13.2. Utasítások

A legegyszerűbb utasítás az értékadás. Pszeudokódként a következőképpen írjuk: változó = kifejezés. Az értékadás bal oldalán szereplő változó ezen utasítás végrehajtásakor értékül kapja a jobb oldalon található kifejezés értékét. Ennek megfelel ően a i = i + 1 utasítás értelme az, hogy az i változó értékét eggyel növeljük.

Az algoritmusaink nem tartalmaznak input utasításokat, viszont output utasításokat igen. A kiír "szöveg" utasítás kiirja az idézőjelek közé írt szöveget. Hasonlóképpen működik az hiba "szöveg" utasítás is, viszont ezt a hibaüzenetek kiírására használjuk.

A progamszövegekben a // mögött írt részek megjegyzésnek számítanak, ezek nincsenek hatással algoritmus futására. A zölddel írt sorok olyan részeket fognak össze, melyet hosszas utasítássorozatokkal tudnánk megfogalmazni, viszont ez az érthetőséget rontaná.