4.2. Belső elem keresése

Az előző alfejezethez hasonlóan az alapstruktúra megint legyen egy számokból álló egyszerű tömb. A feladat keressük meg a T tömbben a legkisebb elemet. Mivel más megkötésünk nincs, a megoldás menetétől függően a végeredmény nem egyértelmű.

Procedure Min(T) 
Input: A T tömb 
Eredmény: i, amelyikre minden j esetén T[i]≤=T[j] 
1 i = 0 
2 for j = 1 to T.hossz-1 do 
3    if T[i]≥T[j] then
4       i = j
5    endif
6 endf
7 Return(i)

Az algoritmus a bemenő tömb minden további elemével összehasonlítja az aktuálisan minimálisnak kinevezett elemet. Időbonyolultsága ez alapján T.hossz-1, vagyis az algoritmus lineáris futásidejű.