8.3. Hasító függvény kiválasztása

Az egyik gyakran használt módszer a h(k) hasítókulcs értékének meghatározására a k modm függvény (osztásos módszer). A 8.3.1. és 8.3.2. ábrán látható, hogy mi lesz a végeredménye, ha az m = 8 illetve m = 9 értékekkel, az osztásos módszert használva beszúrjuk a harmincnál kisebb prímszámokat.

8.3. ábra - 8.3.1. ábra. k mod 8 hasítófüggvény használata

8.3.1. ábra. k mod 8 hasítófüggvény használata

8.4. ábra - 8.3.2. ábra. k mod 9 hasítófüggvény használata

8.3.2. ábra. k mod 9 hasítófüggvény használata

Másik gyakran alkalmazott módszer a szorzásos módszer. Ekkor egy 0 és 1 közötti konstanssal (A) megszorozzuk a kulcsot, a kapott szám törtrészét vesszük, majd a kapott értéket megszorozzuk m-mel, s a kapott szám egészrésze a keresett hasítókulcs, azaz képlettel h(k) = bm(kAmod 1)c. Az 1. táblázatban az aranymetszés arányszámát használjuk az A konstansként, melynek közelítő értéke 0, 618. Az m = 8 esetet a 8.3.3. ábrán ábrázoltuk.

8.5. ábra - 1. táblázat. Szorzásos módszer A = 0.618 esetén

1. táblázat. Szorzásos módszer A = 0.618 esetén


8.6. ábra - 8.3.3. ábra. Szorzásos módszer m = 8 és A = 0.618 esetén

8.3.3. ábra. Szorzásos módszer m = 8 és A = 0.618 esetén