1. fejezet - Előszó

Ez a jegyzet elsőéves műszaki informatikusok számára tartott Algoritmusok előadás anyagát tartalmazza. Ennek megfelelően a jegyzet nem feltételez fel korábbi informatikai ismereteket. A jegyzetnek nem célja a programozás oktatása, azt a következő féléves gyakorlat és más tantárgyak vállalják fel. A jegyzetnek is címet adó algoritmusok általános leírásával, az algoritmusok mérésére szolgáló fogalmak megismerésével kezdünk. Ezután röviden áttekintjük az algoritmuselmélet főbb fogalmait és problémáit, hogy az algoritmusok jellemzésére használt idő- és tárbonyolultság fogalmához eljussunk. Ezt már a konkrét algoritmusok követik. Az algoritmusok leírására egy pszeudókódot használunk, amelyet a XII. fejezet ismertet. Próbáltunk minél több példával, ábrával kiegészíteni az algoritmusokat, hogy az algoritmusok lépései könnyen érthetőek legyenek. Ugyanezen célból készültek el azok a HTML oldalak, melyek az egyes algoritmusokat mutatják be véletlenszerűen generált adatokra, futás közben. Az tematikában szereplő témakörök nagy számára, az idő rövidségére és a hallgatók felsőbb matematikai ismereteinek hiányára tekintettel a bonyolultságok matematikai bizonyításával nem foglalkozunk, ezeket az érdeklődő hallgatók megtalálhatják a lentebb említett könyvekben. Hasonlóan a bonyolultabb, csak hosszabban megfogalmazható algoritmusok kódjait sem szerepeltetjük a jegyzetben, csupán a leírással, példákon keresztül mutatjuk be azokat. A jegyzet erősen épít T.H. Cormen, C.E. Leirson és R.L. Rivest Algoritmusok című könyvére, és Ivanyos G., Rónyai L. és Szabó R. Algoritmusok című jegyzetére, de bizonyos algortimusoknál tudatosan eltértünk az ott leírt