlt negyven évben szinte megszámlálhatatlanul sok olyan program készült, melyekkel fordítóprogramokat vagy értelmezőket készíthetünk, forrásprogramok szövegét alakíthatjuk, formálhatjuk át. Ezen programok hatékony használatához elengedhetetlen a fordítóprogramok elméleti alapjainak készségszintű ismerete. Napjainkban nagy számban férhetünk hozzá magyar és angol nyelvű szakirodalomhoz a témakörben, az így megszerzett elméleti ismeretek elmélyítéséhez szükséges feladatgyűjtemények létezéséről viszont nem tudunk. Ezt a hiányt szeretnénk a jelen kiadvánnyal pótolni.

A példatár létrehozása során a Debreceni Egyetemen tartott gyakorlatok tematikáját követtük, az ott előforduló feladatokat válogattuk a kötetbe. Az elektronikus megjelenési forma lehetőségeit kihasználva apróbb filmekkel mutatjuk be az egyes típusfeladatok megoldásait, vagy a megoldások kezdő lépéseit.

A tananyag önálló feldolgozása esetén javasoljuk a JFLAP valamint Parsing Simulator programok használatát. Az előbbi programrendszer Java alapú, így szinte mindenütt futtatható és igen szemléletesen ábrázolja az automatákat és a gráfokat. A jelölésrendszere és a benne megvalósított algoritmusok sok helyen eltérnek az általunk használtaktól, az eltérésekre a kellő helyeken kitérünk.

Várjuk az olvasók megjegyzéseit, a hibák bejelentését, hogy a további kiadásokat ezek szerint javíthassuk.